Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT


Evropské akcie se zaměřením na udržitelnost

ISIN:
AT0000A2QP89

01.12.2021
Hodnota podílového listu
2.758,5500
Změna -1,29% (-36,07)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu10.06.2003
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu273.588.571,93 EUR
Účetní rok fondu01.03. - 29.02.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu1,75%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
ESG InformacePDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva28.02.2021PDF Download
Pololetní zpráva31.08.2020PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široce diverzifikované portfolio akcií vysoce kvalitních evropských společností. Možnost podílet se na výnosech společností zohledňující environmentální a sociální faktory, stejně jako význam firemní kultury a její řízení, patřící mezi evropské lídry v uplatňování těchto aspektů. Aktivní správa fondu. Příležitost dosáhnout atraktivního zhodnocení. Vzhledem k charakteru podílového fondu a jeho investiční strategii může hodnota podílového listu během trvání investice výrazně kolísat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Fond je určen především pro zkušené a dynamické investory, kteří očekávají vysoké zhodnocení a jsou ochotni akceptovat vyšší tržní rizika. Investor nese riziko eurozóny a riziko emitentů společností v portfoliu fondu. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být čistá hodnota aktiv fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE je akciový fond investující do akcií evropských společností, které uplatňují přístup odpovědného a udržitelného rozvoje. Proces výběru jednotlivých společností do portfolia fondu je založen na fundamentální analýze. Při výběru jsou upřednostňovány společnosti, které zohledňují dlouhodobý vliv na životní prostředí, dopad na klimatické změny, vliv na populaci a její vývoj, etické aspekty, nebo uplatňují udržitelné obchodní modely. Fond není aktivně zajišťován proti měnovému riziku.

Výkonnost k datu (29.10.2021)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. - - - - - - 9,64

Roční výkonnost v % (29.10.2021)

Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. - - - - -

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.10.2021)

1 rok
59,60
 
-58,16
3 roky
21,21
 
-24,44
5 let
14,62
 
-13,68
10 let
9,44
 
-2,73

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.10.2021)

ISINNázevMěna% zastoupení
NL0010273215ASML HOLDING EO -,09EUR5,33
CH0012032048ROCHE HLDG AG GEN.CHF4,70
FR0000121014LVMH EO 0,3EUR3,75
DK0060534915NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20DKK3,13
GB0009895292ASTRAZENECA PLC DL-,25GBP3,11
FR0000121972SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4EUR2,66
DE0008404005ALLIANZ SE NA O.N.EUR2,38
CH0013841017LONZA GROUP AG NA SF 1CHF2,36
NL0011821202ING GROEP NV EO -,01EUR2,32
GB00B10RZP78UNILEVER PLC LS-,031111EUR2,02

Struktura portfolia podle zemí (29.10.2021)

21,30 %Francie
18,56 %Spojené království Velká Británie
14,60 %Nizozemí
12,08 %Německo
10,80 %Švýcarsko
7,09 %Dánsko
3,36 %Španělsko
3,02 %Švédsko
2,55 %Itálie
2,51 %Irsko
1,46 %Belgie
1,10 %Norsko

Struktura portfolia podle odvětví (29.10.2021)

20,39 %Finační služby
16,74 %Průmysl
13,59 %Zdravotní péče
13,21 %Spotřební zboží
12,06 %Informační technologie
10,56 %Obchodní zboží
8,44 %Základní materiály
2,82 %Veřejné služby
2,18 %Komunikacní služby

Struktura portfolia podle měn (29.10.2021)

57,47 %EUR
18,85 %GBP
13,28 %CHF
6,56 %DKK
2,81 %SEK
1,02 %NOK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění