Zajímá mne:

Naše nabídka pro

REICO ČS LONG LEASE


Investice do nemovitostí s dlouhodobými pronájmy

ISIN:
CZ0008476280

01.02.2023
Hodnota podílového listu
1,0718
Změna 0,03% (0,00)

Základní údaje

Typ fonduNemovitostní fondy
Investiční společnostREICO Investiční společnost České spořitelny, a.s.
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu19.01.2021
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Distribuce-
Majetek fondu1.302.590.000,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,50%
Správcovský poplatek1,75%
Celková nákladovost fondu2,00%
Minimální investice300
Číslo účtu fondu9054582/0800
Doporučený investiční horizont5 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služebPDF Download
StatutPDF Download
LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Měsíční zpráva fonduPDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Možnost nadprůměrného výnosu z dlouhodobě pronajatých komerčních nemovitostí s relativně nízkým rizikem.• Stabilní příjem z pronájmu je smluvně zajištěn velkými a dlouhodobě ziskovými společnostmi.• Ochrana proti inflaci - hlavní zdroj výnosu fondu, příjmy z pronájmu, jsou zajištěny proti inflačnímu růstu tzv. inflační doložkou zahrnutou v nájemních smlouvách.• Nízká závislost výnosu fondu na vývoji akciových a dluhopisových trhů.• Nízká vstupní investice – investovat je možné již od 300 Kč jednorázově i pravidelně.• Unikátní investiční strategie - diverzifikaci rizik v rámci sektorů, zemí i doby expirace jednotlivých nájemních smluv.• Aktivní a profesionální správa fondu. • Odkupy podílových listů nejsou z důvodu ochrany podílníků první 3 roky existence fondu povoleny.• Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.• Fond nese riziko nemovitostních trhů, které je aktivně řízeno.• Likvidní a měnové riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů.• Kreditní riziko spojené s klíčovými nájemci je řízeno zajištěním příjmu a diverzifikací fondu.• Fond nevyplácí dividendy. Výnosy z hospodaření fondu jsou znovu reinvestovány.• Investice je vhodná pro investory, jejichž referenční měnou je česká koruna.

Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

• Podílový fond má za cíl dlouhodobě zhodnocovat vložené prostředky na úrovni od 3 do 7% p.a. za cenu 4. stupně rizikové stupnice.• Výnos fondu je závislý na příjmech z pronájmů a hodnotě reálně vlastněných nemovitostí.• Fond investuje do budov s potenciálem pro pozitivní environmentální a sociální dopad, a to zejména z pohledu konstrukce budovy, jejího provozu nebo typu aktivity hlavního nájemce.• Zaměřením na nemovitosti s dlouhými pronájmy je posílena dlouhodobá příjmová stránka fondu a umožněno jeho efektivní financování.• Podíl nemovitostní složky fondu tvoří až 80 % jeho hodnoty. Po počátečním období tří let však fond musí z regulatorních důvodů minimálně 20 % svých aktiv držet v likvidních cenných papírech.

Výkonnost k datu (26.01.2023)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 0,90 4,74 6,83 - - - 4,12

Roční výkonnost v % (26.01.2023)

Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. - - - - 5,90

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (26.01.2023)

1 rok
6,84
 
-1,92

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Kancelářské prostory

708 00 Ostrava-Pustkovec, Technologická 374, Czech Republic

Popis:

Budova ELCOM v moravskoslezské Ostravě. Nachází se v areálu Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) a poblíž ostravské Vysoké školy bánské – Technické univerzity.  Nemovitost o rozloze 4.057 m2 kancelářských a skladových ploch byla postavena v r. 2006 a 2019 jako hlavní výzkumné sídlo společnosti. Společnost má 30letou historii v oblasti testování a měření, energetiky a průmyslové automatizace. Nájemní smlouva je zajištěna na 15 let a umožňuje postoupení veškerých provozních a dalších nákladů nájemci.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 4.057 m2
Využití budovy: Kancelářské prostory
Adresa: 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
Aktuální hodnota: 183.200.000
Datum nákupu: 17.05.2021

Komerční budova

511 01 Turnov, Sobotecká 836, Czech Republic

Popis:
Centrum na výrobu plastových obalů společnosti VYVA PLAST se skládá ze dvou industriálních budov a jedné administrativní budovy, které jsou vzájemně propojené. Kromě původní průmyslové budovy byl celý komplex postupně vystavěn v letech 2013 až 2020. Celková pronajímatelná plocha objektu je přes 5,83 tisíc m2 a je plně obsazena. Klienty společnosti jsou nadnárodní koncerny Bosch, Škoda Auto, Foxconn, Velux, Panasonic, SOR a další.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 5.833 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 511 01 Turnov, Czech Republic
Aktuální hodnota: 161.000.000
Datum nákupu: 10.11.2022

Komerční budova

62-200 Gniezno, Słoneczna 42, Poland

Popis:
Centrum na výrobu baterií společnosti APS, tvoří dvě výrobní a dvě skladové haly, které jsou vzájemně propojené. Součástí objektu jsou i dvě servisní budovy a více než 200 parkovacích míst. Celý komplex byl postupně vystavěn ve třech fázích, z nichž poslední byla dokončena v roce 2018. Celková pronajímatelná plocha objektu je přes 24 tisíc m2 a je plně obsazena. Exkluzivním dlouhodobým nájemcem celého objektu je belgická společnost Advanced Power Solution (APS), lídr v oblasti výroby karbon zinkových a alkalických baterií. APS působí na trzích ve více než 50 zemí světa, včetně Evropy, severní Ameriky a Asie.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 24.000 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 62-200 Gniezno, Poland
Aktuální hodnota: 511.000.000
Datum nákupu: 03.08.2022

Komerční budova

32-083 Balice, Kapitana Mieczysława Medweckiego 2, Poland

Popis:
Výzkumné a vývojové centrum BWI se skládá ze dvou propojených budov postavených v roce 2020, vyznačujících se šetrností k životnímu prostředí. Jejich součástí jsou zejména laboratorní a kancelářské prostory, ale i například 365 parkovacích míst. Celková pronajímatelná plocha objektu je téměř 11 tisíc m2 a je plně obsazena. Jediným nájemcem centra je nadnárodní společnosti BWI, zaměřující se na vývoj, výrobu a prodej odpružovacích systémů a jiných vybraných součástek a komponentů pro automobilový průmysl. Mezi klienty společnosti patří například značky BMW, Ford, Porsche, Audi, Ferrari nebo Land Rover.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 10.985 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 32-083 Balice, Poland
Aktuální hodnota: 699.012.000
Datum nákupu: 01.04.2022

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění