Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Zlaté slitky

 

ZLATÉ SLITKY

Investujete-li své peníze do trvalých hodnot, jste zajištěni pro budoucnost


5 důvodů proč zvolit zlato

Jistota
Zlato je od nepaměti pokládáno za cenné a hodnotné. Již celá staletí je osvědčenou formou investování.

Nezávislost
Jistota, kterou zlato přináší, je dána právě jeho nezávislostí. Zlato je v maximální míře nezávislé na státech, měnách, produktivitě či úvěrové způsobilosti. Jeho cenu mohou ovlivňovat hospodářské a politické faktory, jeho hodnotu a žádanost však neohrozí.

Stabilita
Přestože cena zlata na volném trhu kolísá, jeho hodnota zůstává dlouhodobě stabilní.

Zlatá rezerva
Emisní banky ve zlatě uchovávají své rezervy. Mnozí odborníci doporučují také soukromým investorům, aby menší část svých prostředků dlouhodobě ukládali do drahých kovů. Dobře se osvědčilo vytváření „rodinné zlaté rezervy“ nakupováním menšího množství zlata po delší časové období v pravidelných intervalech, při němž se vyrovnává kolísání kurzů a průměruje nákupní cena.

Likvidita
Kdo má zlato, má vždy peníze. Se zlatem se obchoduje 24 hodin denně po celém světě. Máte-li zlato, vlastníte určitý typ mezinárodně uznávané „měny“, protože zlato můžete kdykoli prodat v kterékoli zemi světa.

Zlaté slitky
Zlatý slitek je mezi předměty z drahých kovů a zvláště pak zlata skutečně exkluzivním produktem. Zlaté slitky jsou však nejen luxusním dárkem, který můžete věnovat druhým, ale jsou to především produkty s budoucností.

KINEBAR® – skvělý dárek

10 g slitek společnosti MÜNZE ÖSTERREICH: Krásný šperk nebo dárek s ražbou lipicánského koně. Zároveň funguje jako bezpečnostní prvek, tedy tzv. KINEBAR®.

Ochranné prvky na slitcích:
- Logo společnosti MÜNZE ÖSTERREICH / ARGOR-HERAEUS
- KINEBAR® - ražba lipicánského koně (pouze u 10 g slitku)
- Údaj o hmotnosti a ryzosti: 999,9 Au
- Pečeť kvality - punc MelterAssayer
- Individuální číslo slitku: každý slitek je označen jako unikátní kus

Sběratelský kousek
Vysokokarátová hodnota: Aby byla garantována pravost a vysoká hodnota slitků, začala společnost MÜNZE ÖSTERREICH při výrobě slitků podle standardu „Good Delivery“ spolupracovat se švýcarským podnikem ARGOR – HERAEUS SA, čímž je zaručena nejvyšší kvalita.

Technické údaje zlatých slitků naleznete v letáku.
 
Slitky podle standardu Good Delivery: kovové slitiny odlévané metalurgickým postupem do standardizovaného tvaru. Takto vznikají jednotky, které lze snadno přepravovat a manipulovat s nimi. K obchodování jsou schváleny pouze slitky, které pocházejí z rafinerií a razíren mincí a splňující kvalitativní požadavky. Na slitcích musí být údaje o ryzosti, značka výrobce a jedinečné číslo slitku.

Ryzost: Zlato se často zpracovává ve formě slitin. Ryzost udává poměr drahého kovu a neušlechtilých složek.

Karát: Jednotka udávající podíl zlata ve slitině na stupnici rozdělené na 24 dílků. Jako 24karátové zlato se označuje absolutně ryzí zlato.


Kde a jak nakoupit

Smluvně je možné nákup zlatých slitků realizovat ve vybraných pobočkách České spořitelny (Prodejní místa České spořitelny poskytující služby CDCP a obchodování se zlatými slitky). Poradce s klientem projedná podmínky obchodu (typ slitku, počet slitků, cena a místo převzetí) a uzavře kupní smlouvu. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je dostatek finančních prostředků na peněžním účtu klienta vedeném v CZK, ke kterému má klient dispoziční právo a kde proběhne rezervace prostředků na nákup. V okamžiku, kdy jsou zlaté slitky připraveny k převzetí ve vybrané pobočce pro osobní odběr je klient v souladu se smlouvou informován (SMS, email). Slitky budou připraveny bez zbytečného odkladu poté, co je obdržíme od svého dodavatele. Pokud klientovi nepředáme výše uvedené zlaté slitky do 50 pracovních dnů od uzavření smlouvy, může klient smlouvu vypovědět s okamžitou účinností. V takovém případě klientovi vrátíme zaplacenou kupní cenu. Pokud nepředáme výše uvedené zlaté slitky do 12 měsíců od uzavření smlouvy, smlouva pozbývá účinnosti. I v takovém případě Vám vrátíme kupní cenu. Lhůta pro vyzvednutí zlata je 50 pracovních dnů.
Zlaté slitky je také možné si objednat v internetovém bankovnictví George.
Fyzické převzetí slitků je možné v následujících pobočkách: Brno, Kounicova 4, České Budějovice, U Černé věže 1, Hradec Králové, tř. ČSA 402, Jihlava, Křížová 1338/1, Karlovy Vary, tř. TGM 14, Liberec, Felberova 12/9, Olomouc, tř. Svobody 19, Ostrava, 28. října 3348/65, Plzeň, Františkánská 15, Praha, Budějovická 1912/64b, Ústí nad Labem, Mírové nám. 2, Zlín, Zarámí 4463.

Kde a jak odprodat

Odkup je možný v pobočkách určených pro fyzické převzetí slitků (viz Kde a jak nakoupit). Česká spořitelna zde odkupuje pouze zlaté slitky, které byly prodány jejím prostřednictvím a jsou nepoškozené. Poradce seznámí klienta s aktuální odkupní cenou a pokud klient cenu akceptuje, je prověřena pravost slitku. Po podpisu smlouvy o prodeji zlatých slitků je na účet klienta vyplacena dohodnutá částka.


Kurzovní lístek
zlatých slitků

Aktuální kurz a historie zlatých slitků

Více informací

Podrobnější informace Vám poskytneme v pobočkách České spořitelny nebo na infolince 800 INVEST (800 468 378).
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění