Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Burza cenných papírů Praha

Proč obchodovat s akciemi

Akcie je cenný papír, který zaručuje majiteli (akcionáři) právo podílet se na majetku, řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcionář má právo na podíl na zisku akciové společnosti ve formě dividendy.
O výši dividendy rozhoduje valná hromada složená z akcionářů (s ohledem na dosažený hospodářský výsledek). Výše dividendy je proměnlivá, čímž se akcie odlišuje od investic s pevným výnosem (termínovaný vklad, stavební spoření, dluhopis, hypoteční zástavní list).
Nárok na dividendu vzniká akcionáři pouze tehdy, pokud vlastní akcii v tzv. rozhodný den. Rozhodný den stanovuje valná hromada. Pokud akcionář vlastní akcii v rozhodný den, má nárok na dividendu. Akcionáři tedy stačí vlastnit akcii pouze jeden den v roce a má nárok na dividendu. Naopak, pokud akcionář vlastní akcii 11 měsíců, ale prodá ji, takže rozhodný den je v den vypořádání obchodu nebo později, nárok na dividendu nemá.

Některé společnosti mohou mít pravidla pro nárok na dividendu stanoveny odlišně. Například pro některé společnosti platí, že pro nárok na dividendu je rozhodující den obchodu a nikoli den vypořádání. Pokud klient nakoupí tuto společnost v rozhodný den, má nárok na dividendu, pokud prodá tuto společnost v rozhodný den, nárok na dividendu nemá.

Druhy přijímaných pokynů

 
• market, limit, stop market, stop limit
• market sell, limit (George)

Druhy výnosů

kapitálový výnos - cena při prodeji je vyšší než nákupní cena
dividendový výnos - podíl na zisku, plynoucí z vlastnictví akcie společnosti

Každá akcie má svůj ISIN (mezinárodně uznávané identifikační číslo), podle kterého se identifikuje.
S akciemi se obchoduje zejména na burze cenných papírů. Kurz neboli cena konkrétní akciové společnosti se vytváří na základě nabídky a poptávky po akcii. Výše kurzu je ovlivněna především hospodářskými výsledky společnosti a vývojem celého trhu.Na kurz působí i další faktory, jako například: vývoj tržního podílu společnosti, uzavření významného kontraktu, vstup strategického investora, vývoj odvětví, ve kterém společnost působí, vývoj celé ekonomiky, změna úrokových sazeb, vývoj kurzu domácí měny, stabilita či nestabilita politického prostředí atd.


JAK LZE S ČESKOU SPOŘITELNOU OBCHODOVAT NA BURZÁCH (PODAT POKYN K OBCHODU)
 
• V internetovém bankovnictví George (nákup/prodej)
• Telefonicky prostřednictvím služby INVESTIČNÍ MAKLÉŘ (pokyny k nákupu/prodeji, úpisu, převodu)
• Telefonicky na lince Klientského centra 800 468 378 při ověření hlasovou biometrií nebo volání přímo z aplikace George klíč (nákup/prodej)
• Na vybraných pobočkách České spořitelny (pokyny k nákupu/prodeji, úpisu, převodu) - Místa poskytující služby CDCP
• V obchodní aplikaci TraderGO


Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha


Obchodování s akciemi je určeno pro klienty, kteří chtějí dosáhnout nadprůměrných výnosů i za tu cenu, že podstoupí riziko případné ztráty části investice, nebo celé částky investice.


Nový interaktivní graf

Obsahuje užitečné nástroje s pokročilým výběrem indikátorů technické analýzy.
Nabízí sledování položek z vašeho watchlistu.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění