Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE BOND EURO CORPORATE VT


Korporátní dluhopisy v eurech

ISIN:
AT0000639414

17.05.2022
Hodnota podílového listu
4.578,1100
Změna -0,09% (-4,15)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu15.01.2001
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu469.432.622,00 EUR
Účetní rok fondu01.08. - 31.07.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek0,60%
Celková nákladovost fondu0,70%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
ESG InformacePDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.07.2021PDF Download
Pololetní zpráva31.01.2022PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široké rozložení vybraných půjček firmám s dobrou až střední bonitou Šance na dlouhodobý, atraktivní výnos a vysoké roční výplaty Možné kurzové zisky při padajících úrocích Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů vydaných globálními emitenty s ratingovým hodnocením na investičním stupni. Firemní dluhopisy jsou denominované většinou v eurech, případné měnové riziko je zajišťováno do eura. Portfolio fondu je široce diversifikované. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE BOND EURO CORPORATE a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE BOND EURO CORPORATE je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE BOND EURO CORPORATE, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Výkonnost k datu (29.04.2022)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -9,30 - -12,94 -3,39 -2,50 1,60 1,06

Roční výkonnost v % (29.04.2022)

Období 2017 2018 2019 2020 2021
Výkonn. -3,43 -1,19 4,48 4,57 -6,15

Dluhopisová část porfolia (29.04.2022)

Průměrný výnos2,42 %
Průměrná doba do splatnosti9,30 roky
Durace v letech4,88 roky
Modifikovaná durace4,77 %

Statistická data (29.04.2022)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %5,34

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.04.2022)

1 rok
20,80
 
-8,33
3 roky
9,58
 
-2,27
5 let
7,95
 
-0,60
10 let
5,08
 
1,71

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.04.2022)

ISINNázevMěna% zastoupení
AT0000A05F50ERSTE ALPHA 2 TEUR1,15
CH0341440334UBS GROUP 16/24EUR1,09
XS1317732771MOELNLYCKE HLDG 15/24EUR1,08
DE000A190NE4M.B.INT.FIN. 18/25MTNEUR1,06
FR0013299641BNP PAR.CARDIF. 17/24EUR1,06
CH0343366842CRED.SUISSE GRP 17-25 FLREUR1,06
XS2243666125JYSKE BANK 20/25 FLR MTNEUR1,04
XS2013618421ISS GLOBAL 19/26 MTNEUR1,01
XS2075811781SES S.A. 19/27 MTNEUR0,98
XS2228683350NISSAN MOTOR 20/28 REGSEUR0,94

Struktura portfolia podle zemí (29.04.2022)

16,82 %Německo
15,04 %Francie
14,83 %Spojené státy Americké (USA)
8,66 %Rakousko
7,06 %Spojené království Velká Británie
6,07 %Nizozemí
5,63 %Španělsko
4,42 %Belgie
4,08 %Dánsko
3,40 %Itálie
3,19 %Švédsko
2,68 %Švýcarsko
1,35 %Finsko
1,27 %Norsko
1,09 %Irsko

Struktura portfolia podle ratingu (29.04.2022)

57,80 %BBB
28,50 %A
7,63 %BB
4,84 %AA
0,67 %NR
0,30 %AAA
0,22 %B
0,05 %CCC

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (29.04.2022)

66,89 %Investiční rating společnosti
23,08 %Investiční rating úvěrové instituce
4,52 %Společnost bez investičního ratingu
4,05 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu
1,46 %Stát/garantované státem

Struktura portfolia podle měn (29.04.2022)

99,98 %EUR
0,02 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění