Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE BOND EURO CORPORATE VT


Korporátní dluhopisy v eurech

ISIN:
AT0000639414

24.03.2023
Hodnota podílového listu
4.171,7400
Změna 0,24% (10,14)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu15.01.2001
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu392.410.133,73 EUR
Účetní rok fondu01.08. - 31.07.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek0,60%
Celková nákladovost fondu0,70%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Informace související s udržitelnostíPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.07.2022PDF Download
Pololetní zpráva31.01.2023PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široké rozložení vybraných půjček firmám s dobrou až střední bonitou Šance na dlouhodobý, atraktivní výnos a vysoké roční výplaty Možné kurzové zisky při padajících úrocích Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů vydaných globálními emitenty s ratingovým hodnocením na investičním stupni. Firemní dluhopisy jsou denominované většinou v eurech, případné měnové riziko je zajišťováno do eura. Portfolio fondu je široce diversifikované. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE BOND EURO CORPORATE a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE BOND EURO CORPORATE je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE BOND EURO CORPORATE, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Výkonnost k datu (28.02.2023)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -1,68 - -13,36 -6,85 -3,40 -0,40 0,66

Roční výkonnost v % (28.02.2023)

Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -1,19 4,48 4,57 -6,15 -16,49

Dluhopisová část porfolia (28.02.2023)

Průměrný výnos4,22 %
Průměrná doba do splatnosti7,83 roky
Durace v letech4,24 roky
Modifikovaná durace4,06 %

Statistická data (28.02.2023)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %6,93

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)

1 rok
20,80
 
-16,50
3 roky
9,58
 
-5,67
5 let
7,95
 
-2,75
10 let
5,08
 
0,25

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)

ISINNázevMěna% zastoupení
CH0341440334UBS GROUP 16/24EUR1,24
FR0013299641BNP PAR.CARDIF. 17/24EUR1,21
DE000A190NE4M.B.INT.FIN. 18/25MTNEUR1,20
XS2243666125JYSKE BANK 20/25 FLR MTNEUR1,19
CH0343366842CRED.SUISSE GRP 17-25 FLREUR1,18
AT0000A05F50ERSTE ALPHA 2 TEUR1,14
XS2013618421ISS GLOBAL 19/26 MTNEUR1,14
DE000A289LU4AAREAL BANK MTN S.304EUR1,07
XS2228683350NISSAN MOTOR 20/28 REGSEUR1,04
XS1991397545BCO SABADELL 19/24 MTNEUR1,00

Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)

17,05 %Německo
15,61 %Francie
15,43 %Spojené státy Americké (USA)
9,45 %Rakousko
8,11 %Spojené království Velká Británie
5,76 %Španělsko
5,05 %Nizozemí
3,82 %Belgie
3,75 %Dánsko
3,45 %Švédsko
3,04 %Švýcarsko
2,06 %Itálie
1,45 %Norsko
1,19 %Irsko
1,09 %Japonsko

Struktura portfolia podle ratingu (28.02.2023)

54,83 %BBB
35,06 %A
5,38 %BB
4,25 %AA
0,39 %AAA
0,08 %NR

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.02.2023)

64,67 %Investiční rating společnosti
28,51 %Investiční rating úvěrové instituce
2,93 %Společnost bez investičního ratingu
2,49 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu
1,39 %Stát/garantované státem

Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)

99,96 %EUR
0,04 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění