Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT


Dluhopisy rozvíjejících se zemí v místních měnách

ISIN:
AT0000A16X22

17.05.2022
Hodnota podílového listu
3.322,4900
Změna 0,05% (1,51)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu17.10.2008
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu132.498.702,60 EUR
Účetní rok fondu01.07. - 30.06.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek0,96%
Celková nákladovost fondu1,08%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva30.06.2021PDF Download
Pololetní zpráva31.12.2021PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široká diverzifikace rizik prostřednictvím výběru dluhopisů z různých rozvíjejících se trhů Dlouhodobě výnosná investiční příležitost Rozvíjející se trhy jsou tradičně vystaveny vysoké volatilitě. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Vyšší riziko investice díky přidání emitentů s průměrným až nižším ratingem. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond investuje převážně do státních dluhopisů denominovaných v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Geograficky je kladen důraz na země střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky. Kromě toho fond může také investovat do firemních dluhopisů emitentů z příslušných zemí. Portfolio fondu tvoří dluhopisy s ratingem na investičním a spekulativním stupni. Měnové riziko není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Výkonnost k datu (29.04.2022)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -4,65 - -7,49 -4,08 -3,88 - -0,69

Roční výkonnost v % (29.04.2022)

Období 2017 2018 2019 2020 2021
Výkonn. -5,98 -2,55 13,76 -7,15 -7,79

Dluhopisová část porfolia (29.04.2022)

Průměrný výnos6,62 %
Průměrná doba do splatnosti5,51 roky
Durace v letech4,46 roky
Modifikovaná durace4,19 %

Statistická data (29.04.2022)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %8,54

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.04.2022)

1 rok
35,17
 
-17,92
3 roky
15,16
 
-5,88
5 let
7,51
 
-2,76
10 let
4,73
 
-0,48

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.04.2022)

ISINNázevMěna% zastoupení
BRSTNCNTF147BRAZIL 2023 NTNFBRL3,46
BRSTNCLTN7O0BRAZIL 2022 ZOBRL3,15
BRSTNCNTB3Y0BRAZIL 2022BRL2,23
CND10002HV84CHINA 19/29CNY2,19
CND100036Q75CHINA 20/30CNY2,11
XS2451378181KRED.F.WIED.22/25 MTN YCCNY2,09
MYBMO2000028MALAYSIA 20/31MYR1,94
XS1492818866EIB EUR.INV.BK 16/26 MTNPLN1,92
IDG000011107INDONESIA 2029 FR71IDR1,91
XS0300626479INTER-AMER.DEV.BK07/24MTNMXN1,83

Struktura portfolia podle zemí (29.04.2022)

22,39 %Supranational
10,43 %Thajsko
9,96 %Čína
9,62 %Brazílie
8,70 %Malajsie
7,06 %Indonésie
6,83 %Jižní Afrika
4,98 %Česká republika
4,03 %Německo
3,61 %Evropa
2,47 %Peru
1,92 %Čile
1,78 %Maďarsko
1,48 %Rumunsko
1,40 %Kolumbie

Struktura portfolia podle ratingu (29.04.2022)

31,63 %BBB
28,10 %AAA
17,85 %BB
14,23 %A
7,04 %AA
1,14 %NR

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (29.04.2022)

75,24 %Stát/garantované státem
24,76 %Nadnárodní

Struktura portfolia podle měn (29.04.2022)

10,64 %IDR
9,87 %THB
9,83 %CNY
9,64 %BRL
8,98 %ZAR
8,87 %MXN
8,28 %MYR
6,69 %PLN
5,20 %EUR
4,75 %CZK
3,31 %COP
2,64 %USD
2,35 %HUF
2,34 %PEN
1,97 %RON


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění