Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT


Dluhopisový fond, jehož investiční svět je založen na eticky udržitelných kritériích.

ISIN:
AT0000A2J447

24.03.2023
Hodnota podílového listu
92,3100
Změna 0,56% (0,51)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu28.09.2020
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu236.957.945,79 CZK
Účetní rok fondu01.04. - 31.03.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek0,60%
Celková nákladovost fondu0,86%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Informace související s udržitelnostíPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.03.2022PDF Download
Pololetní zpráva30.09.2022PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Investování do vybraných dluhopisů společností, které se řídí principy udržitelného rozvoje. Etický výbor pravidelně kontroluje dodržování principů udržitelného rozvoje. Výnosy mohou být možné i v případě poklesu úrokových sazeb. Měnové riziko je aktivně řízeno. Investor podstupuje kreditní riziko emitentů jejichž dluhopisy jsou ve fondu. Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat. Zvyšování úrokových sazeb může vést k rychlému poklesu cen. Historická výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k tomu, že podřízený fond (feeder fond) investuje většinu svého majetku do řídícího fondu (master fondu), výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídícího fondu (master fond). Další rizika, která mohou být pro feeder fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích feeder fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.
Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (master fond).

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond,do kterého je možné investovat v koruně, investuje primárně do státních dluhopisů, do společností se státní účastí a do tzv. supranational emitentů. Dále investuje do korporátních dluhopisů, dluhopisů emitentů, kteří nabízí finanční služby, emitentů HZL a emitentů speciálních udržitelných dluhopisů. Investuje do dluhopisů společností a zemí, které jsou pionýry v oblastech týkajících se ekologických, sociálních aspektů a řízení a struktury podniků. Samozřejmě také berou v potaz etické aspekty a ESG přístup.Měnové riziko je aktivně řízeno.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK), jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Výkonnost k datu (28.02.2023)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 1,05 - -4,87 - - - -3,89

Roční výkonnost v % (28.02.2023)

Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. - - - -2,52 -8,38

Dluhopisová část porfolia (28.02.2023)

Průměrný výnos3,71 %
Průměrná doba do splatnosti7,15 roky
Durace v letech5,35 roky
Modifikovaná durace5,16 %

Statistická data (28.02.2023)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!


 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)

13,12 %Rakousko
12,08 %Francie
8,00 %Německo
7,95 %Itálie
7,36 %Spojené království Velká Británie
7,09 %Nizozemí
6,17 %Spojené státy Americké (USA)
3,98 %Španělsko
3,24 %Kanada
3,16 %Supranational
2,89 %Švédsko
2,60 %Dánsko
2,30 %Lucembursko
2,06 %Portugalsko
1,97 %Liltva

Struktura portfolia podle ratingu (28.02.2023)

36,75 %BBB
26,39 %AA
20,79 %A
11,98 %AAA
3,11 %BB
0,98 %NR

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.02.2023)

33,98 %Investiční rating společnosti
33,45 %Stát/garantované státem
20,65 %Investiční rating úvěrové instituce
6,41 %Zástavní listy
2,56 %Společnost bez investičního ratingu
1,52 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu
1,43 %Nadnárodní

Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)

111,98 %CZK
 
-11,98 %EUR


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění