Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Obchody s akciemi na zahraničních burzách

 
Obchody s akciemi na zahraničních burzách

 

Obchodování s akciemi je určeno pro klienty, kteří chtějí dosáhnout nadprůměrných výnosů i za tu cenu, že podstoupí riziko případné ztráty části investice, nebo celé částky investice.


Proč obchodovat s akciemi

Akcie je cenný papír, který zaručuje majiteli (akcionáři) právo podílet se na majetku, řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcionář má právo na podíl na zisku akciové společnosti ve formě dividendy.
O výši dividendy rozhoduje valná hromada složená z akcionářů (s ohledem na dosažený hospodářský výsledek). Výše dividendy je proměnlivá, čímž se akcie odlišuje od investic s pevným výnosem (termínovaný vklad, stavební spoření, dluhopis, hypoteční zástavní list).
Nárok na dividendu vzniká akcionáři pouze tehdy, pokud vlastní akcii v tzv. rozhodný den. Rozhodný den stanovuje valná hromada. Akcionáři tedy stačí vlastnit akcii pouze jeden den v roce a má nárok na dividendu. Naopak, pokud akcionář vlastní akcii 11 měsíců, ale prodá ji před rozhodným dnem, nárok na dividendu nemá.

Obchodováním s akciemi lze dosáhnout dva druhy výnosů:

kapitálový výnos - cena při prodeji je vyšší než nákupní cena
dividendový výnos - podíl na zisku, plynoucí z vlastnictví akcie společnosti

Každá akcie má svůj ISIN (mezinárodně uznávané identifikační číslo), podle kterého se identifikuje.
S akciemi se obchoduje zejména na burze cenných papírů. Kurz neboli cena konkrétní akciové společnosti se vytváří na základě nabídky a poptávky po akcii. Výše kurzu je ovlivněna především hospodářskými výsledky společnosti a vývojem celého trhu. Na kurz působí i další faktory, jako například: vývoj tržního podílu společnosti, uzavření významného kontraktu, vstup strategického investora, vývoj odvětví, ve kterém společnost působí, vývoj celé ekonomiky, změna úrokových sazeb, vývoj kurzu domácí měny, stabilita či nestabilita politického prostředí atd.

Druhy přijímaných pokynů

 
• market, limit, stop market, stop limit
• market, limit (George)

Burzy

Zprostředkováváme nákup/prodej na burzách v těchto zemích:

Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie

Hlavní převodní místa, která Česká spořitelna využívá pro realizaci pokynů, jsou uvedená v Obchodních podmínkách České spořitelny pro poskytování investičních služeb.


JAK LZE S ČESKOU SPOŘITELNOU OBCHODOVAT NA BURZÁCH (PODAT POKYN K OBCHODU)
 
• V internetovém bankovnictví George (nákup/prodej)
• Telefonicky prostřednictvím služby INVESTIČNÍ MAKLÉŘ (pokyny k nákupu/prodeji, úpisu, převodu)
• Telefonicky na lince Klientského centra 800 468 378 při ověření hlasovou biometrií nebo volání přímo z aplikace George klíč (nákup/prodej)
• Na vybraných pobočkách České spořitelny (pokyny k nákupu/prodeji, úpisu, převodu) - Místa poskytující služby CDCP
• V obchodní aplikaci TraderGO
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění