Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Informace ČS k udržitelnosti a zodpovědnému investování

ERSTE BOND EURO CORPORATE VT


Korporátní dluhopisy v eurech

ISIN:
AT0000639414

17.09.2021
Hodnota podílového listu
5.180,7300
Změna -0,07% (-3,67)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu15.01.2001
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu639.953.681,23 EUR
Účetní rok fondu01.08. - 31.07.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek0,60%
Celková nákladovost fondu0,65%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
ESG InformacePDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.07.2020PDF Download
Pololetní zpráva31.01.2021PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široké rozložení vybraných půjček firmám s dobrou až střední bonitou Šance na dlouhodobý, atraktivní výnos a vysoké roční výplaty Možné kurzové zisky při padajících úrocích Při stoupajících úrocích může dojít k poklesu kurzů Poklesy kurzů jsou možné zejména u stoupajících rizikových prémií (zhoršení bonity) Je možná ztráta kapitálu.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů vydaných globálními emitenty s ratingovým hodnocením na investičním stupni. Firemní dluhopisy jsou denominované většinou v eurech, případné měnové riziko je zajišťováno do eura. Portfolio fondu je široce diversifikované. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (31.08.2021)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -2,36 - 0,43 1,87 -0,02 3,87 1,87

Roční výkonnost v % (31.08.2021)

Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 3,94 -3,43 -1,19 4,48 4,57

Dluhopisová část porfolia (31.08.2021)

Průměrný výnos0,57 %
Průměrná doba do splatnosti8,58 roky
Durace v letech4,88 roky
Modifikovaná durace4,86 %

Statistická data (31.08.2021)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %4,43

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2021)

1 rok
20,80
 
-8,13
3 roky
9,58
 
-2,27
5 let
7,95
 
-0,28
10 let
5,08
 
2,48

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)

ISINNázevMěna% zastoupení
AT0000A05F50ERSTE ALPHA 2 TEUR1,13
AT0000A2KW37ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTNEUR0,86
XS2230399441AIB GROUP 20/31 FLR MTNEUR0,85
XS1612543121GENL EL. 17/29EUR0,84
FR0014000OZ2STE GENERALE 20/30 FLRMTNEUR0,83
DE000A190NE4DAIMLER INTL FIN.18/25MTNEUR0,83
XS1317732771MOELNLYCKE HLDG 15/24EUR0,83
XS2228683350NISSAN MOTOR 20/28 REGSEUR0,83
AT000B121967VOLKSBANK WIEN 17-27 FLREUR0,82
CH0341440334UBS GROUP 16/24EUR0,82

Struktura portfolia podle zemí (31.08.2021)

16,97 %Francie
15,74 %Německo
15,13 %Spojené státy Americké (USA)
9,78 %Rakousko
6,47 %Spojené království Velká Británie
5,70 %Nizozemí
5,65 %Španělsko
4,69 %Dánsko
3,39 %Belgie
3,01 %Švýcarsko
2,96 %Švédsko
2,78 %Itálie
1,71 %Irsko
1,35 %Japonsko
1,25 %Finsko

Struktura portfolia podle ratingu (31.08.2021)

59,32 %BBB
29,71 %A
6,49 %BB
3,49 %AA
0,59 %NR
0,19 %B
0,15 %AAA
0,06 %CCC

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (31.08.2021)

63,93 %Investiční rating společnosti
27,44 %Investiční rating úvěrové instituce
4,56 %Společnost bez investičního ratingu
2,67 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu
1,40 %Stát/garantované státem

Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)

99,97 %EUR
0,03 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění