Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Top Stocks

TOP STOCKS
 
"Když jde o investice, mám vybroušený vkus."


Jeden ze zajímavých investičních příběhů v portfoliu fondu Top Stocks
 
STARBUCKS
Americká společnost, které se podařilo si zcela podmanit světový trh s kávou. Tento největší kavárenský řetězec dnes provozuje přes 25 tisíc kaváren ve více než 60 zemích a ve své expanzi pokračuje zejména mimo území USA. Velký potenciál růstu vidí společnost v Asii, kam v současnosti směřuje většina jejich investic.
 
Vedle původního stejnojmenného řetězce společnost provozuje také síť kaváren Reserve, kde se zaměřuje na prémiový segment konzumace kávy. Kromě provozování těchto sítí kaváren nabízí i další produkty spojené s kávou v maloobchodních sítích (zrnkovou kávu, kávové nápoje).
 
V roce 2018 se společnost dohodla na globální spolupráci se švýcarskou společností Nestle, která bude její produkty nabízet také ve svých prodejnách, resp. do svých kávovarů. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se Starbucks stane dalším úspěšným příkladem globální expanze stejně jako společnost McDonald´s.


  Profil fondu Top Stocks

  akciový podílový fond řízený pomocí investiční strategie “focus investing” (investice do koncentrovaného portfolia akcií)
  • jednotlivé společnosti jsou vybírány pomocí metody nazývané „stock picking“ (aktivního výběru jednotlivých akcií s dlouhodobým růstovým potenciálem)
  • investice jsou zajištěny proti měnovým rizikům


  Profil manažera

  • Ján Hájek, CFA
  • e-mail: erste-am@erste-am.cz
  • manažer fondu od srpna 2006
  • celkem 15-letá praxe v oboru investičního bankovnictví

  Factsheet

  • interkativní factsheet fondu
  • vývoj ceny podílového listu
  • základní informace o fondu
  • výkonnost fondu
  • složení portfolia


  Články manažera

  • o vývoji na akciových trzích
  • o významných korportáních událostech
  • o zajímavých investičních myšlenkách
   

  Měsíční zpráva fondu

  • důležitá data ke struktuře portfolia
  • aktuální komentář za uplynulý měsíc
  • zdůvodnění uskutečněných změn v portfoliu


  Napsali o nás

  • Představujeme výběr z médií
  • Články, rozhovory, videa

  Twitter

  • sledujte Top Stock na Twitteru
  • nejžhavější zprávy


  • Údaje k 31.3.2024: pravidelná měsíční investice za období od 28.8.2006 do 31.3.2024 dosáhla výkonnosti 9,74 % p. a. Výnos jednorázové investice do fondu Top Stocks za období od 28.8.2006 do 31.3.2024 byl 8,17 % p. a.
    
   Úplný název fondu Top Stocks je uveden ve statutu fondu společně s výčtem všech rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Statut fondu Vám poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny a na www.investicnicentrum.cz. Případné využití těchto stránek při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny.
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění