Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ESG MIX 30


Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio

ISIN:
CZ0008474335

25.01.2023
Hodnota podílového listu
1,0350
Změna 0,02% (0,00)

Základní údaje

Typ fonduSmíšené fondy flexibilní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu02.06.2014
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu569.007.566,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,50%
Správcovský poplatek1,00%
Celková nákladovost fondu1,41%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont3 roky a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
ESG InformacePDF Download
LetákPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služebPDF Download
Měsíční zpráva fonduPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.12.2021PDF Download
Pololetní zpráva30.06.2022PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Fond investuje (přímo nebo nepřímo) do aktiv společností, které aktivně usilují o pozitivní dopad na společnost, životní prostředí a svět, ve kterém žijeme. • Možnost se podílet na celosvětově atraktivním investičním přístupu dnešní doby a budoucnosti. • Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management. • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů. • Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (obvykle již do týdne). • Klasifikace fondu dle SFDR – článek 8 – viz materiál „ESG Informace“ (v sekci PDF ke stažení). • Prostřednictvím své atraktivní investiční strategie kombinující více druhů aktiv se snaží dlouhodobě překonávat výnosy českých státních dluhopisů. • Fond je optimální pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont 4 roky a déle. • Výnosy z hospodaření s majetkem podílového fondu fond znovu reinvestuje. • Měnové riziko fondu vyplývající z investic do lokálních měn je v případě akciové složky aktivně zajišťováno pomocí dostupných instrumentů. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.
Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Smíšený fond ESG Mix 30 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty.Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do širokého spektra dluhopisů a akcií, a představuje komplexní investiční portfolio. Je vhodný pro klienty, kteří hledají ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu vyváženou investici prostřednictvím jednoho fondu. Podíl dynamických aktiv – akcií ve fondu, který se dlouhodobě pohybuje okolo 30 %, nabízí velmi zajímavý prostor pro zhodnocení. Konzervativní část, kterou zastupuje široké spektrum dluhopisů, dodává fondu stabilitu a portfolio dostatečně rizikově vyvažuje.

Výkonnost k datu (19.01.2023)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 3,67 4,05 -4,56 -1,36 -0,47 - 0,43

Roční výkonnost v % (19.01.2023)

Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -6,32 8,83 3,05 1,09 -10,61

Statistická data (31.12.2022)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (19.01.2023)

1 rok
11,50
 
-14,36
3 roky
4,42
 
-3,33
5 let
2,85
 
-1,87

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.12.2022)

ISINNázevMěna% zastoupení
CZ0008474863FOND STATNICH DLUHOPISU-17,99
AT0000A2DY26ERSTE RES BD GL HY-D02 EUR A-8,25
AT0000A28E62ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02-7,72
LU2257979513MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA-7,71
AT0000A28E39ERSTE RESP BD EUR CO-EUR DO2-7,29
LU2188799857UBS L EQ-ACT CL A USD-QUA-5,45
CZ0001005243GOVERNMENT BOND 2 10/13/33-5,39
CZ0001005888GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31-5,35
IE00BFNQ8D85METZLER GLOBAL EQ SUS-BN-4,49
LU0907928062DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F-4,46

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.12.2022)

64,37 %Dluhopisové trhy
28,10 %Akciové trhy
7,53 %Peněžní trhy
 
0,00 %Alternativní trhy
 
0,00 %Futures Akciové


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění