Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy

Česká spořitelna zprostředkovává prodej Spořicích státních dluhopisů, které nabízí českým domácnostem výhodnou investiční příležitost.

Více o produktech
 


Co jsou to spořicí státní dluhopisy a jejich výhody

Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.
 
 
 
Veškeré informace o aktuálních emisích:
 
https://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/o-dluhopisech/typy-dluhopisu/dluhopis-republiky
 
 
Doplňující informace - výhody, kdo může a jak nakoupit a jiné:
 
https://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/o-dluhopisech

Prodejní místa ČS poskytující obchodování se Spořicími státními dluhopisy

 
 
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění