Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Nemovitostní fondy

Co jsou to nemovitostní fondy

Nemovitostní fondy, jak prozrazuje jejich označení jsou speciální podílové fondy investující do kvalitních nemovitostí a to buď přímo nebo prostřednictvím nemovitostních společností. Minoritní část jejich portfolií je zainvestována také v dluhopisových nástrojích a nástrojích peněžního trhu, které zajišťují likviditu fondu. Investoři mají možnost se podílet na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních nemovitostí bez osobní odpovědnosti za závazky plynoucí provozu těchto nemovitostí. Participují v různých segmentech realitního trhu – kanceláře, nákupní centra, logistické areály, residenční nemovitosti, hotely apod. s různým cyklem vývoje a tím možností dále optimalizovat celkový výnos správnou investiční strategií. V kombinaci s růstem hodnoty nemovitostí mohou dosahovat atraktivní výnos srovnatelný s rizikovějšími typy investic, a to zejména v dlouhodobém horizontu. Jsou vhodné především pro investory, kteří nemají zájem nebo možnost přímo vlastnit nemovitosti. Jsou zařazovány do kategorie tzv. alternativních investic. Vzhledem k tomu že výnosy nemovitostních fondů nejsou přímo závislé na vývoji akciových a dluhopisových trhů a jsou vhodné především jako doplněk investičního portfolia pro zvýšení potenciálu výnosu a rozložení tržních rizik.

Jak fungují nemovitostní fondy?

Cílem nemovitostních fondů je stabilní zhodnocení vložených prostředků podílníků, které jsou investovány do komerčních nemovitostí. Hlavní část výnosu fondu je tvořena příjmem z pronájmu těchto nemovitostí. Tento příjem může v kombinaci s aktivní správou nemovitostí a růstem jejich tržní ceny generovat velmi zajímavé výnosy. Nemovitostní fondy investují většinu prostředků (až 80 %) do hmatatelných, viditelných a snadno ocenitelných aktiv, tedy do konkrétních nemovitostí. Pro zajištění výplaty odkupujících podílníků drží fondy část prostředků v rychle likvidních finančních aktivech – nástrojích peněžního trhu a dluhopisech.


Chcete se dovědět více…

V sekci Vše o produktech jsme pro Vás připravili souhrn důležiých i zajímavých informací.

Je dobré vědět…

Ve slovníčku naleznete ta nejdůležitější klíčová slova a spojení týkající se našich produktů a finančních trhů.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění