Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT


Dluhopisový fond s evropskými dluhopisy

ISIN:
AT0000639455

13.09.2019
Hodnota podílového listu
3.348,0900
Změna 0,03% (0,84)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu18.05.1987
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu171.908.088,06 EUR
Účetní rok fondu01.09. - 31.08.
Vstupní poplatek3,50%
Správcovský poplatek0,72%
Celková nákladovost fondu0,67%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zisky jsou možné i pokud úrokové sazby klesají. Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu cen. Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota majetku fondu zatížena kolísáním směnných kurzů. Klienti nesou kreditní riziko zahrnutých evropských společností a zemí. Fond může vykazovat výkyvy cen (hodnoty majetku) a je možná i ztráta z investice .

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje SERVIS24 Internetbanking.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Investiční cílem fondu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů nadnárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě toho jsou v portfoliu zahrnuty i eurodluhopisy a dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno.

Výkonnost k datu (30.08.2019)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 10,84 - 11,30 0,31 1,28 3,98 2,10

Roční výkonnost v % (30.08.2019)

Období 2014 2015 2016 2017 2018
Výkonn. 12,33 -1,05 1,20 -6,40 0,51

Dluhopisová část porfolia (-)

Průměrný výnos0,47 %
Průměrná doba do splatnosti11,63 roky
Durace v letech9,77 roky
Modifikovaná durace9,76 %

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %4,74

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2019)

1 rok
18,45
 
-7,49
3 roky
12,97
 
-1,69
5 let
9,38
 
0,72
10 let
8,38
 
2,60

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.08.2019)

ISINNázevMěna% zastoupení
GB00BDCHBW80TREASURY STK 2047GBP9,57
FR0013154044REP. FSE 16-36 O.A.T.EUR4,46
IT0005162828B.T.P. 16-47EUR4,38
IT0005172322B.T.P. 16-23EUR4,08
AT0000724224ESPA BD EU.CO. EOR01TEOEUR4,00

Struktura portfolia podle zemí (30.08.2019)

18,20 %Spojené království Velká Británie
16,61 %Itálie
16,36 %Francie
13,06 %Španělsko
8,59 %Německo
6,22 %Belgie
4,56 %Rakousko
3,39 %Nizozemí
2,74 %Portugalsko
2,02 %Supranational
1,58 %XB
1,52 %Spojené státy Americké (USA)
1,27 %Dánsko
1,07 %Švédsko

Struktura portfolia podle ratingu (30.08.2019)

43,26 %AA
37,49 %BBB
15,46 %AAA
3,73 %A
0,06 %BB

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.08.2019)

77,78 %Stát/garantované státem
8,34 %Investiční rating společnosti
6,81 %Investiční rating úvěrové instituce
5,00 %Zástavní listy
2,02 %Nadnárodní
0,03 %Společnost bez investičního ratingu
0,02 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu

Struktura portfolia podle měn (30.08.2019)

78,43 %EUR
18,60 %GBP
1,24 %DKK
0,95 %CHF
0,56 %SEK
0,22 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění