Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT


Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě

ISIN:
AT0000639471

29.02.2024
Hodnota podílového listu
1.802,3000
Změna -1,06% (-19,38)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.10.1990
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu37.868.041,15 EUR
Účetní rok fondu01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu2,18%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download
Informace o cílovém trhuPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.05.2023PDF Download
Pololetní zpráva30.11.2023PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Východoevropské trhy nabízí větší růstový potenciál pro ínvestory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Možnost investovat jedinou investicí do celé východní Evropy. Vysoká míra diverzifikace prostsřednictvím široké škály akcií. Aktivní výběr akcií podle fundamentálních a technických kritérií. Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může hodnota majetku fondu v eurech kolísat v důlsedku změn směnného kurzu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:


Podmínky nákupu/prodeje


CÍLOVÝ TRH TOHOTO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE NALEZNETE V SEKCI PDF KE STAŽENÍ. PROSÍM, SEZNAMTE SE S NÍM.
-----------------------------------------------------------

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.


Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING investuje především do společností se sídlem nebo obchodními zájmy v zemích střední, jižní a východní Evropy (včetně Turecka) s výjimkou Ruska.
Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze firem. Při výběru titulu se sází na kvalitativně cennou a růstově silnou firmu. Zajištění rizik spojených s cizí měnou není v zásadě předpokládáno, je ovšem možné.

Informace k oddělení ilikvidní, neobchodovatelné části fondu ke dni 7. 10. 2022 z důvodu aktuální politické situace a s ní spojené nejistoty týkající se fungování Moskevské burzy najdete here

Výkonnost k datu (31.01.2024)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 3,22 - 28,82 5,78 3,50 0,94 3,20

Roční výkonnost v % (31.01.2024)

Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 34,85 -16,79 21,60 -20,68 27,75

Statistická data (31.01.2024)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %26,39

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.01.2024)

1 rok
192,28
 
-74,79
3 roky
57,11
 
-32,16
5 let
41,49
 
-16,39
10 let
16,79
 
-9,07

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.01.2024)

ISINNázevMěna% zastoupení
PLPKO0000016PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1PLN7,26
PLPZU0000011POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.PLN6,32
PLPEKAO00016BANK POLSKA KASA OP. ZY 1PLN5,88
GRS323003012EUROBANK ERGASIAS EO-,22EUR5,76
GRS003003035NATL BK GREECE NAM.EO 1EUR5,62
LU2237380790ALLEGRO.EU ZY -,01PLN4,75
PLPKN0000018ORLEN S.A. ZY 1,25PLN4,32
US66980N2036NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.SEUR4,22
HU0000153937MOL NYRT. NA A UF 125HUF3,55
TRAKCHOL91Q8KOC HLDG NA TN 1TRY3,54

Struktura portfolia podle zemí (31.01.2024)

34,97 %Polsko
23,73 %Turecko
17,06 %Řecko
9,63 %Maďarsko
5,79 %Česká republika
4,24 %Slovinsko
2,16 %Rumunsko
1,89 %Nizozemí

Struktura portfolia podle odvětví (31.01.2024)

45,30 %Finační služby
15,04 %Energetika
9,78 %Průmysl
8,58 %Spotřební zboží
5,29 %Obchodní zboží
4,06 %Veřejné služby
3,78 %Komunikacní služby
3,09 %Základní materiály
2,68 %Zdravotní péče
2,31 %Real Estate

Struktura portfolia podle měn (31.01.2024)

34,86 %PLN
23,80 %TRY
23,37 %EUR
9,56 %HUF
5,75 %CZK
2,14 %RON
0,52 %BGN
0,01 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění