Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Dluhopisové fondy

Co jsou to dluhopisové fondy?

Dluhopisové fondy, jak prozrazuje jejich označení, jsou podílové fondy primárně investující do dluhopisových nástrojů. Jsou vhodné pro střednědobou až dlouhodobou investici v investičním horizontu 3 roky a déle dle jejich zaměření. Lze je vnímat jako „základní stavební kámen“ pro tvorbu investičního portfolia, pro konzervativního investora jsou pak vhodné i jako samostatná investice. Míra kolísání hodnoty investice v dluhopisovém fondu se liší dle investiční strategie definované statutem fondu. Obecně lze však říci, že je vyšší než u fondů peněžního trhu, ve střednědobém horizontu však nabízejí možnost vyššího zhodnocení investice než fondy peněžního trhu. V závislosti na rozmanitosti dluhopisových nástrojů mohou být fondy zaměřeny na státní dluhopisy, korporátní či high yield (spekulativní) dluhopisy, dluhopisy emitované státy z rozvinutých či rozvíjejících se ekonomik, nebo jejich kombinace. Portfolia těchto fondů jsou pak doplňována nástroji peněžního trhu.

Jak dluhopisové fondy fungují?

Dluhopisové fondy usilují o co nejvyšší zhodnocení prostředků ve fondu, primárně plynoucím z úrokových výnosů dluhopisových nástrojů a z kapitálového zhodnocení těchto nástrojů. Vzhledem k tomu, že tyto fondy mohou investovat do dluhopisových nástrojů denominovaných v cizích měnách, bývají tyto s ohledem na výnosový potenciál dluhopisových nástrojů většinou zajištěny proti měnovému riziku.


Chcete se dovědět více…

V sekci Vše o produktech jsme pro Vás připravili souhrn důležiých i zajímavých informací.

Je dobré vědět…

Ve slovníčku naleznete ta nejdůležitější klíčová slova a spojení týkající se našich produktů a finančních trhů.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění