Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ESG MIX 10


Odpovědné investování - smíšený fond typicky s 10% podílem globálních akcií společností aktivně zohledňujících politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení.

ISIN:
CZ0008474327

15.04.2024
Hodnota podílového listu
1,1218
Změna 0,04% (0,00)

Základní údaje

Typ fonduSmíšené fondy flexibilní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu02.06.2014
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu138.621.505,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek0,65%
Celková nákladovost fondu1,13%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont3 roky a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

 
Vstupní poplatek představuje %
z hodnoty nakupovaných podílových listů a vzniká investorům jednorázově
při uskutečnění investice. Správcovský poplatek a celková nákladovost fondu představují náklady hrazené z majetku podílového fondu na roční bázi
(per annum).


PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Informace související s udržitelnostíPDF Download
LetákPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služebPDF Download
Měsíční zpráva fonduPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.12.2022PDF Download
Pololetní zpráva30.06.2023PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio. • Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešeníAktivně řízené měnové zajištění. • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů. • Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!    Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.    Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:  •  Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. •  Usilují o zhodnocení investovaných prostředků pomocí investic, které zohledňují aspekty udržitelného investování (dle článku 8 nebo článku 9 SFDR).  •  Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.  •  V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).  •  Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.  •  Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.  • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.                                                                                                                               • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Investoři by si měli být vědomi rizik udržitelnosti - environmentálního a sociálního rizika a rizika správy a řízení.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.
Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Smíšený fond ESG Mix 10 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty. Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do konzervativních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tato konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a snižuje kolísání jeho hodnoty. Pro zvýšení potenciálu výnosu jsou do portfolia nakupovány akcie, jejich podíl je však velmi malý a dlouhodobě je udržován na úrovni 10 %. I takto malé množství akcií však dokáže dát portfoliu fondu velmi zajímavý potenciál vyššího zhodnocení.

Výkonnost k datu (11.04.2024)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 1,32 5,74 8,00 2,01 2,11 - 1,17

Roční výkonnost v % (11.04.2024)

Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 5,92 2,29 -0,72 -3,86 9,08

 
Uvedená výkonnost představuje čistou výkonnost zahrnující náklady hrazené z majetku podílového fondu. Vstupní poplatky nejsou zahrnuty.

Statistická data (31.03.2024)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.04.2024)

1 rok
9,65
 
-7,16
3 roky
2,59
 
-1,28
5 let
2,45
 
-1,12

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.03.2024)

ISINNázevMěna% zastoupení
CZ0008473659DLUHOPISOVY FOND-15,28
AT0000A28E39ERSTE RESP BD EUR CO-EUR DO2-11,81
CZ0008474863FOND STATNICH DLUHOPISU-9,39
CZ0008473188LIKVIDITNI FOND-9,19
AT0000A0K2C4ERSTE T 1851 - T-9,04
CZ0001004253GOVERNMENT BOND 2.4 09/17/25-7,22
CZ0001005037GOVERNMENT BOND 0.25 02/10/27-6,61
AT0000A28E62ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02-3,23
AT0000A2DY26ERSTE RES BD GL HY-D02 EUR A-2,79
LU0907928062DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F-2,54

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.03.2024)

64,68 %Dluhopisové trhy
25,19 %Peněžní trhy
10,13 %Akciové trhy
 
0,00 %Alternativní trhy
 
0,00 %Futures Akciové


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění