Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Erste Group Bonus certifikát KOMERCNI BANKA 07.09.2023


ISIN:
AT0000A2ZXT5
WKN:
EB0823
- -
Nákup Prodej
- -
Změna - (-)

Základní údaje

EmitentErste Group Bank AG
Typ produktuBonus certifikáty
MěnaCZK
Název podkladového aktivaKOMERCNI BANKA
Cena podkladového aktiva672,00 CZK
Datum29.09.2023 16:24:50
Poměr1,8879551
Splatnost07.09.2023
Max. částka1.140,0000 CZK
Quanto (měnové zajištění)ne
Úroveň bonusu603,8280 CZK
Úroveň bonusu v %-
Bonusový výnos v %-0,83%
Bonusový výnos v % p.a.-307,68%
Bariéra370,7716 CZK
Bariéra v %-
Vzdálenost bariéry324,73 CZK
Vzdálenost bariéry v %46,69%
Bariéra dosaženane
Cap (maximální vyplacená cena)603,8280 CZK
Cena po splatnosti1.140,000 CZK

 
Výpočet klíčových hodnot je založen na poslední dostupné ceně podkladového aktiva (viz. datum a čas pod cenou podkladového aktiva).


PDF ke stažení

Leták - BC Komerční banka V.PDF Download
Konečné podmínkyPDF Download

Výhody Měli byste vědět
 • Na konci doby splatnosti vám bude vyplacen atraktivní bonus i v případě stabilních nebo klesajících cen, pokud ani jednou během životnosti certifikátu cena podkladového aktiva neklesne na nebo pod hodnotu bariéry.
 • Bariéra poskytuje klesajícím cenám částečnou ochranu.
 
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
  ------------------------------------------

 • Při dosažení bariéry zaniká nárok na bonusový výnos (viz. bariéra dosažena ANO/NE ve sloupci Základní údaje)
  • Výnos může být omezen hodnotou CAP (maximální hodnota výplaty).
  • Pokud cena podkladového aktiva klesne alespoň jednou během životnosti certifikátu na, nebo pod hodnotu bariéry, existuje možnost ztráty.
  • Mezi datem emise a splatnosti může docházet k cenovým výkyvům, což znamená, že prodej bonusových certifikátů před splatností může mít za následek ztrátu
  • V případě, že nejde o quanto certifikát neboli certifikát není zajištěn vůči měnovému riziku, ovlivňuje výkonnost certifikátu pozitivně, nebo negativně vývoj směnného kurzu mezi měnou certifikátu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum. Pokud CZK posiluje, klesá cena certifikátu, pokud CZK oslabuje, roste cena certifikátu.
  • V případě, že jde o quanto certifikát, tak je certifikát zajištěn vůči měnovému riziku. Výkonnost certifikátu není ovlivněna vývojem směnného kurzu mezi měnou certifikátu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum.

   
  Upozornění pro certifikáty v upisovacím období
  Hodnoty zobrazované u emisí v upisovacím období jsou pouze indikativní. Cena certifikátu se zobrazí až v jeho první obchodní den.


   
  Zdanění zahraničních certifikátů


  Podmínky nákupu/prodeje

  V průběhu životnosti je možné produkt nakoupit nebo prodat na burze během obchodních hodin.
   
  Vypořádání při splatnosti certifikátu proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů.
   

  - -
  Nákup Prodej
  - -
  Změna - (-)

  Základní údaje

  EmitentErste Group Bank AG
  Typ produktuBonus certifikáty
  Burza cenných papírůPRS
  Název podkladového aktivaKOMERCNI BANKA
  ISIN podkladového aktivaCZ0008019106
  Cena podkladového aktiva672,00 CZK
  Datum29.09.2023 16:24:50
  Poměr1,8879551
  Datum emise09.09.2022
  Emisní cena1.000,00
  Splatnost07.09.2023
  Max. částka1.140,0000 CZK
  Hodnota bonusu 603,8280 CZK
  Hodnota bonusu v %-
  Bonusový výnos v %-0,83%
  Bonusový výnos v % p.a.-307,68%
  Bariéra370,7716 CZK
  Bariéra v %-
  Vzdálenost bariéry324,73 CZK
  Vzdálenost bariéry v %46,69%
  Bariéra dosaženane
  Cap (maximální vyplacená cena)603,8280 CZK
  Max. zisk -9,55
  Max. zisk v % -0,83%
  Max. zisk v % p.a.2.000,88%
  V prodeji od09.09.2022
  Poslední obchodní den05.09.2023
  Quanto (měnové zajištění)ne
  MěnaCZK
  Daň z výnosu na kapitálových trzíchano
  EU Srážková daňne
  Cena po splatnosti1.140,000 CZK

   
  Výpočet klíčových hodnot je založen na poslední dostupné ceně podkladového aktiva (viz. datum a čas pod cenou podkladového aktiva).

   
  Leták - Bonusové certifikáty

  Bonus certifikáty | Popis

  Úroveň bonusu, která určuje jeho výplatu, je nastavena nad aktuální cenu podkladového nástroje při vydání certifikátu. Ochranná bariéra je nastavena pod počáteční hodnotu. Pokud má konkrétní certifikát také cap (maximální výplatu), je tento cap nastaven na úroveň bonusu nebo nad něj. Aktuální cena certifikátu se bude vyvíjet v závislosti na skutečné ceně podkladového aktiva a v případě měnově nezajištěného certifikátu (non-quanto certifikát) také na aktuálním směnném kurzu koruny vůči měně podkladového aktiva (pokud je podkladové aktivum v jiné měně, než CZK). Cena pokladového aktiva bude sledována průběžně až do data splatnosti.
   
  Mohou nastat následující dva případy:
  Pokud ani jednou během životnosti certifikátu cena podkladového aktiva neklesne na nebo pod hodnotu bariéry, bude pro výplatu použita Hodnota bonusu. Klient tedy obdrží Maximální částku, která se vypočte vynásobením Hodnoty bonusu Poměrem. To platí pro měnově zajištěný certifikát (quanto certifikát). V případě měnově nezajištěného certifikátu (non-quanto certifikát) je Maximální částka uváděna v měně podkladového aktiva a v den splatnosti se přepočte aktuálním kurzem z měny podkladového aktiva do CZK (pokud je podkladové aktivum v jiné měně než CZK). Pokud je k datu splatnosti cena podkladového aktiva vyšší než Hodnota bonusu, tak bude pro výplatu použita tato cena, ale pouze do výše hodnoty CAP. Hodnota CAP stanovuje maximální hodnotu použitou pro výplatu. Pokud se tedy hodnota CAP = Hodnotě bonusu, tak i v tomto případě je pro výplatu použita Hodnota bonusu a ne cena podkladového aktiva.
   
  Klesne-li v průběhu trvání certifikátu cena podkladového aktiva na úroveň bariéry nebo pod ní, nebude vyplacen bonus. Pro výplatu bude použita aktuální hodnota podkladového aktiva. Klient tedy obdrží částku, která se vypočte vynásobením aktuální hodnoty podkladového aktiva Poměrem. To platí pro měnově zajištěný certifikát (quanto certifikát). V případě měnově nezajištěného certifikátu (non-quanto certifikát) se tato částka v den splatnosti přepočte aktuálním kurzem z měny podkladového aktiva do CZK (pokud je podkladové aktivum v jiné měně než CZK). 

  Informace o ceně

  Dnešní otevírací cena-
  Dnešní max -
  Dnešní min -
  Závěrečná cena (předchozí den)-
  Spread v %0,87 %
  Spread absolutní10,01
  Spread harmonizovaný5,30
  Max cena (52týdenní)-
  Min cena (52týdenní)-

  Výkonnost

  Výkonnost YTD v %-
  Výkonnost 1M v %-
  Výkonnost 6M v %-
  Výkonnost 1 rok v %-
  Výkonnost 3 roky v %-
  Výkonnost 5 let v %-
  Výkonnost od založení v %-


  - -
  Nákup Prodej
  - -
  Změna - (-)

  Datum: 29.09.2023 16:24:50
  Kotace podkladového aktiva
  672,00 CZK
  Změna +0,00% (0,00)

  Základní údaje podkladového aktiva

  Název KOMERCNI BANKA
  ISIN-
  Burza (podkladové aktivum)PRS
  Měna (podkladového aktiva)CZK
  Počáteční hodnota podkladového aktiva573,0000
  Cena672,00
  Čas29.09.23 - 16:24:50
  Změna v %0,00%
  Dnešní max 673,50
  Dnešní min 667,50
  Max cena (52týdenní)777,00
  Min cena (52týdenní)613,50


  Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu.
  Zdroj: FactSet

  Oznámení týkající se grafu future kontraktu jako podkladového aktiva

  Graf zobrazuje výkonnost future kontraktu, který je aktuálně podkladovým aktivem certifikátu. Podkladové aktivum se mění měsíčně nebo čtvrtletně, když je krátce před expirováním future kontraktu provedeno rolování (roll-over) na následující nejbližší future kontrakt.
  Z tohoto důvodu historie ceny v grafu reprezentuje výhradně aktuální future kontrakt jako podkladové aktivum.


  Know - How

   
  V rámci našeho know -how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění