Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Erste Group dluhopisy

ERSTE Inflation
Linked Bond 22-29

 
Erste Group Bank AG – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného emitenta investičních produktů.

Více o Erste Group dluhopisech
 


Zvolte kriteria pro výběr
Typ kuponu
Měna
Podkladové aktivum
Poslední kupon
Splatnost
Výnos do splatnosti p.a.

Produkty označené touto ikonou již nejsou veřejně nabízeny. Zde zobrazený obsah je pro daný produkt specifický a slouží pouze k informačním účelům pro klienty, kteří již investovali, a nepředstavuje tak marketingovou komunikaci. Erste Group Bank AG již nedovoluje užívat prospekt k veřejné nabídce tohoto produktu třetími stranami.


Název  
ISIN
NákupProdejDatumSplatnost  
Výnos do splatnosti  
Styl kuponu  
Aktuální kupon  
ERSTE 3% Fixed Income Bond / 2029
AT0000A3BM88
98,10-17.05.2024
10:10:00
12.04.2029
3,20%
fixní
3,000%
ERSTE 3,40% Fixed Income Bond / 2029
AT0000A3B020
--17.05.2024
18:23:51
02.04.2029
3,15%
fixní
3,400%


Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění