Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Turbo long/short
 

Vše o certifikátech...
 

Indexové certifikáty
 


Certifikáty Počet Zobrazit Přečíst
Bonus certifikáty 5 Seznam produktů> Popis produktu>
Indexové/Participační certifikáty 1 Seznam produktů> Popis produktu>
Turbo long/short 52 Seznam produktů> Popis produktu>

Přesun certifikátů z regulovaného trhu na neregulovaný trh
 
Od 3. ledna 2018 začne platit evropská směrnice MIFID II a nařízení MIFIR. Česká národní banka rozhodla, že v návaznosti na tyto regulace od 3. ledna 2018 nebude možné obchodovat s certifikáty na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha (BCPP), pokud zároveň nebude zajištěné vypořádání obchodů za účasti centrální protistrany (CCP).


Nový výpis z majetkového účtu

Dochází k úpravě výpisů z Majetkových účtů – Přehled portfolia. Prohlédněte si podrobné vysvětlení nových položek těchto výpisů.
Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění