Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 3


ISIN:
XS2456737449

Datum: 28.02.2024 00:00:00
Nákup Prodej
129,20 -
Změna 0,10% (0,13)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon-
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu11.05.2026
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise11.05.2022
Splatnost11.05.2026
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den04.05.2026

PDF ke stažení

Leták PDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP BEST ENTRY 3 nabízí?

 • Přímou participaci na podkladovém indexu (investiční složka) v kombinaci s pevným úrokem ve výši 12 % p. a. (fixně úročená složka).
 • Pevný úrok ve výši 12 % p. a. ve fixně úročené složce (viz Pozn.) je kalkulován denně, nezávisle na vývoji podkladového indexu. 
 • Při vzniku PDCP BEST ENTRY 3 tvoří fixně úročenou složku 80 % jmenovité hodnoty. 
 • Při vzniku PDCP BEST ENTRY 3 tvoří investiční složku 20 % jmenovité hodnoty. Investiční složka představuje přímou expozici na akciový index EURO STOXX 50. 
 • Změna alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou nastává při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru.
 • Bariéry pro přesun 20 % jmenovité hodnoty z fixně úročené do investiční složky jsou 95 %, 90 %, 85 % a 80 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladového indexu. Pozorování probíhá na denní bázi. 
 • PDCP BEST ENTRY 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
 • nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
 • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
------------------------------------------
 • PDCP BEST ENTRY 3 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP BEST ENTRY 3 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  PDCP BEST ENTRY 3 kombinuje fixní úročení s investicí do akciového indexu. Nabízí plnou participaci na vývoji podkladového akciového indexu (investiční složka) a pevný úrok ve výši 12 % p. a. (fixně úročená složka). 
   
  Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 3 se odvozuje od vývoje podkladového akciového indexu EURO STOXX 50. V závislosti na vývoji podkladového akciového indexu se může měnit podíl zainvestování PDCP BEST ENTRY 3 do jeho jednotlivých složek. Konstrukce PDCP BEST ENTRY 3 tak umožňuje změnu alokace z fixně úročené do investiční složky při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru, což nabízí  příležitost k průběžnému zainvestování na nižší úrovni. 

  • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
  • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A2 / Fitch A)
  • Podkladový index: EURO STOXX 50 
  • Pevný úrok: (viz Pozn.) 12 % p. a. z fixně úročené složky
  • Upisovací období: 19. 4. 2022 (9:00) – 4. 5. 2022 (23:59)
  Více informací naleznete v letáku.
   

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP BEST ENTRY 3 funguje?
  • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 3 závisí především na vývoji investiční složky produktu. Investiční složka je reprezentována akciovým indexem EURO STOXX 50.
  • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) podkladového indexu EURO STOXX 50 se stanoví dne 4. 5. 2022. 
  • Počáteční alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou je 80 % / 20 %. 
  • Pevný úrok ve výši 12 % p. a. jmenovité hodnoty z fixně úročené složky PDCP BEST ENTRY 3 je kalkulován denně po dobu jeho trvání, tedy nezávisle na vývoji podkladového indexu. Výplata celkového naběhlého úroku nastává k datu splatnosti.
  • Pro případnou změnu alokace jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 3 probíhá na denní bázi pravidelné pozorování (od 5. 5. 2022 do 4. 5. 2026) podkladového indexu EURO STOXX 50 (rozhodující je denní závěrečná cena indexu). 
  • Při poklesu tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50 pod stanovenou bariéru ve výši 95 %, 90 %, 85 % a 80 % své počáteční hodnoty (viz Pozn.2) se přesouvá 20 % jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 3 z fixně úročené složky do investiční složky, a to za aktuální závěrečnou cenu podkladového indexu.
  • Konečná hodnota podkladového indexu EURO STOXX 50 se stanoví dne 4. 5. 2026. Tato konečná hodnota tržního kurzu podkladového indexu definuje výkonnost investiční složky PDCP BEST ENTRY 3. Výkonnost investiční složky bude odvozena od závěrečné ceny, jakou má v den konečného pozorování podkladový index vůči jeho počáteční hodnotě (viz Pozn.2) a jednotlivým vstupním hodnotám (průběžné zainvestování). V závislosti na alokaci ve fixně úročené složce je stanoven pevný úrok. Pevný úrok ve výši 12 % p. a. z aktuální výše jmenovité hodnoty ve fixně úročené složce,  je kalkulován denně a je vyplacen k datu splatnosti PDCP BEST ENTRY 3.
  Klient ke dni splatnosti obdrží: jmenovitou hodnotu investiční složky  (viz Pozn.) výkonnost investiční složky + jmenovitou hodnotu fixně úročené složky + pevný úrok. 

  Více informac&a

  Vypořádání

  • splatnost je 11. 5. 2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: podle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s. 

  -----------------------------------------

   

  Pozn.: PDCP BEST ENTRY 3 kalkuluje pevný úrok denně ve výši 12 % p. a. z fixně úročené složky, není uplatněno složené úročení, pevný úrok z fixně úročené složky je vyplacen k datu splatnosti. 

  Pozn.2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX 50 vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 4. 5. 2022. 

  Pozn. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP BEST ENTRY 3.

  Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si PDCP BEST ENTRY 3 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha PDCP BEST ENTRY 3 je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


  Podkladové aktivum

  EURO STOXX 50
  EU0009658145
  EURO STOXX 50 je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších
  společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými sektory. Mezi nejvýznamnější společnosti patří např. TotalEnergies (energetika), Linde (chemický průmysl), ASML, SAP (IT), LVMH, L’Oreal (spotřební zboží), Sanofi (zdravotnictví), Siemens (průmyslové zboží a služby). Tato rozsáhlá diverzifikace napříč sektory může přinést pozitivní potenciál.  
   

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění