Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Akciové fondy

Co jsou to akciové fondy?

Akciové fondy jsou podílové fondy trvale investující minimálně 66 % majetku fondu do akcií a akciových nástrojů, svá portfolia dále mohou doplňovat o nástroje peněžního trhu či dluhopisové nástroje. Dlouhodobě se však podíl akciových nástrojů v portfoliu fondu blíží 100 %. Akcie a tedy i akciové fondy patří mezi nejvýnosnější investiční nástroje, tomu však také odpovídají rizika, která jsou s nimi spojena. Akcie se vyznačují vyšší mírou kolísavosti a proto i akciové fondy patří mezi rizikovější investice. Jsou vhodné především pro dlouhodobé investování 5 a více let, a investorům kteří jsou ochotni tolerovat výraznou kolísavost hodnoty investice, nabízí možnost dosažení vyššího výnosu než dluhopisové či smíšené fondy. Akciové fondy jsou velmi vhodné pro dlouhodobé pravidelné investování, které u nich snižuje riziko špatného načasování investice. Při tvorbě dlouhodobého investičního portfolia by neměly akciové fondy nikdy chybět, a i v konzervativním portfoliu by se v jednotkách procent měly objevit.

Jak akciové fondy fungují?

Akciové fondy jsou široce diverzifikovaná akciová portfolia, investují do mnoha (desítky) akcií, čímž významně snižují riziko poklesu jednotlivého akciového titulu. Jsou nejpestřejší kategorií podílových fondů, protože lze u nich uplatňovat různé investiční strategie a využívat rozmanitosti akciových trhů. Podle investiční strategie je můžeme členit na benchmarkové fondy kopírující daný trh či index, stock-picking fondy vyhledávající investiční potenciál u jednotlivých společností či akciové fondy fondů investující do podílových listů jiných akciových fondů. Lze je členit podle zaměření na vyspělé a rozvíjející se ekonomiky, různá teritoria (Evropa, Asie apod.) či konkrétní státy (ČR, USA, Japonsko apod.) a v neposlední řadě na jednotlivé ekonomické sektory (technologie, farmacii, energetiku apod.).


Chcete se dovědět více…

V sekci Vše o produktech jsme pro Vás připravili souhrn důležiých i zajímavých informací.

Je dobré vědět…

Ve slovníčku naleznete ta nejdůležitější klíčová slova a spojení týkající se našich produktů a finančních trhů.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění