Zajímá mne:

Naše nabídka pro

REICO ČS NEMOVITOSTNÍ


Portfolio komerčních nemovitostí v ČR a dalších zemích střední Evropy

ISIN:
CZ0008472545

25.09.2023
Hodnota podílového listu
1,3760
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ fonduNemovitostní fondy
Investiční společnostREICO Investiční společnost České spořitelny, a.s.
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu26.02.2007
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Distribuce-
Majetek fondu26.403.540.000,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,50%
Správcovský poplatek1,75%
Celková nákladovost fondu1,92%
Minimální investice300
Číslo účtu fondu35-2001349369/0800
Doporučený investiční horizont5 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

Sdělení klíčových informacíPDF Download
LetákPDF Download
Portfolio budovPDF Download
Měsíční zpráva fonduPDF Download
StatutPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služebPDF Download
Časopis FONDSHOP - Speciální fondy nemovitostí v CZKPDF Download
Profil fondu - časopis FONDSHOP březen 2017PDF Download
Informace související s udržitelnostíPDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Relativně stabilní výnos tvořený zejména příjmy z pronájmů konkrétních budov • Nízká závislost výnosu fondu na vývoji akciových a dluhopisových trhů. • Ochrana proti inflaci - hlavní zdroj výnosu fondu, příjmy z pronájmu, jsou zajištěny proti inflačnímu růstu tzv. inflační doložkou zahrnutou v nájemních smlouvách.• Portfolio fondu je rozloženo mezi více nemovitostí – regionálně i charakterem využití.• Nízká vstupní investice – investovat je možné již od 300 Kč. Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!  Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.  Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a alternativních investic. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků pomocí investic, které zohledňují aspekty udržitelného investování (dle článku 8 nebo článku 9 SFDR). • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.                                                                                                                      • Změny na trhu s nemovitostmi mohou ovlivnit výkonnost fondu.• Hodnoty nemovitostí mohou poklesnout a tím negativně ovlivnit výkonnost fondu.• Část nemovitostí v portfoliu fondu a také část nájmů plynoucích z nemovitostí v portfoliu fondu je účtována v EUR. Celková výkonnost fondu tak může být ovlivňována i vývojem směnného kurzu EUR/CZK.

Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do široce diverzifikovaného portfolia komerčních nemovitostí: administrativních budov, logistických parků, obchodních center, hotelových komplexů a rezidenčních projektů. Hlavní část výnosu fondu je tvořena příjmem z pronájmu vlastněných nemovitostí. Tento příjem může v kombinaci s aktivní správou nemovitostí a růstem tržní ceny nemovitostí generovat velmi zajímavé výnosy. Fond investuje až 80 % svých prostředku do hmatatelných, viditelných a snadno ocenitelných aktiv, tedy do konkrétních nemovitostí. Zbývajících 20 % fond drží v rychle likvidních finančních aktivech pro zajištění výplaty odkupujících podílníků.

Výkonnost k datu (21.09.2023)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -0,18 -1,80 1,22 2,94 3,21 3,04 1,94

Roční výkonnost v % (-)

Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. 3,38 4,20 2,18 2,45 6,06

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (21.09.2023)

1 rok
8,98
 
-14,11
3 roky
4,27
 
-2,81
5 let
4,36
 
-0,65
10 let
3,44
 
1,03

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Komerční budova

140 00 Praha 4, Budějovická, Czech Republic

Popis:

Budova Trianon se nachází v jedné z nejprestižnějších lokalit v Praze s vysokou koncentrací kvalitních komerčních nemovitostí (osa Budějovická/Pankrác), ve které se v rámci celého českého trhu pohybuje míra neobsazenosti na nejnižších úrovních. Z hlediska typu nemovitosti se jedná se o multifunkční budovu, ve které převládají kancelářské prostory. Celková hrubá podlahová plocha je přes 35 tisíc m2 a celková pronajímatelná plocha nemovitosti je téměř 21 tisíc m2. Development a stavbu budovy provedla společnost HOCHTIEF Development ČR podle architektonického návrhu renomované kanceláře Pata & Frydecký Architekti. Stavba byla dokončena v roce 2009. Budova, které dominuje dvanácti patrová rohová věž, má osm nadzemních a tři podzemní podlaží. Platforma budovy je založena na půdorysu ve tvaru písmene E, což umožnilo maximálně využít tvar pozemku a vybudovat dispozičně velmi efektivní administrativní prostory špičkové kvality.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 20.600 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 140 00 Praha 4, Czech Republic
Aktuální hodnota: 1 770 000 000
Datum nákupu: 27.03.2013

Komerční budova

110 00 Praha 1, Václavské náměstí 793/36, Czech Republic

Popis:

Multifukční budova Melantrich se nachází na Václavském náměstí, tedy v samém centru Prahy. Objekt, který byl postavený na začátku 20. století v pozdně secesním stavebním slohu a nese jméno významného českého renesančního nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina, se pyšní bohatou historií. Zažil například vydávání stranických brožurek Československé strany socialistické nebo projev Václava Havla k demonstrantům Sametové revoluce v roce 1989. Dvanáctipodlažní budova prošla v letech 2003 až 2004 kompletní rekonstrukcí. Vedle maloobchodních a kancelářských prostor nabízí také 60 rezidenčních bytů a 36 parkovacích míst. Největším nájemcem budovy je v současné době nadnárodní maloobchodní řetězec Marks & Spencer.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 10.300 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 110 00 Praha 1, Czech Republic
Aktuální hodnota: 1 210 000 000
Datum nákupu: 11.11.2010

Komerční budova

140 00 Praha 4, Štětkova, Czech Republic

Popis:

Moderní multifunkční nemovitost QUBIX se nachází v Praze 4, poblíž stanice metra Vyšehrad a Kongresového centra. Jedná se o kvalitní a vyhledávanou lokalitu v bezprostřední blízkosti centra města s výbornou dopravní dostupností a infrastrukturou. Tato desetipatrová budova (8 pater nadzemních a 2 podzemní), která byla postavena v roce 1979 a v letech 2010 až 2012 prošla kompletní rekonstrukcí s velmi vysokým standardem provedení stavebních úprav, splňuje nejvyšší požadavky současné doby. Celková pronajímatelná plocha činí téměř 14 tisíc m2 a z většiny je již obsazena. Převládají moderní kancelářské prostory, objekt disponuje také dostatečným počtem parkovacích míst (celkem 108, z toho 67 v podzemí). Budova QUBIX se jako jedna z prvních zařadila mezi ekologicky a ekonomicky nejšetrnější komerční nemovitosti v České republice, když v závěru roku 2012 získala nejvyšší stupeň environmentální certifikace LEED Platinum.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 13.876 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 140 00 Praha 4, Czech Republic
Aktuální hodnota: 974 160 000
Datum nákupu: 27.03.2014

Komerční budova

370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory, Milady Horákové 1498, Czech Republic

Popis:

Obchodní a zábavní centrum ČTYŘI DVORY se nachází na největším českobudějovickém sídlišti. Je tak velmi snadno dostupné městskou hromadnou dopravou nejen pro obyvatele Českých Budějovic (z centra i z dalších okrajových oblastí), ale i pro zásobování.
Obchodní centrum se skládá ze dvou vzájemně propojených budov. V obchodní části centrum nabízí mix maloobchodních jednotek, například supermarket Albert, drogerii Rossmann, banku Raiffeisenbank. V zábavní části najdeme například jediné multikino v Českých Budějovicích - Cinestar disponující osmi kinosály, dále pak bowling, restaurace a diskotéku. K dispozici je 300 venkovních parkovacích stání.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 11.000 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory, Czech Republic
Aktuální hodnota: 289 000 000
Datum nákupu: 07.12.2007

Logistický areál

018 41 Dubnica nad Váhom, Priemeselná 4606/6, Slovakia

Popis:

Industriální park Dubnica I se nachází v regionu západního Slovenska, který společně s bratislavským regionem soustřeďuje 93% industriálních ploch v zemi. Největším nájemníkem industriálního parku Dubnica je německá společnost Continental, přední světový výrobce pneumatik a dodavatel technologických řešení pro automobilový průmysl. Společnost Continental představuje cca ¾ pronajímatelné plochy nově pořízené nemovitosti. Dalšími důležitými nájemci budovy je švýcarská dopravní a logistická společnost Kuehne+Nagel, potravinový řetězec Lidl a holandská pivovarnická skupina Heineken.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 89.384 m2
Využití budovy: Logistický areál
Adresa: 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia
Aktuální hodnota: 980 000 000
Datum nákupu: 17.03.2018

Komerční budova

817 62 Bratislava - Ružinov, Bajkalská 28, Slovakia

Popis:

Budova Forum Business Center I se nachází v Bratislavě, ve Slovenské republice. Jedná se o velmi kvalitní lokalitu v širším centru města v místě křížení dvou frekventovaných ulic Bajkalské a Prievozské, která je součástí hlavní obchodní části města Bratislava-Ružinov. Pro oblast je příznačná velmi dobrá dopravní dostupnost, kdy například dálnice D1/E58 je od nemovitosti vzdálena pouhých 700 m a mezinárodní letiště M.R.Štefánika se nachází přibližně 10 minut jízdy autem.
Z hlediska typu nemovitosti se jedná se o 21 patrovou administrativní budovu s převládajícími kancelářskými prostory (18 nadzemních pater a 3 podzemní). Celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí přes 19 tisíc m2, přičemž 100% pronajímatelné plochy budovy je obsazeno. Největším nájemcem nemovitosti je společnost Slovak Telekom. Nemovitost má celkem 391 parkovacích míst.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 18.538 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 817 62 Bratislava - Ružinov, Slovakia
Aktuální hodnota: 1 272 902 000
Datum nákupu: 15.12.2015

Kancelářské prostory

186 00 Praha 8, Rohanské nábřeží, Czech Republic

Popis:

Rohan Business Center je 10 patrová administrativní budovu s převládajícími kancelářskými prostory (8 nadzemních pater, 2 podzemní). Celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí zhruba 9,7 tisíc m2 přičemž 100% pronajímatelné plochy budovy je obsazeno. Budova  má celkem 100 parkovacích míst, ve 2 podzemních patrech. Největším nájemcem budovy je investiční a finanční společnost East Orange, která je součástí české Natland Group. Společně s druhým a třetím největším nájemcem, mezinárodní společností Kuoni zabývající se marketingem a managementem cestovního ruchu (tzv. destination management) a společností Bodycote, předním světovým poskytovatelem tepelného zpracování, zaujímají téměř 50% pronajímetelné plochy budovy.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 9.732 m2
Využití budovy: Kancelářské prostory
Adresa: 186 00 Praha 8, Czech Republic
Aktuální hodnota: 708 972 000
Datum nákupu: 01.04.2016

Kancelářské prostory

140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Czech Republic

Popis:

Budova City Tower má 27 nadzemních pater s převládajícími kancelářskými prostory, 3 podzemní patra se 781 parkovacími místy a celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí zhruba 48,9 tisíc m2. Veškerá pronajímatelná plocha budovy je plně obsazena.
Největším nájemcem budovy je společnost Raiffeisen Bank, která zaujímá zhruba 40 % celkové pronajímatelné plochy. Mezi další nájemce patří například e-commerce společnost Concur, která je součástí německé SAP Group, mezinárodní konzultační společnost AC Nielsen, nebo centrála automobilky Peugeot ČR.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 48.899 m2
Využití budovy: Kancelářské prostory
Adresa: 140 78 Praha 4, Czech Republic
Aktuální hodnota: 4 390 509 000
Datum nákupu: 27.06.2016

Kancelářské prostory

811 06 Bratislava, Náměstí 1. Mája 18, Slovakia

Popis:

Budova Park One se nachází v exkluzivní lokalitě přímo v centru Starého města na náměstí 1. Mája, která se řadí mezi hlavní kancelářské části Bratislavy. Budova Park One má vynikající dopravní dostupnost. Z hlediska typu nemovitosti se jedná se o 13 patrovou administrativní budovu s převládajícími kancelářskými prostory (9 nadzemních pater, 4 podzemní). Budova Park One má celkem 167 parkovacích míst, ve 4 podzemních patrech.
Největším nájemcem budovy je pobočka americké e-commerce společnosti Amazon.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 13.200 m2
Využití budovy: Kancelářské prostory
Adresa: 811 06 Bratislava, Slovakia
Aktuální hodnota: 960 000 000
Datum nákupu: 20.01.2017

Komerční budova

00-838 Varšava, Prosta 68, Poland

Popis:

Budova Proximo I se nachází v exkluzivní lokalitě na ulici Prosta, v městské části Wola, která je hlavní a rychle se rozvíjející obchodní čtvrtí centrální Varšavy. Proximo I má vynikající dopravní dostupnost. Podle typu nemovitosti se jedná se o 15 patrovou administrativní budovu s převládajícími kancelářskými prostory (12 nadzemních pater, 3 podzemní).
Celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí zhruba 29,2 tisíc m2. Budova Proximo I má celkem 428 parkovacích míst, ve 3 podzemních patrech. Největším nájemcem budovy je lokální pobočka americké společnosti Stanley Black & Decker, která zaujímá zhruba 17% celkové pronajímatelné plochy a společně s polskou personálně poradenskou společností Grupa Pracuj a japonskou farmaceutickou společností Takeda zaujímají zhruba 40% celkové pronajímatelné plochy budovy.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 29.000 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 00-838 Varšava, Poland
Aktuální hodnota: 3 078 000 000
Datum nákupu: 09.08.2017

Komerční budova

26-600 Radom, Bolesława Chrobrego 1, Poland

Popis:

Galeria Sloneczna je dvoupatrové obchodní centrum se 164 obchodními jednotkami, jehož součástí jsou podzemní i nadzemní garáže. Celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí zhruba 40,9 tisíc m2 a obsazeno je 93 %. Mezi největší nájemníky patří mezinárodní oděvní značky Reserved, Zara, H&M, T.K. Max, francouzský hypermarket Carrefour, multiplex Multikino, sportovní řetězec InterSport a lokální obchodní řetězec se spotřebním zbožím RTV EURO AGD. Galeria Sloneczna je dominantní nákupní centrum v centru města obsluhující spádovou oblast až 700,000 obyvatel. Nemovitost byla postavena v roce 2011 společnosti Porr, development budovy provedla lokální pobočka americké společnosti AIG/Lincoln (nyní White Star Real Estate).

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 40.900 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 26-600 Radom, Poland
Aktuální hodnota: 4 300 000 000
Datum nákupu: 27.09.2017

Kancelářské prostory

158 00 Praha 5, Bucharova 2817/9-13, Czech Republic

Popis:

Administrativní budova Metronom Business Center se nachází v pražské kancelářské čtvrti Nové Butovice, přímo u stanice metra v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží a místního nákupního střediska. Hlavním nájemcem budovy je německá společnost SAP zabývající se informačními systémy, mezi další nájemce patří společnosti BMW, Abbvie, DAZ Group a Rossmann. Metronom Business Center je moderní desetipatrová kancelářská budova postavená v roce 2015 slovenskou developerskou společností HB Reavis. S téměř 34.000 m2 a 528 parkovacími místy je jednou z největších budov v kancelářské čtvrti Nové Butovice.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 33.957 m2
Využití budovy: Kancelářské prostory
Adresa: 158 00 Praha 5, Czech Republic
Aktuální hodnota: 2 290 000 000
Datum nákupu: 14.06.2018

Komerční budova

702 00 Ostrava, Jantarová 3344/4, Czech Republic

Popis:

Forum Nová Karolina je ostravské nákupní a zábavní centrum s významným přesahem do celého moravskoslezského kraje. Díky své poloze v centru města umožňuje pohodlný přístup jak pro pěší, tak i pro automobily. Zastřešuje 276 maloobchodních jednotek a přes 58 tisíc m2 pronajímatelných ploch. Nabízí širokou škálu obchodů, jako jsou C&A, Albert hypermarket, Marks & Spencer, Peek & Cloppenburg, Cinema City, H&M, Intersport a další. Pro návštěvníky nákupního centra je k dispozici 1500 parkovacích míst.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 58.542 m2
Využití budovy: Komerční budova
Adresa: 702 00 Ostrava, Czech Republic
Aktuální hodnota: -
Datum nákupu: 05.12.2018

Kancelářské prostory

01-208 Warszawa, Przyokopowa 26, Poland

Popis:

Budova Proximo II se nachází v bezprostřední blízkosti budovy Proximo I, v západní části centrálního obchodního distriktu Varšavy. Je to moderní desetipatrová budova s převládajícími kancelářskými prostory. Celková pronajímatelná plocha nemovitosti je přes 20 tisíc m2. Budova Proximo II má celkem 207 parkovacích míst ve 2 podzemních podlažích a 12 parkovacích míst na povrchovém parkovišti. Klíčovými nájemníky budovy Proximo II jsou globální poradenské společnosti Accenture, Ernst & Young a Six, které obsazují většinu pronajímatelných ploch. Dalšími důležitými nájemci jsou např. společnosti Storck a IT Kontrakt.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 20.703 m2
Využití budovy: Kancelářské prostory
Adresa: 01-208 Warszawa, Poland
Aktuální hodnota: -
Datum nákupu: 11.09.2018

Logistický areál

018 41 Dubnica nad Váhom, Continental Matador, Slovakia

Popis:

Industriální park Dubnica II má vynikající dopravní dostupnost. Leží u výjezdu z dálnice D1, která je nejdůležitější dopravní tepnou na Slovensku - spojuje Bratislavu a Košice, dvě největší města v zemi. Budova se skládá ze skladových, technických a kancelářských prostor o celkové pronajímatelné ploše 16,6 tisíc m2 a je plně obsazená. Mezi nájemce patří potravinový řetězec Lidl a dvě subdodavatelské společnosti pro automobilový průmysl, společnost AAF a LEONI. Společnost AAF se specializuje na výrobu zařízení pro filtraci vzduchu a společnost LEONI je dodavatelem energetických řešení v automobilovém průmyslu.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 16.000 m2
Využití budovy: Logistický areál
Adresa: 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia
Aktuální hodnota: -
Datum nákupu: 02.12.2019

Logistický areál

926 01 Sereď, Sereď DC31, Slovakia

Popis:

Industriální Park Sered DC31 - nemovitost se nachází v atraktivní lokalitě regionu jihozápadního Slovenska, který společně s bratislavským regionem soustřeďuje přes 80 % industriálních ploch v zemi. Industriální Park Sereď DC31 má výbornou dopravní dostupnost z dálnice D1 a strategickou lokalitu uprostřed důležitého hospodářského prostoru mezi Bratislavou, Trnavou a Nitrou. Hlavním nájemcem Industriálního Parku Sereď DC31 je je německá společnost WEGU, vyrábějící plastové komponenty pro automobilový průmysl.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 11.971 m2
Využití budovy: Logistický areál
Adresa: 926 01 Sereď, Slovakia
Aktuální hodnota: -
Datum nákupu: 27.04.2020

Logistický areál

926 01 Sereď, Sereď DC32, Slovakia

Popis:

Industriální Park Sereď DC32 má výbornou dopravní dostupnost z dálnice D1 a strategickou lokalitu uprostřed důležitého hospodářského prostoru mezi Bratislavou, Trnavou a Nitrou. Hlavním nájemcem Industriálního Parku Sereď DC32 je polská oděvní společnost LPP S.A., která pronajaté prostory využívá k podpoře internetového prodeje a jejíž součástí jsou módní značky Reserved, Cropp, House, Mohito a Sinsay.

Údaje o objektu:

Užitná plocha (m2): 33.181 m2
Využití budovy: Logistický areál
Adresa: 926 01 Sereď, Slovakia
Aktuální hodnota: -
Datum nákupu: 27.04.2020

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění