Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ImprintČeská spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Tel: +42(0)956 711 111
Tel: +42(0)0800 207 207
E-Mail Česká spořitelna, a.s.: csas@csas.cz
E-Mail Investiční centrum: info@investicnicentrum.cz

Další údaje
IČ: 45244782
DIČ: CZ699001261
Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Telex: 121010 spdb c, 121624 spdb c, 121605 spdb c
Swift (BIC): GIBACZPX
Reuters: SPOPsp.PR
Kód banky pro účely platebního styku: 0800
ID Datové schránky České spořitelny: wx6dkif

Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny
e-mail: ombudsman@csas.cz (pro operativní řešení Vašeho podání uveďte, prosím, Vaše telefonní spojení, celé jméno a datum narození)
telefon Po - Pá 8:30 - 17h
+420 956717718
+420956717718 (ze zahraničí za standardní telekomunikační poplatky)
fax: 224640663
písemně:
Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
osobně: Každý pracovní den v době od 8:30 do 17 hodin, není třeba si předem sjednávat termín a čas návštěvy. Ohlaste se na recepci hlavní budovy České spořitelny na výše uvedené adrese, metro C - Budějovická.

Představenstvo
Tomáš Salomon
Wolfgang Schopf
Pavel Kráčmar
Karel Mourek
Daniela Pešková

Dozorčí rada
John James Stack - předseda
Andreas Treichl - místopředseda
Peter Bosek - člen
Eliška Bramborová - členka
Maximilian Hardegg - člen
Stefan Doerfler - člen
Zdeněk Jirásek - člen

Základní obsah
Prezentace produktů a služeb České spořitelny, člena finanční skupiny Erste Bank

Vyloučení odpovědnosti - důležité upozornění
Česká spořitelna se snaží provádět všechna přiměřená opatření, aby veškeré uvedené informace na této webové stránce byly v době jejich vystavení úplné a správné. Přesto se může stát, že dojde k neúmyslným a náhodným chybám, za což se omlouváme.

Změny informací
Česká spořitelna si vyhrazuje právo měnit a doplňovat uváděné informace bez předchozího upozornění.

Odkazy
Česká spořitelna neověřuje obsah ani zákonnost jiných webových stránek, na které odkazuje. Česká spořitelna nemá žádný vliv na podobu těchto webových stránek a výslovně se distancuje od obsahu, který je na nich uveden a který případně může být i nezákonný. Česká spořitelna také za takový obsah nepřejímá žádnou odpovědnost a neručí za něj.

Statistiky návštěvnosti
Za účelem získání přehledu návštěvnosti našich stránek, využíváme služby Webtrekk poskytované německým dodavatelem. Tato statistická data neobsahují žádné specifické osobní údaje.

E-maily
Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k zákonu o elektronickém obchodování jsou emaily, které jsou nám doručeny, vyřizovány v běžné otevírací době banky.

Jazyky
Pro komunikaci mohou být použity následující jazyky: čeština a angličtina

Ochrana dat
Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Správce stránek
Kamila Rakovská
Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění