Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ESG MIX 50


Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio

ISIN:
CZ0008474343

22.09.2023
Hodnota podílového listu
1,0453
Změna -0,68% (-0,01)

Základní údaje

Typ fonduSmíšené fondy flexibilní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu02.06.2014
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu89.936.943,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,50%
Správcovský poplatek1,40%
Celková nákladovost fondu2,26%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont5 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Informace související s udržitelnostíPDF Download
Měsíční zpráva fonduPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služebPDF Download
Leták PDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.12.2022PDF Download
Pololetní zpráva30.06.2023PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Fond investuje (přímo nebo nepřímo) do aktiv společností, které aktivně usilují o pozitivní dopad na společnost, životní prostředí a svět, ve kterém žijeme. • Možnost se podílet na celosvětově atraktivním investičním přístupu dnešní doby a budoucnosti. • Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management. • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů. • Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (obvykle již do týdne). Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!  Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.  Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků pomocí investic, které zohledňují aspekty udržitelného investování (dle článku 8 nebo článku 9 SFDR). • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.                                                                                                                      • Klasifikace fondu dle SFDR – článek 8 – viz materiál „ESG Informace“ (v sekci PDF ke stažení). • Prostřednictvím své atraktivní investiční strategie kombinující více druhů aktiv se snaží dlouhodobě překonávat výnosy českých státních dluhopisů. • Fond je optimální pro dlouhodobý investiční horizont 5 let a déle. • Výnosy z hospodaření s majetkem podílového fondu fond znovu reinvestuje. • Měnové riziko fondu vyplývající z investic do lokálních měn je v případě akciové složky aktivně zajišťováno pomocí dostupných instrumentů. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.
Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Smíšený fond ESG Mix 50 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty.Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv a je vhodný pro zkušené a výnosově orientované investory, kteří hledají v dlouhodobém investičním horizontu vyšší zhodnocení prostřednictvím investice do jednoho fondu. Zároveň jsou však ochotni přijmout i případné zvýšené kolísání hodnoty jejich investice v průběhu jejího trvání. Podíl dynamických aktiv – akcií ve fondu, který se dlouhodobě pohybuje okolo 50 %, nabízí velmi zajímavý prostor pro zhodnocení. Konzervativní část, kterou zastupuje především široké spektrum dluhopisů, dodává fondu stabilitu a portfolio rizikově vyvažuje. Při dodržení doporučeného investičního horizontu Vám tato investice může nabídnout atraktivní zhodnocení.

Výkonnost k datu (21.09.2023)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 5,09 2,89 6,58 -0,82 -0,02 - 0,55

Roční výkonnost v % (21.09.2023)

Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -7,94 11,25 2,30 3,91 -13,99

Statistická data (31.08.2023)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (21.09.2023)

1 rok
17,33
 
-17,11
3 roky
5,96
 
-3,97
5 let
3,77
 
-2,19

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2023)

ISINNázevMěna% zastoupení
AT0000A28E62ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02-14,90
LU2257979513MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA-13,56
CZ0008474863FOND STATNICH DLUHOPISU-12,54
LU2188799857UBS L EQ-ACT CL A USD-QUA-9,07
CZ0001005888GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31-8,58
IE00BFNQ8D85METZLER GLOBAL EQ SUS-BN-8,08
AT0000A0K2C4ERSTE T 1851 - T-7,27
LU0602539354NORDEA 1 EMRG STARS EQ-BIUSD-4,26
LU0907928062DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F-4,10
AT0000A28E39ERSTE RESP BD EUR CO-EUR DO2-3,43

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.08.2023)

49,87 %Akciové trhy
42,61 %Dluhopisové trhy
7,52 %Peněžní trhy
 
0,00 %Alternativní trhy
 
0,00 %Futures Akciové


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění