Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Aktuální zprávy

19.07.2017:
Nová emise Bonusového certifikátu SILVER III.

Dne 20.7.2017 je emitována nová emise Bonusového certifikátu SILVER III.


30.06.2017:
Nové emise Turbo long/short (CZK)

Dne 3.7.2017 jsou emitovány nové emise Turbo long/short (CZK).
Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění