Zajímá mne:

Naše nabídka pro

REICO ČS LONG LEASE


Nemovitostní fond investující do komerčních nemovitostí s dlouhodobými pronájmy v ČR a dalších zemí střední Evropy.

ISIN:
CZ0008476280

20.02.2024
Hodnota podílového listu
1,1170
Změna 0,01% (0,00)

Základní údaje

Typ fonduNemovitostní fondy
Investiční společnostREICO Investiční společnost České spořitelny, a.s.
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu19.01.2021
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Distribuce-
Majetek fondu2.132.700.000,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,50%
Správcovský poplatek1,75%
Celková nákladovost fondu2,00%
Minimální investice300
Číslo účtu fondu9054582/0800
Doporučený investiční horizont5 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

Měsíční zpráva fonduPDF Download
LetákPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služebPDF Download
StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Informace související s udržitelnostíPDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Unikátní investiční strategie zaměřující se na dlouhodobě pronajaté nemovitosti s nadprůměrnou délkou nájemních smluv na 10 a více let umožňuje rozsáhlou diverzifikaci rizik v rámci sektorů, zemí i doby expirace jednotlivých nájemních smluv.• Výnos fondu neovlivňuje chování na kapitálových trzích (jako např. u akcií nebo dluhopisů), ale příjmy z pronájmu a tržní hodnota reálně vlastněných nemovitostí.• I s malými částkami se stáváte spolupodílníkem pestrého portfolia kvalitních kancelářských, maloobchodních a průmyslových nemovitostí i logistických a výrobních objektů.• Profesionální správa fondu – zkušený portfolio manažer vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti na nemovitostních trzích v ČR a dalších zemích střední Evropy.• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!  Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.  Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a alternativních investic. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků pomocí investic, které zohledňují aspekty udržitelného investování (dle článku 8 nebo článku 9 SFDR). • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.                                                                                                                      • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Vzhledem ke svému zaměření nese fond riziko investičního a nemovitostního trhu. Kreditní riziko plynoucí z dlouhodobých závazků nájemníků je řízeno různými formami zajištění příjmu.• Měnové riziko může vznikat držením budov pronajatých a potažmo oceňovaných v Eurech a je částečně řízeno.• Likvidní riziko fondu je přímo úměrné podílu fondového kapitálu investovaného v málo likvidních aktivech. Riziko koncentrace je specifické riziko omezeného počtu nemovitostí resp. sektorů.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory.

Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Nemovitostní fond je určen konzervativním i dynamickým investorům s dlouhodobým investičním horizontem, kteří chtějí čerpat výhody plynoucí z investice do kvalitních komerčních nemovitostí bez starostí spojených s jejich správou nebo nákupem a prodejem. Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do široce diverzifikovaného portfolia komerčních nemovitostí. Investuje převážně do logistických, průmyslových, maloobchodních, kancelářských a ostatních komerčních nemovitostí zejména v regionu střední Evropy. Nemovitostní část portfolia dodává fondu stabilitu v podobě dlouhodobých nájemních smluv s bonitními nájemci, pro jejichž provoz je daná nemovitost kritická. Nájemní smlouvy v budovách fondu mají nadprůměrnou délku a jsou zpravidla zajištěny na 10 a více let. To pomáhá minimalizovat výpadky příjmu související s přepronájmem nemovitosti a díky každoroční valorizaci nájemného těžit z růstu cenové hladiny. Podíl nemovitostní složky fondu tvoří až 90 % jeho hodnoty. Zbývajících cca 10 % fond drží v rychle likvidních finančních aktivech pro zajištění výplaty odkupujících podílníků. Fond nevyplácí dividendu. Výsledky hospodaření fondu jsou reinvestovány.

Výkonnost k datu (15.02.2024)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 0,40 2,08 4,01 - - - 4,09

Roční výkonnost v % (15.02.2024)

Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. - - - 5,90 4,79

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (15.02.2024)

1 rok
8,63
 
-1,92

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Kancelářské prostory

708 00 Ostrava-Pustkovec, Technologická 374, Czechia

Popis:

Budova ELCOM v moravskoslezské Ostravě. Nachází se v areálu Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) a poblíž ostravské Vysoké školy bánské – Technické univerzity.  Nemovitost o rozloze 4.057 m2 kancelářských a skladových ploch byla postavena v r. 2006 a 2019 jako hlavní výzkumné sídlo společnosti. Společnost má 30letou historii v oblasti testování a měření, energetiky a průmyslové automatizace. Nájemní smlouva je zajištěna na 15 let a umožňuje postoupení veškerých provozních a dalších nákladů nájemci.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 4.057 m2
Využití budovy: Kancelářské prostory
Adresa: 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czechia
Aktuální hodnota: 183.200.000
Datum nákupu: 17.05.2021

Komerční budova

511 01 Turnov, Sobotecká 836, Czechia

Popis:
Centrum na výrobu plastových obalů společnosti VYVA PLAST se skládá ze dvou industriálních budov a jedné administrativní budovy, které jsou vzájemně propojené. Kromě původní průmyslové budovy byl celý komplex postupně vystavěn v letech 2013 až 2020. Celková pronajímatelná plocha objektu je přes 5,83 tisíc m2 a je plně obsazena. Klienty společnosti jsou nadnárodní koncerny Bosch, Škoda Auto, Foxconn, Velux, Panasonic, SOR a další.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 5.833 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 511 01 Turnov, Czechia
Aktuální hodnota: 161.000.000
Datum nákupu: 10.11.2022

Komerční budova

62-200 Gniezno, Słoneczna 42, Poland

Popis:
Centrum na výrobu baterií společnosti APS, tvoří dvě výrobní a dvě skladové haly, které jsou vzájemně propojené. Součástí objektu jsou i dvě servisní budovy a více než 200 parkovacích míst. Celý komplex byl postupně vystavěn ve třech fázích, z nichž poslední byla dokončena v roce 2018. Celková pronajímatelná plocha objektu je přes 24 tisíc m2 a je plně obsazena. Exkluzivním dlouhodobým nájemcem celého objektu je belgická společnost Advanced Power Solution (APS), lídr v oblasti výroby karbon zinkových a alkalických baterií. APS působí na trzích ve více než 50 zemí světa, včetně Evropy, severní Ameriky a Asie.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 24.000 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 62-200 Gniezno, Poland
Aktuální hodnota: 511.000.000
Datum nákupu: 03.08.2022

Komerční budova

32-083 Balice, Kapitana Mieczysława Medweckiego 2, Poland

Popis:
Výzkumné a vývojové centrum BWI se skládá ze dvou propojených budov postavených v roce 2020, vyznačujících se šetrností k životnímu prostředí. Jejich součástí jsou zejména laboratorní a kancelářské prostory, ale i například 365 parkovacích míst. Celková pronajímatelná plocha objektu je téměř 11 tisíc m2 a je plně obsazena. Jediným nájemcem centra je nadnárodní společnosti BWI, zaměřující se na vývoj, výrobu a prodej odpružovacích systémů a jiných vybraných součástek a komponentů pro automobilový průmysl. Mezi klienty společnosti patří například značky BMW, Ford, Porsche, Audi, Ferrari nebo Land Rover.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 10.985 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 32-083 Balice, Poland
Aktuální hodnota: 699.012.000
Datum nákupu: 01.04.2022

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění