Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Sporobond

Převážně české státní dluhopisy a korporátní dluhopisy investičního stupně

ISIN:
CZ0008472263

15.02.2018
Hodnota podílového listu
2,2230
Změna -0,08% (-0,00)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy střednědobé
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu31.03.1998
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu10.356.974.297,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek0,50%
Celková nákladovost fondu0,78%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu35-2000666389/0800
Doporučený investiční horizont3 roky a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Měsíční zpráva fonduPDF Download
Leták SporobondPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb - platné od 3.1.2018PDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.12.2016PDF Download
Pololetní zpráva30.06.2017PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Fond je spravován konzervativně• Základní stavební kámen dluhopisové části investičního portfolia• Fond je aktivně řízen• Vhodné pro pravidelné investování, postupně si tak nakumulujete zajímavou částku• Při pravidelném invetování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů • Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu• Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrat• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne• Přístup na kapitálové trhy s investicí již od 300 Kč

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů

Otevřené podílové fondy:
Investování do otevřených podílových fondů společnosti Erste Asset management GmbH, pobočka Česká republika je velmi jednoduché. Pokud již jste s Českou spořitelnou investovali a máte založený svůj Majetkový Účet Investičních Nástrojů (MUIN) a sjednanou Obstaravatelskou smlouvu, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného úctu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést MUIN. Pro pravidelnou investici je možné použít trvalý příkaz. Pohodlnou možnost investování a následného sledování vývoje investic představuje SERVIS24 Internetbanking.

Fondy produktové řady YOU INVEST:
Fondy YOU INVEST solid, YOU INVEST balanced  a YOU INVEST active lze nakoupit pouze prostřednictvím bankéřů Erste Private Banking a ERSTE Premier. 

Odkoupení/prodej podílových listů 

Otevřené podílové fondy Erste Asset management GmbH, pobočka Česká republika :
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.

Fondy produktové řady YOU INVEST:
Pro odkoupení podílových listů kontaktujte svého privátního bankéře Erste Private Banking nebo ERSTE Premier.
Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů České republiky. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří nechtějí investovat do akcií, ale výnosy peněžních fondů nebo termínovaných depozit jsou pro ně nedostatečné. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond především nakupuje střednědobé státní a částečně kvalitní korporátní dluhopisy na investičním stupni.

Výkonnost k datu (08.02.2018)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -0,69 -2,43 -2,56 -0,55 1,31 2,80 4,10

Roční výkonnost v % (08.02.2018)

Období 2013 2014 2015 2016 2017
Výkonn. 0,43 6,38 1,01 1,30 -2,24

Dluhopisová část porfolia (31.01.2018)

Průměrný výnos0,82 %
Průměrná doba do splatnosti4,35 roky
Durace v letech2,87 roky
Modifikovaná durace2,85 %

Statistická data (31.01.2018)

Sharpe Ratio-0,51
Volatilita v %1,16

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (08.02.2018)

1 rok
18,51
 
-6,56
3 roky
10,00
 
-2,09
5 let
8,61
 
0,26
10 let
5,32
 
2,74

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.01.2018)

ISINNázevMěna% zastoupení
CZ0001002547CZECH REP. 5,7/24CZK6,60
CZ0001002851CZECH REP. 3,85/21CZK6,26
CZ0001002471CZECH REP. 5/19CZK5,39
CZ0001004469CZECH REP. 1/26CZK5,35
AT0000658968ESPA BOND EURO-CORP.EUR4,07
CZ0001004253CZECH REP. 2,4/25CZK4,00
XS0989152490EIB VAR 12/23CZK3,37
LU0131211178PARVEST EURO CORP.EUR2,64
CZ0001003859CZECH REP. 2,5/28CZK2,50
CZ0001004477CZECH REP. 0,95/30CZK2,46

Struktura portfolia podle zemí (31.01.2018)

67,41 %Česká republika
8,78 %Ostatní země
8,30 %Rakousko
4,43 %Slovensko
4,06 %Francie
3,28 %Nizozemí
1,52 %Německo
1,48 %Velká Británie
0,74 %Polsko

Struktura portfolia podle ratingu (31.01.2018)

79,16 %A
15,78 %Baa
3,37 %Aaa
1,69 %Aa

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.01.2018)

49,86 %Státní dluhopisy
15,02 %Korporátní dluhopisy
14,24 %Podílové fondy
11,51 %Depozita
9,37 %Reverzní repo operace

Struktura portfolia podle měn (31.01.2018)

100,00 %CZK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.
Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění