Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Reverse Convertible ČEZ 05/2025 II


ISIN:
XS2773269498
WKN:
-

14.06.2024 10:10:00
Nákup Prodej
99,00 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

EmitentGoldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Typ produktuReverse convertible
MěnaCZK
Název podkladového aktivaČEZ AS
Cena podkladového aktiva951,50
Datum14.06.2024 16:17:21
Datum stanovení realizační ceny13.05.2024
Splatnost20.05.2025
Kupon7,500%
Strike (Realizační cena)-
Bariéra-
Bariéra v %80,00%
Vzdálenost bariéry-
Vzdálenost bariéry v %-
Bariéra dosaženane

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Jak Reverse Convertible ČEZ 05/2025 II funguje

 • Pevný úrok 7,5 % za 1 rok je vyplacen vždy, nezávisle na vývoji podkladového aktiva – akcie společnosti ČEZ, a. s.
 • Vyplacení jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru závisí na vývoji podkladového aktiva – akcie společnosti ČEZ, a. s.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn.) podkladového aktiva se stanoví 13. 5. 2024.
 • Pokud ke dni stanovení závěrečné hodnoty (13. 5. 2025) akcie společnosti ČEZ, a. s. neklesne tato hodnota pod 80 % její počáteční hodnoty (viz Pozn.), pak bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Reverse Convertible ČEZ 05/2025 II a pevný úrok 7,5 %.
 • Pokud ke dni stanovení závěrečné hodnoty akcie společnosti ČEZ, a. s., klesne tato hodnota pod 80 % její počáteční hodnoty (viz Pozn.), pak bude ke dni splatnosti vyplacen pevný úrok 7,5 % a na majetkový účet klienta budou převedeny akcie společnosti ČEZ, a. s., v počtu odpovídajícímu jmenovité hodnotě dluhového cenného papíru Reverse Convertible ČEZ 05/2025 II a počáteční ceně akcie. Počet vyplacených akcií na jeden kus cenného papíru = jmenovitá hodnota 30 000 Kč / počáteční hodnota akcie ČEZ, a. s. Zbytek, který je menší než hodnota 1 ks akcie, bude vyplacen v penězích. Tento zbytek zohlední výkonnost akcie společnosti ČEZ, a. s., vynásobením její závěrečnou hodnotou.
 • Výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna.
 • Vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • mají dostatečné znalosti a/ nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
 • usilují o zhodnocení investovaných prostředků
 • jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou 5 (na škále 1 až 7)
 • jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID)
 • mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do 20. 5. 2025.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
 • nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
 • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. 
-------------------------------------------------
 • Dluhový cenný papír Reverse Convertible ČEZ 05/2025 II negarantuje návratnost investované částky a investor by mohl ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel dluhového cenného papíru Reverse Convertible ČEZ 05/2025 II nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 •  Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny produktu.

  Více informací naleznete v letáku.

 • Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  -----------------------------------------
  Pozn.: Počáteční hodnota akcie je závěrečnou cenou akcie ČEZ, a.s. ze dne 13. května 2024 na Burze cenných papírů Praha.
  Pozn.2: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Reverse Convertible ČEZ 05/2025 II.

  14.06.2024 10:10:00
  Nákup Prodej
  99,00 -
  Změna 0,00% (0,00)

  Základní údaje

  EmitentGoldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
  Typ produktuReverse convertible
  Burza cenných papírů-
  Název podkladového aktivaČEZ AS
  ISIN podkladového aktivaCZ0005112300
  Burza podkladového aktiva-
  Měna podkladového aktiva-
  Cena podkladového aktiva951,50
  Datum14.06.2024 16:17:21
  Datum emise20.05.2024
  Emisní cena-
  Kupon7,500%
  Strike (Realizační cena)-
  Bariéra-
  Bariéra v %80,00%
  Vzdálenost bariéry v %-
  Vzdálenost bariéry-
  Bariéra dosaženane
  Počet akcií k výplatě-
  Quanto (měnové zajištění)ne
  Nominální hodnota30.000,00
  MěnaCZK

  Reverse convertible | Popis

  Atraktivní pevný úrok 7,5 % za 1 rok vyplacený vždy, nezávisle na vývoji podkladového aktiva – akcie společnosti ČEZ, a. s.

  Výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje podkladové akcie společnosti ČEZ a. s., s alternativní výplatou v akciích společnosti ČEZ, a. s.

  • Upisovací období: 3. 5. 2024 (12:00)–13. 5. 2024 (16:00), může být zkráceno
  • Datum emise: 20. 5. 2024
  • Splatnost je 20.5.2025
  Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://www.gspip.info/issuer-details/baseprospectus, nebo na http://www.investicnicentrum.cz/prospekty. Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz

  Více informací naleznete v letáku.

  Informace o ceně

  Dnešní otevírací cena99,50
  Dnešní max 99,50
  Dnešní min 99,50
  Závěrečná cena (předchozí den)99,50
  Spread v %1,00 %
  Spread absolutní1,00
  Spread harmonizovaný-
  Max cena (52týdenní)-
  Min cena (52týdenní)-

  Výkonnost

  Výkonnost YTD v %-
  Výkonnost 1M v %+0,00%
  Výkonnost 6M v %-
  Výkonnost 1 rok v %-
  Výkonnost 3 roky v %-
  Výkonnost 5 let v %-
  Výkonnost od založení v %-


  14.06.2024 10:10:00
  Nákup Prodej
  99,00 -
  Změna 0,00% (0,00)

  Datum: 14.06.2024 16:17:21
  Kotace podkladového aktiva
  951,50 CZK
  Změna +1,22% (11,50)

  Základní údaje podkladového aktiva

  Název ČEZ AS
  ISINCZ0005112300
  Burza (podkladové aktivum)-
  Měna (podkladového aktiva)-
  Počáteční hodnota podkladového aktiva-
  Cena951,50
  Čas14.06.24 - 16:17:21
  Dnešní max 951,50
  Dnešní min 935,50
  Max cena (52týdenní)1.084,00
  Min cena (52týdenní)798,00


  Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu.
  Zdroj: FactSet

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění