Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Informace ČS k udržitelnosti a zodpovědnému investování

Dluhopisové fondy

Co jsou to dluhopisové fondy?

Dluhopisové fondy, jak prozrazuje jejich označení, jsou podílové fondy primárně investující do dluhopisových nástrojů. Jsou vhodné pro střednědobou až dlouhodobou investici v investičním horizontu 3 roky a déle dle jejich zaměření. Lze je vnímat jako „základní stavební kámen“ pro tvorbu investičního portfolia, pro konzervativního investora jsou pak vhodné i jako samostatná investice. Míra kolísání hodnoty investice v dluhopisovém fondu se liší dle investiční strategie definované statutem fondu. Obecně lze však říci, že je vyšší než u fondů peněžního trhu, ve střednědobém horizontu však nabízejí možnost vyššího zhodnocení investice než fondy peněžního trhu. V závislosti na rozmanitosti dluhopisových nástrojů mohou být fondy zaměřeny na státní dluhopisy, korporátní či high yield (spekulativní) dluhopisy, dluhopisy emitované státy z rozvinutých či rozvíjejících se ekonomik, nebo jejich kombinace. Portfolia těchto fondů jsou pak doplňována nástroji peněžního trhu.

Jak dluhopisové fondy fungují?

Dluhopisové fondy usilují o co nejvyšší zhodnocení prostředků ve fondu, primárně plynoucím z úrokových výnosů dluhopisových nástrojů a z kapitálového zhodnocení těchto nástrojů. Vzhledem k tomu, že tyto fondy mohou investovat do dluhopisových nástrojů denominovaných v cizích měnách, bývají tyto s ohledem na výnosový potenciál dluhopisových nástrojů většinou zajištěny proti měnovému riziku.


Chcete se dovědět více…

V sekci Vše o produktech jsme pro Vás připravili souhrn důležiých i zajímavých informací.

Je dobré vědět…

Ve slovníčku naleznete ta nejdůležitější klíčová slova a spojení týkající se našich produktů a finančních trhů.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění