Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Proč je důležité mít akcie ve svém spoření na penzi?

TOP STOCKS
 
„Když jde o investice, mám vybroušený vkus.“


Spoření na penzi by mělo vynést více než jen o kolik se znehodnotí peníze budoucí inflací

Z historických data za posledních přibližně 110 let je zřejmé, že akcie jsou spolu s nemovitostmi dvě hlavní investiční aktiva, které v dlouhém období přinášejí významný kladný reálný výnos, tj. výnos vyšší než je inflace. Proč je to důležité? Kdybych vzal jednoduché penzijní schéma – 20 let spoření, 20 let výplata penze a investice pouze do aktiv, jejichž výnos jenom eliminuje znehodnocení kupní síly inflací, tak by to znamenalo, že každou korunu, kterou bych chtěl na penzi utratit, musím teď uspořit. Samozřejmě, doba spoření může být delší, až 40 let, a někdy bohužel období důchodu bývá i kratší, takže teoreticky může stačit odložit jednu korunu na budoucí čtyři koruny v případě poměru 40 let spoření – 10 let penze, nic to však nemění na tom, že pokud chci teď odkládat méně než současnou hodnotu budoucí reálné hodnoty peněz ve variante stejně dlouhého spoření i penze, musím si vypomoct s aktivy, které jsou schopny generovat reálný výnos.
 
Akcie jsou mnohem rizikovější aktivum než třeba depozita nebo fondy peněžního trhu, a z toho i vyplývá například i vysoký rozptyl ročních výnosů. I v případě široce diverzifikovaného akciového indexu, jako je například index S&P500, lze na základě historických dat očekávat, že s 95% pravděpodobností se budoucí roční výnos bude pohybovat mezi hodnotami mínus 40% a plus 50%, což je riziko, které ne každý investor je ochoten podstoupit.

Historické výnosy investice do akcií

Jak je zřejmé z následujícího obrázku, v případě dlouhodobých investic (horizonty 20 let a více) je rozptyl výnosů mnohem menší. Tento obrázek je matricí průměrných ročních reálných výnosů v závislosti na tom, kdy byly akcie nakoupeny (příslušný řádek) a kdy prodány (příslušný sloupec). Jednotlivé barvy reprezentují škálu výnosů, přičemž červená pole reprezentují záporný reálný výnos, růžová reálný výnos do 3% ročně, modrá 3-7% ročně, světle zelená 3-10% ročně a tmavě zelená více než 10% ročně.

Matrice průměrných ročních reálných výnosů

 
 
červené políčko = záporný výnos
růžové = kladný výnos do 3% ročně
modré = výnos 3-7% ročně
světle zelené = výnos 7-10% ročně
tmavě zelené = výnos nad 10% ročně


  • Údaje k 28.8.2021 (tj. k 15. výročí existence fondu), pravidelná měsíční investice za období od 28.8.2006 do 28.8.2021. Výnos jednorázové investice do fondu Top Stocks za posledních 5 let byl 10,64 % ročně.
     
    Úplný název fondu Top Stocks je uveden ve statutu fondu společně s výčtem všech rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Statut fondu Vám poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny a na www.investicnicentrum.cz. Případné využití těchto stránek při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny.


Dlouhodobá investice zvyšuje šanci získat kladný reálný výnos z investice do akcií

Vysoký rozptyl výnosů je zřejmý i z tohoto grafu - buňky, které jsou nejblíže diagonále mají tendenci často měnit barvu podle toho, jak který rok/-y byly dobrý pro akcie. Nicméně plocha napravo nad čárou symbolizující 20-letý investiční horizont je mnohem homogennější a kromě modré barvy je tam zastoupena ještě růžová, tj. všechno kladné reálné výnosy. Možná reálný výnos 3% ročně na první pohled nevypadá nijak závratně, nicméně v případě 36-letého investičního horizontu to znamená reálné ztrojnásobení majetku – tj. za peníze, které dnes ušetřím, si na penzi budu moct pořídit trojnásobek zboží nebo služeb, než bych mohl pořídit v současnosti.
 
I z tohoto obrázku je zřejmé, že výhody investic do akcií se nejvíce projeví v případě dlouhodobých investic, jako je právě spoření na penzi, a právě pro tento typ spoření si konzervativně založený investor může dovolit mít ve svém portfoliu mnohem větší zastoupení akcií, než by tomu bylo například v případě střednědobých investic (3-10 let).
 
 
Ján Hájek, CFA
manažer fondu Top Stocks
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění