Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE STOCK COMMODITIES VT


Globální společnosti v komoditním sektoru

ISIN:
AT0000A1E119

24.03.2023
Hodnota podílového listu
3.757,9100
Změna -1,65% (-63,15)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu17.07.2006
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu71.398.010,21 EUR
Účetní rok fondu01.03. - 29.02.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu2,06%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva28.02.2022PDF Download
Pololetní zpráva31.08.2022PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.
ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK COMMODITIES investuje globálně především do společností v komoditním sektoru. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. V rámci investiční strategie je snaha o vyvážené portfolio ze sektorů surovin a energetiky a také o silnější podíl akcií společností z vyspělých trhů. Měnové riziko není zajišťováno.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Výkonnost k datu (28.02.2023)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -0,69 - 0,91 13,40 6,39 - 2,35

Roční výkonnost v % (28.02.2023)

Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -12,15 19,11 -4,41 26,07 4,68

Statistická data (28.02.2023)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %20,38

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)

1 rok
73,16
 
-49,66
3 roky
19,47
 
-13,68
5 let
11,29
 
-9,17
10 let
6,69
 
-3,06

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)

ISINNázevMěna% zastoupení
US30231G1022EXXON MOBIL CORP.USD7,26
US1667641005CHEVRON CORP. DL-,75USD4,48
GB00BP6MXD84SHELL PLC EO-07GBP4,43
FR0000120271TOTALENERGIES SE EO 2,50EUR3,33
GB0007980591BP PLC DL-,25GBP3,20
IE00BZ12WP82LINDE PLC EO 0,001USD2,87
GB0007188757RIO TINTO PLC LS-,10GBP2,47
AN8068571086SCHLUMBERGER DL-,01USD2,29
CH0012214059HOLCIM LTD. NAM.SF2CHF2,21
US35671D8570FREEPORT-MCMORAN INC.USD1,59

Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)

44,47 %Spojené státy Americké (USA)
11,84 %Spojené království Velká Británie
6,58 %Kanada
5,67 %Francie
4,31 %Japonsko
3,93 %Austrálie
3,76 %Švýcarsko
3,10 %Čína
2,38 %Norsko
1,81 %Německo
1,44 %Finsko
1,42 %Jižní Korea
1,39 %Brazílie
1,08 %Itálie

Struktura portfolia podle odvětví (28.02.2023)

29,85 %Integrované ropné a plynařské společnosti
8,95 %Speciální chemikálie
8,06 %Průzkum a výroba ropy a zemního plynu
5,67 %Průmyslové/ technické plyny
5,10 %Ocel
5,01 %Ropné a plynové zařízení & služby
5,01 %Univerzální kovy a hornictví
4,63 %Zpracování ropy a zemního plynu & marketing
4,52 %Stavební materiály
4,22 %Komoditní chemikálie

Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)

44,65 %USD
13,65 %EUR
11,76 %GBP
6,49 %CAD
4,26 %JPY
3,91 %AUD
3,72 %CHF
2,35 %NOK
1,97 %HKD
1,43 %KRW
1,39 %BRL
1,09 %CNY
0,98 %INR
0,73 %ZAR
0,54 %SEK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění