Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Informace ČS k udržitelnosti a zodpovědnému investování

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT


Dluhopisy rozvíjejících se zemí v místních měnách

ISIN:
AT0000A16X22

17.09.2021
Hodnota podílového listu
3.562,4600
Změna 0,03% (0,96)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu17.10.2008
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu139.156.824,55 EUR
Účetní rok fondu01.07. - 30.06.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek0,96%
Celková nákladovost fondu1,02%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva30.06.2020PDF Download
Pololetní zpráva31.12.2020PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široká diverzifikace rizik prostřednictvím výběru dluhopisů z různých rozvíjejících se trhů Dlouhodobě výnosná investiční příležitost Rozvíjející se trhy jsou tradičně předmětem značné volatility, v důsledku toho je možné kolísání cen střední až vysoké úrovni Vyšší riziko v důsledku přidání emitentů s průměrnými až nižšími ratingy Čistá hodnota aktiv podílových listů s investicemi v cizích měnách může být negativně ovlivněna změnami kurzů měn

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond investuje převážně do státních dluhopisů denominovaných v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Geograficky je kladen důraz na země střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky. Kromě toho fond může také investovat do firemních dluhopisů emitentů z příslušných zemí. Portfolio fondu tvoří dluhopisy s ratingem na investičním a spekulativním stupni. Měnové riziko není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (31.08.2021)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -3,93 - 0,38 2,17 -1,14 - 0,44

Roční výkonnost v % (31.08.2021)

Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 11,97 -5,98 -2,55 13,76 -7,15

Dluhopisová část porfolia (31.08.2021)

Průměrný výnos5,08 %
Průměrná doba do splatnosti6,34 roky
Durace v letech5,11 roky
Modifikovaná durace4,88 %

Statistická data (31.08.2021)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %8,81

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2021)

1 rok
35,17
 
-17,92
3 roky
15,16
 
-5,88
5 let
7,51
 
-2,76
10 let
4,73
 
-0,23

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)

ISINNázevMěna% zastoupení
MX0MGO000003MEXICO 2023MXN2,57
BRSTNCLTN7O0BRAZIL 2022 ZOBRL2,53
IDG000009507INDONESIA 2026 FR56IDR2,24
CND10001RRB3CHINA 18/28CNY1,94
CND10002HV84CHINA 19/29CNY1,92
CND100009CX6CHINA, VOLKSREP. 2026CNY1,90
CND100036Q75CHINA 20/30CNY1,85
IDG000011107INDONESIA 2029 FR71IDR1,80
BRSTNCNTB3Y0BRAZIL 2022BRL1,76
MYBMS1300057MALAYSIA 2028 0513MYR1,69

Struktura portfolia podle zemí (31.08.2021)

10,28 %Čína
9,67 %Thajsko
9,45 %Supranational
8,68 %Indonésie
7,36 %Rusko
7,02 %Jižní Afrika
6,61 %Brazílie
6,56 %Malajsie
6,20 %Mexiko
4,09 %Evropa
3,99 %Česká republika
3,36 %Kolumbie
3,33 %Maďarsko
3,12 %Rumunsko
2,77 %Polsko

Struktura portfolia podle ratingu (31.08.2021)

47,99 %BBB
17,80 %A
15,64 %BB
12,43 %AAA
5,96 %AA
0,11 %NR
0,07 %CC

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (31.08.2021)

87,73 %Stát/garantované státem
12,27 %Nadnárodní

Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)

9,62 %IDR
9,60 %CNY
9,01 %THB
9,00 %MXN
7,78 %PLN
7,53 %BRL
7,26 %ZAR
6,89 %RUB
6,13 %MYR
5,10 %COP
4,31 %CZK
3,81 %EUR
3,10 %HUF
2,93 %RON
2,08 %PEN


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění