Zajímá mne:

Naše nabídka pro

OPTIMUM

Smíšený podílový fond s inteligentní investiční strategií

ISIN:
CZ0008474814

15.01.2018
Hodnota podílového listu
1,0362
Změna -0,05% (-0,00)

Základní údaje

Typ fonduSmíšené fondy opatrné
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu21.09.2015
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu13.292.547.661,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek0,70%
Celková nákladovost fondu1,59%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu6530192/0800
Doporučený investiční horizont3 roky a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Měsíční zpráva fonduPDF Download
LetákPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb - platné od 3.1.2018PDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.12.2016PDF Download
Pololetní zpráva30.06.2017PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Fond je optimální pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont čtyři roky a déle. • U fondu je aktivně řízené měnové zajištění. • Cena za obstarání koupě podílových listů: 1 % • Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (zpravidla druhý pracovní den po podání pokynu k prodeji) • Minimální investice je 300 Kč • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů

Otevřené podílové fondy:
Investování do otevřených podílových fondů společnosti Erste Asset management GmbH, pobočka Česká republika je velmi jednoduché. Pokud již jste s Českou spořitelnou investovali a máte založený svůj Majetkový Účet Investičních Nástrojů (MUIN) a sjednanou Obstaravatelskou smlouvu, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného úctu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést MUIN. Pro pravidelnou investici je možné použít trvalý příkaz. Pohodlnou možnost investování a následného sledování vývoje investic představuje SERVIS24 Internetbanking.

Fondy produktové řady YOU INVEST:
Fondy YOU INVEST solid, YOU INVEST balanced  a YOU INVEST active lze nakoupit pouze prostřednictvím bankéřů Erste Private Banking a ERSTE Premier. 

Odkoupení/prodej podílových listů 

Otevřené podílové fondy Erste Asset management GmbH, pobočka Česká republika :
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.

Fondy produktové řady YOU INVEST:
Pro odkoupení podílových listů kontaktujte svého privátního bankéře Erste Private Banking nebo ERSTE Premier.
Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Cílem smíšeného podílového fondu OPTIMUM je dlouhodobě překonávat výnosy českých střednědobých státních dluhopisů. Fond je komplexním investičním portfoliem. Prostřednictvím inteligentní investiční strategie pružně reagující na tržní vývoj umožňuje upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia. Díky tomu optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu. Konzervativní část portfolia mu dodává stabilitu a je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v obdobích tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia, až 80 %. Podíl dynamické složky (realitními investicemi, akciemi a alternativními investičními nástroji ) je pak významně snížen. V období růstu dynamických aktiv inteligentní strategie fondu umožňuje podíl této složky navýšit. Podíl dynamických aktiv bude udržován v neutrální váze na úrovni 50 %.

Výkonnost k datu (11.01.2018)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 0,34 1,45 2,20 - - - 1,54

Roční výkonnost v % (11.01.2018)

Období 2013 2014 2015 2016 2017
Výkonn. - - - 0,96 2,38

Statistická data (31.12.2017)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.01.2018)

1 rok
5,09
 
-0,57

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.12.2017)

ISINNázevMěna% zastoupení
CZ0008475225SPOROINVEST CZK DPM C-12,19
AT0000658968ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT)-8,26
AT0000A08SH5ERSTE IMMOBILIENFONDS-T-7,30
CZ0008472545CS NEMOVITOSTNI FOND REICO-6,30
CZ0001004113GOVERNMENT BOND VAR 12/09/20-5,53
CZ0008473659DLUHOPISOVY FOND-4,96
CZ0008474863FOND STATNICH DLUHOPISU-4,48
LU0725892466BSF-AMER DVF EQ ABS RET-A2EH-2,30
AT0000A09SJ9ESPA BOND USA-HIGH YIELD-VT-2,26
LU0844698075PICTET EMERGING CORP BD-HIE-2,10

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.12.2017)

57,00 %Dluhopisové a peněžní trhy
18,00 %Nemovitostní investice
13,90 %Alternativní trhy
8,20 %Akciové trhy
2,90 %Futures Akciové

Struktura portfolia podle měn (31.12.2017)

100,00 %CZK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.
Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění