Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT


Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí

ISIN:
AT0000A044X2

17.01.2020
Hodnota podílového listu
4.650,0200
Změna 0,96% (44,42)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu02.07.2001
Fond povolen v AT,CZ,HU
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu247.270.877,44 EUR
Účetní rok fondu01.05. - 30.04.
Vstupní poplatek4,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu1,73%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Měsíční zpráva - září 2014PDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva30.04.2019PDF Download
Pololetní zpráva31.10.2019PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Účast na globálních podnicích se zaměřením na technologie ochrany životního prostředí. Optimální rozložení do společností z odvětví životního prostředí. Podpora programu na ochranu vod WWF institucí Erste Asset Management. Tento fond je vhodný jako doplněk investičního akciového portfolia a pro dlouhodobý růst majetku. Hodnota fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním směnných kurzů. Investor nese riziko spojené s odvětvími v rámci ochrany životního prostředí zastoupenými v portfoliu (alternativní energie, recyklování atd.) a riziko spojené s emitenty společností z portfolia fondu.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje SERVIS24 Internetbanking.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond <> (do 8. 10. 2015 ERSTE WWF STOCK UMWELT) investuje celosvětově do podniků v odvětví ochrany životního prostředí. Zaměřuje se především na následující obory: úprava vod a zásobování vodou, recyklace a nakládání s odpady, obnovitelná energie, energetická účinnost a mobilita. Mezi fondy Erste Asset Management a WWF (World Wide Fund for Nature) existuje od října 2006 spolupráce, v jejímž rámci je podporováno řízení fondu poradním výborem pro životní prostředí iniciovaným WWF. Erste Asset Management současně věnuje část svých příjmů do programu na ochranu vod WWF Rakousko.

Výkonnost k datu (30.12.2019)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 47,57 - 47,57 11,73 7,48 8,02 3,08

Roční výkonnost v % (30.12.2019)

Období 2015 2016 2017 2018 2019
Výkonn. 6,79 -3,70 7,44 -12,03 47,57

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %14,85

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.12.2019)

1 rok
65,46
 
-48,02
3 roky
28,78
 
-16,90
5 let
19,07
 
-11,64
10 let
9,17
 
-2,95

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.12.2019)

ISINNázevMěna% zastoupení
FR0000121972SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4EUR2,41
US29355A1079ENPHASE ENERGY INC.DL-,01USD2,33
US98419M1009XYLEM INC. DL-,01USD2,18
US9297401088WABTEC CORP. DL-,01USD2,13
US41068X1000HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01USD2,10
US83417M1045SOLAREDGE TECHN. DL-,0001USD2,00
US3364331070FIRST SOLAR INC. D -,001USD1,96
NO0010715139SCATEC SOLAR ASA NK -,02NOK1,94
NL0011821392SIGNIFY N.V. EO -,01EUR1,92
JP3270000007KURITA WATER IND.JPY1,92

Struktura portfolia podle zemí (30.12.2019)

38,03 %Spojené státy Americké (USA)
10,85 %Japonsko
8,03 %Čína
4,95 %Norsko
4,76 %Německo
3,67 %Spojené království Velká Británie
3,52 %Švýcarsko
3,43 %Nizozemí
3,38 %Francie
3,34 %Švédsko
2,92 %Kanada
2,86 %Izrael
2,49 %Španělsko
1,44 %Irsko
1,41 %Dánsko

Struktura portfolia podle odvětví (30.12.2019)

31,80 %Renewable Energy
20,90 %Energy Efficiency
15,10 %Water Management
9,70 %Mobility
8,20 %Recycling
7,40 %Others
6,90 %Energy Storage

Struktura portfolia podle měn (30.12.2019)

43,72 %USD
20,01 %EUR
10,66 %JPY
5,77 %HKD
4,91 %NOK
3,56 %GBP
3,42 %CHF
3,24 %SEK
2,37 %CAD
1,36 %DKK
0,66 %KRW
0,32 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění