Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL 2


ISIN:
XS2558193483

Datum: 22.05.2024 10:31:00
Nákup Prodej
112,99 -
Změna -0,09% (-0,10)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu06.03.2026
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise06.03.2023
Splatnost06.03.2026
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den28.02.2026

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 nabízí
 • Možnost získat atraktivní výnos až 36 % za 3 roky.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty(viz Pozn.2) podkladových akcií společností – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/
  /priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. 

Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
 •  
  Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
  • nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
  • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
   
  K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
  --------------------------------------------------
  • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric. 
  • Držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  Více informací naleznete v let&

  Popis

  PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 12 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 36 %.
   
  Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností, jejichž činnost se zaměřuje na oblast průmyslu – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric. PDCP  INDUSTRY AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.
   
  Průmysl je jedním z nejvýznamnějších sektorů hospodářství. Výstupy průmyslové výroby využívají lidé na celém světě v práci, v domácnosti i ve volném čase. Jednotlivé oblasti průmyslu aplikují v praxi vědecké objevy a technické vynálezy, které přispívají k automatizaci procesů. Díky nejmodernějším technologiím a zařízením, která usnadňují manuální práci, dochází ke zvyšování produktivity i její kvality. Enormní poptávka po snížení nákladů, optimalizaci procesů a integraci inteligentních systémů do lidské práce může přinést zajímavé příležitosti a pozitivní vývoj pro společnosti působící právě na poli průmyslu. Ze situace by mohly profitovat také tři tituly – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric, na jejichž vývoj je navázán výnos PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2. 

  • Emitent: SG Issuer SA 
  • Ručitel: Société Générale SA (Standard & Poor's A /Moody's A1 / Fitch A)
  • Podkladové akcie: Deere & Co, Siemens a Schneider Electric   
  • Upisovací období: 2. 2. 2023 (9.00) – 27. 2. 2023 (23.59) 

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 funguje?

  • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric.
  • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 12 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
  • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric.
  • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 12 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
  Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku

  Vypořádání

  • splatnost je 6. 3. 2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  ----------------------------------------- 

  Pozn.: PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

  Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 27. 2. 2023.

  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2.

  Pozn.4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Podkladové aktivum

  SIEMENS AG
  DE0007236101
  Je německý průmyslový gigant, jehož kořeny sahají  do roku 1847. Zaměřuje se především na oblast elektroniky, automatizace a digitalizace. Své působení propisuje do segmentu dopravy, stavebnictví, výroby energií, navrhování kontrolních mechanismů nebo diagnostických přístrojů využívaných ve zdravotnictví. V každodenním životě se lidé s jejich výrobky setkávají díky domácím spotřebičům nebo kancelářským přístrojům. Strategie společnosti v posledních letech  cílí také na fúze a akvizice, jejichž cílem je posílit dominantní oblast výroby. Zaměstnanci společnosti podali ve fiskálním roce 2021 přibližně 2 500 patentů  a zaregistrovali více než 4 400 vynálezů. Na našem území působí Siemens již více než 130 let a jedním  z jeho prvních počinů bylo dodání plynové pece do skláren v Harrachově. V současnosti tento konglomerát sídlící v Mnichově patří k těm největším na světě. Počet jeho zaměstnanců přesahuje 310 tisíc a své zastoupení má téměř v každém státě. Celkové příjmy společnosti za fiskální rok 2022 činily 72 miliard EUR. Analytici  Erste Group vidí pro letošní rok především příznivý růst příjmů.
  DEERE & CO
  US2441991054
  Tato přední americká společnost byla založena  Johnem Deerem v roce 1837 a sídlí v Moline, ve státě Illinois. Vyrábí a dodává širokou škálu zemědělských, stavebních a lesnických zařízení, ke kterým poskytuje také náhradní díly a kvalitní servis po celou dobu jejich životnosti. Její stabilní portfolio obsahuje více než  25 značek jako například Wirtgen, Hagie, PLA, Mazzotti atd. Dobře známé masivní žlutozelené traktory této značky patří na českém trhu mezi neprodávanější.  V celosvětovém měřítku má dnes tento koncern výrobní a vývojové závody i mimo USA, celkem zaměstnává více než 80 tisíc lidí. V roce 2022 dosáhly příjmy společnosti téměř 48 miliard USD. Podle analytiků  Erste Group bude Deer & Co i letos profitovat z pozice leadera v sektoru, hlavně z jedinečných IT řešení pro zemědělce.
  SCHNEIDER ELECTRIC SE
  FR0000121972
  Kořeny tohoto francouzského lídra sahají až do roku 1836, kdy bratři Adolph Schneider a Josephe Eugèn Schneider koupili doly a železné hutě. V současnosti Schneider Electric sídlí v Rueil-Malmaison a zaměstnává po celém světě 166 tisíc lidí. Tato společnost se orientuje na průmyslovou automatizaci a optimalizaci dodávek energií. Během své existence se zasloužili  o mnoho technologických průlomů, které jim pomohly vybudovat rozsáhlé technologické portfolio. V produk-tové nabídce najdete širokou škálu výrobků jako např. elektrické kabely, vypínače, senzory a signalizační zařízení, nabíjecí stanice pro automobily atd. Jejich výrobky jsou využívány při výstavbě rezidenčních  a komerčních objektů a také při budování čističek odpadu nebo pro zařízení na zpracování ropy a plynu.   V roce 2021 dosáhl obrat společnosti téměř 29 miliard EUR. Analytici Erste Group hodnotí akcie Schneider Electric ratingem Buy, oceňují růst provozní marže společnosti, který by měl pokračovat i v roce 2023.

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění