Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Dluhopisy a dluhové CP

HZL vydané před 31.7. 2007
Váš výsledek
 
Výnos
 
Výnos po odečtení srážkové daně
 
Alikvotní úrokový výnos.
Kalkulátor výnosu do splatnosti
Ceny dluhopisů jsou uváděné v % své jmenovité hodnoty. Cena Nákup (klient prodává), cena Prodej (klient kupuje). Kalkulátor nepracuje se záporným výnosem, namísto záporného výsledku je zobrazena nula. Kalkulátor výnosů dluhopisů je určen výhradně pro modelování. Veškeré výpočty jsou závislé na údajích zadaných „uživatelem“ a řídí se pouze matematickým vzorcem. Výpočet výnosu je pouze simulativní, nevztahuje se k určitému produktu a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky. Údaj o výnosu po odečtení srážkové daně je čistě informativní a počítá s teoretickou srážkovou daní 15%. Za správnost vypočtených výsledků neručíme.Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění