Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Informace ČS k udržitelnosti a zodpovědnému investování

ERSTE STOCK EM GLOBAL VT


Akciový fond se zaměřením na rozvíjejíci se trhy

ISIN:
AT0000A10QN3

17.09.2021
Hodnota podílového listu
6.521,9400
Změna -0,89% (-58,59)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu22.04.2002
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu236.564.301,98 EUR
Účetní rok fondu01.05. - 30.04.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu2,03%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
ESG InformacePDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva30.04.2021PDF Download
Pololetní zpráva31.10.2020PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Globálně divrezifikovaný akciový fond zaměřený rozjíjející se trhy Odborníky řízený aktivní výběr akcií Příležitost získat vysoký výnos, dlouhodobá návratnost. Cistá hodnota aktiv fondu muže kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích menách, muže být cistá hodnota aktiv fondu v eurech negativne ovlivnena pohybem kurzu meny. Rozvíjející se trhy prinášejí vyšší míru rizika. Možnost ztráty investované částky.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.
ERSTE STOCK EM GLOBAL může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK EM GLOBAL je akciový fond zaměřený na dosažení dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Strategie fondu je zaměřena na investice do společností z rozvíjejících se trhů. Investiční strategie sebou nese také měnové riziko, které není zpravidla zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (31.08.2021)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 4,34 - 14,64 8,62 6,34 - 6,73

Roční výkonnost v % (31.08.2021)

Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 10,82 11,70 -13,68 20,26 11,76

Statistická data (31.08.2021)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %16,74

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2021)

1 rok
94,88
 
-61,57
3 roky
37,08
 
-18,74
5 let
27,82
 
-6,92
10 let
11,01
 
-0,65

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)

ISINNázevMěna% zastoupení
TW0002330008TAIWAN SEMICON.MANU. TA10TWD6,96
KYG875721634TENCENT HLDGS HD-,00002HKD4,14
KR7005930003SAMSUNG EL. SW 100KRW3,87
US01609W1027ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8USD3,34
IE00BFWMQ331INVESCOMI MSCI SAUDIARABUSD2,25
CNE100003662CONT.AMPEREX TECH. A YC 1CNY1,39
KYG202881093CHAILEASE HLDG CO. TA 10TWD1,37
INE002A01018RELIANCE INDS(DEMAT) IR10INR1,28
KYG596691041MEITUAN CL.BHKD1,25
KR7035720002KAKAO CORP. SW 100KRW1,15

Struktura portfolia podle zemí (31.08.2021)

37,32 %Čína
15,19 %TAIWAN
11,76 %Jižní Korea
8,46 %Indie
5,04 %Rusko
3,86 %Brazílie
3,66 %Jižní Afrika
2,76 %Hong Kong
2,58 %Saudská Arábie
2,15 %Mexiko
1,35 %Argentina
1,27 %Thajsko
1,01 %Indonésie

Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2021)

25,33 %Informační technologie
17,15 %Finační služby
12,94 %Spotřební zboží
10,42 %Komunikacní služby
7,08 %Průmysl
6,88 %Energetika
6,87 %Základní materiály
5,39 %Obchodní zboží
3,35 %Zdravotní péče
2,31 %Real Estate

Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)

23,72 %HKD
13,94 %TWD
12,49 %USD
11,79 %KRW
6,87 %INR
6,52 %EUR
6,50 %CNY
3,97 %BRL
3,34 %ZAR
2,36 %SAR
2,10 %RUB
2,05 %MXN
1,17 %THB
0,92 %IDR
0,63 %TRY


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění