Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Seniorní dluhopisy

 
 
Seniorní dluhopisy jsou sběrné dluhopisy se jmenovitou hodnotou 10 000 Kč a stanoveným úrokovým výnosem (kuponem). Jsou určeny klientům, kteří chtějí získávat po předem známou dobu stanovený úrokový výnos.

Více o Seniorních dluhopisech
 


Zvolte kriteria pro výběr
Typ kuponu
Měna
Podkladové aktivum
Poslední kupon
Splatnost
Výnos do splatnosti p.a.

Produkty označené touto ikonou již nejsou veřejně nabízeny. Zde zobrazený obsah je pro daný produkt specifický a slouží pouze k informačním účelům pro klienty, kteří již investovali, a nepředstavuje tak marketingovou komunikaci. Erste Group Bank AG již nedovoluje užívat prospekt k veřejné nabídce tohoto produktu třetími stranami.


Název  
ISIN
Podkladové aktivumNákupProdejDatumSplatnost  
Výnos do splatnosti  
Styl kuponu  
Aktuální kupon  
EGB Zerobond / 2025
AT0000A2RA69
-92,10-27.09.2023
10:45:00
14.05.2025
4,27%
bez kuponu
-
EGB Zerobond / 2026
AT0000A2XLL2
-88,11-27.09.2023
10:45:00
04.05.2026
4,03%
bez kuponu
-
SG Zerobond / 2026
XS2558232059
-85,43-27.09.2023
10:45:00
08.06.2026
4,45%
bez kuponu
-
EGB Zerobond / 2026 II
AT0000A31PB6
-84,25-27.09.2023
10:45:00
23.11.2026
4,35%
bez kuponu
-
GS Zerobond / 2027
XS2467309543
-83,0086,6827.09.2023
10:45:00
27.01.2027
4,40%
bez kuponu
-


Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění