Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ETF - Exchange Traded Funds

ETF - Exchange Traded Funds

Na odkazu níže naleznete seznam ETF, u kterých jsou dohledatelné vybrané předsmluvní informace (Sdělení klíčových informací - KID) v češtině.
 
Upozorňujeme Vás, že se můžete nacházet mimo cílový trh zobrazených investičních nástrojů.


ETF - Exchange Traded Funds

Fondy, které se obchodují na burzách stejně jako akcie. Narozdíl od klasických fondů nejsou aktivně řízeny portfolio manažerem, ale kopírují složení vybraného indexu podle oficiálního složení aktiv v indexu (obsahují všechny tituly indexu nebo pouze reprezentativní vzorek).
Složení fondu se obvykle mění tehdy, pokud dojde ke změně složení indexu nebo pokud se snižuje či zvyšuje objem fondu.
 

ETC - Exchange Traded Commodities

Fondy, které se obchodují na burzách stejně jako akcie. Podkladovým aktivem ETCs jsou samostatné komodity nebo koš komodit (například zlato, ropa, průmyslové kovy, zemědělské plodiny…)
Cílem jednotlivých ETCs je kopírovat vývoj ceny podkladového aktiva.


Odkazy na stránky některých emitentů ETFs

Odkazy na stránky některých emitentů ETCs


Druhy výnosů

• kapitálový výnos - cena při prodeji je vyšší než nákupní cena
• dividendový výnos – dividendy vyplácí pouze některé ETF
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění