Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE BOND DANUBIA VT


Dluhopisový fond s těžištěm ve střední a východní Evropě

ISIN:
AT0000639398

13.09.2019
Hodnota podílového listu
4.585,8100
Změna 0,41% (18,53)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.07.1997
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu304.764.602,72 EUR
Účetní rok fondu01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek3,50%
Správcovský poplatek0,72%
Celková nákladovost fondu0,83%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Investice do zajímavých dluhopisů ve východní Evropě. Široké rozptýlení do emisí vybraných zemí, měn a sektorů. Možné kurzové zisky. Zisky při klesajících úrocích. Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. Rostoucí úroky mohou vést k poklesu kurzů. Kolísání cizích měn se projevuje na výsledcích fondu. Změna ratingu jednotlivých zemí a jejich politické prostřední může ovlivnit velikost majetku fondu.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje SERVIS24 Internetbanking.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

ERSTE BOND DANUBIA v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE BOND DANUBIA investuje hlavně do státních dluhopisů v nových členských uzemích EU – například v Polsku, Maďarsku a Česku, ale také do cenných papírů jiných emitentů z této oblasti. Idea konvergence je však pojata šířeji a zahrnuje také Turecko a země bývalého Sovětského svazu. Kromě těchto konvergenčních dluhopisů v místních měnách jsou udržovány emise v tvrdé měně (EUR, USD se zajištěním v EUR). Podle pozice na trhu se provádí dočasné zajištění místních měn vůči euru. Tyto fondy jsou vhodné pro vkladatele, kteří chtějí dosahovat průběžných výnosů a kurzových zisků z konvergence.

Výkonnost k datu (30.08.2019)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 6,26 - 12,89 -2,22 -0,68 3,68 2,63

Roční výkonnost v % (30.08.2019)

Období 2014 2015 2016 2017 2018
Výkonn. 7,98 -1,42 -0,10 -3,71 -5,04

Dluhopisová část porfolia (-)

Průměrný výnos2,32 %
Průměrná doba do splatnosti6,88 roky
Durace v letech5,72 roky
Modifikovaná durace5,62 %

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %5,66

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2019)

1 rok
40,86
 
-21,74
3 roky
16,15
 
-5,19
5 let
12,01
 
-0,74
10 let
9,62
 
1,52

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.08.2019)

ISINNázevMěna% zastoupení
PL0000107611POLEN 13-28PLN5,70
PL0000102646POLEN 02/22 0922PLN5,22
PL0000107264POLEN 12-23PLN4,01
XS0971721963RUSSIAN FED. 13/43 REGSUSD3,46
PL0000108866POLEN 15-26PLN3,11

Struktura portfolia podle zemí (30.08.2019)

32,79 %Polsko
13,41 %Česká republika
12,60 %Maďarsko
12,00 %Rusko
11,17 %Turecko
3,50 %Rumunsko
3,34 %Chorvatsko
2,81 %Bulharsko
2,59 %Lotyšsko
1,92 %Liltva
1,37 %Supranational

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.08.2019)

97,16 %Stát/garantované státem
1,47 %Investiční rating společnosti
1,37 %Nadnárodní

Struktura portfolia podle měn (30.08.2019)

35,48 %EUR
29,01 %PLN
13,52 %CZK
11,15 %HUF
10,66 %TRY
0,18 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění