Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Informace ČS k udržitelnosti a zodpovědnému investování

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT


Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy

ISIN:
AT0000639455

17.09.2021
Hodnota podílového listu
3.360,8800
Změna -0,20% (-6,79)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu18.05.1987
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu147.498.178,27 EUR
Účetní rok fondu01.07. - 30.06.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek0,72%
Celková nákladovost fondu0,62%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva30.06.2020PDF Download
Pololetní zpráva31.12.2020PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají. Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu hodnoty podílového listu. Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísánímměnových kurzů. Klienti nesou kreditní riziko zahrnutých evropských společností a zemí. Fond může vykazovat výkyvy hodnoty majetku a je možná i ztráta investované částky.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (31.08.2021)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -2,15 - 0,30 3,94 0,37 3,81 1,92

Roční výkonnost v % (31.08.2021)

Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 1,20 -6,40 0,51 7,14 6,67

Dluhopisová část porfolia (31.08.2021)

Průměrný výnos0,09 %
Průměrná doba do splatnosti10,79 roky
Durace v letech9,31 roky
Modifikovaná durace9,30 %

Statistická data (31.08.2021)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %6,32

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2021)

1 rok
18,45
 
-7,49
3 roky
12,97
 
-1,69
5 let
9,38
 
-0,08
10 let
8,38
 
2,58

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)

ISINNázevMěna% zastoupení
AT0000724224ERSTE BD EURO CORP.R01TEOEUR7,47
GB00BDCHBW80TREASURY STK 2047GBP7,40
ES00000128C6SPANIEN 16-46EUR5,52
GB00BZ13DV40TREASURY STK 2048 INF.LINGBP4,82
BE0000335449BELGIQUE 15/31 75EUR3,71
FR0013327491REP. FSE 18-36 O.A.T.EUR3,65
AT0000A05F50ERSTE ALPHA 2 TEUR3,40
IT0005170839B.T.P. 16-26EUR3,23
ES00000126Z1SPANIEN 15-25EUR2,87
GB00BF0HZ991TREASURY STK 2023GBP2,66

Struktura portfolia podle zemí (31.08.2021)

22,56 %Spojené království Velká Británie
14,06 %Španělsko
11,73 %Itálie
9,93 %Francie
7,75 %Německo
5,55 %Belgie
4,52 %Rakousko
4,51 %Norsko
3,89 %Polsko
2,70 %Portugalsko
2,57 %Spojené státy Americké (USA)
1,75 %Supranational
1,61 %Dánsko
1,19 %Rumunsko
1,17 %Švédsko

Struktura portfolia podle ratingu (31.08.2021)

40,12 %AA
36,43 %BBB
10,76 %A
10,56 %AAA
1,11 %BB
0,59 %NR
0,30 %B
0,13 %CCC

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (31.08.2021)

82,92 %Stát/garantované státem
10,95 %Investiční rating společnosti
4,33 %Investiční rating úvěrové instituce
1,15 %Společnost bez investičního ratingu
0,64 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu

Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)

75,13 %EUR
21,85 %GBP
1,29 %CHF
1,19 %DKK
0,84 %NOK
0,22 %Ostatní
 
-0,52 %SEK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění