Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT


Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě

ISIN:
AT0000639471

26.01.2023
Hodnota podílového listu
1.294,5700
Změna -1,22% (-15,96)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.10.1990
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu29.286.091,02 EUR
Účetní rok fondu01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu1,27%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.05.2022PDF Download
Pololetní zpráva30.11.2021PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Východoevropské trhy nabízí větší růstový potenciál pro ínvestory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Možnost investovat jedinou investicí do celé východní Evropy. Vysoká míra diverzifikace prostsřednictvím široké škály akcií. Aktivní výběr akcií podle fundamentálních a technických kritérií. Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může hodnota majetku fondu v eurech kolísat v důlsedku změn směnného kurzu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING investuje především do společností se sídlem nebo obchodními zájmy v zemích střední, jižní a východní Evropy (včetně Turecka) s výjimkou Ruska.
Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze firem. Při výběru titulu se sází na kvalitativně cennou a růstově silnou firmu. Zajištění rizik spojených s cizí měnou není v zásadě předpokládáno, je ovšem možné.

Informace k oddělení ilikvidní, neobchodovatelné části fondu ke dni 7. 10. 2022 z důvodu aktuální politické situace a s ní spojené nejistoty týkající se fungování Moskevské burzy najdete here

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

Výkonnost k datu (30.12.2022)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -20,68 - -20,68 -9,30 -2,02 -2,38 1,93

Roční výkonnost v % (30.12.2022)

Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -7,84 34,85 -16,79 21,60 -20,68

Statistická data (30.12.2022)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %34,72

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.12.2022)

1 rok
192,28
 
-74,79
3 roky
57,11
 
-32,16
5 let
41,49
 
-16,39
10 let
16,79
 
-9,07

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.12.2022)

ISINNázevMěna% zastoupení
PLPZU0000011POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.PLN6,65
PLPKN0000018PKN ORLEN S.A. ZY 1,25PLN5,42
PLPKO0000016PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1PLN5,36
PLPEKAO00016BANK POLSKA KASA OP. ZY 1PLN4,85
LU2237380790ALLEGRO.EU ZY -,01PLN4,85
PLKGHM000017KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10PLN4,22
HU0000153937MOL NYRT. NA A UF 125HUF4,04
CZ0005112300CEZ AS INH. KC 100CZK3,81
US66980N2036NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.SEUR3,80
GRS003003035NATL BK GREECE NAM.EO 1EUR3,80

Struktura portfolia podle zemí (30.12.2022)

37,81 %Polsko
25,57 %Turecko
12,14 %Řecko
9,82 %Maďarsko
8,01 %Česká republika
4,09 %Slovinsko
1,53 %Rumunsko

Struktura portfolia podle odvětví (30.12.2022)

37,85 %Finační služby
18,62 %Energetika
11,02 %Spotřební zboží
7,20 %Základní materiály
6,20 %Průmysl
5,73 %Obchodní zboží
5,07 %Komunikacní služby
4,93 %Veřejné služby
2,67 %Zdravotní péče
0,61 %Real Estate

Struktura portfolia podle měn (30.12.2022)

35,15 %PLN
23,77 %TRY
22,70 %EUR
9,12 %HUF
7,44 %CZK
1,42 %RON
0,40 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění