Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3


ISIN:
XS2370044005

Datum: 22.02.2024 00:00:00
Nákup Prodej
111,92 -
Změna 0,02% (0,02)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu14.10.2026
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise14.10.2021
Splatnost14.10.2026
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den07.10.2026

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 nabízí?

 • Zajímavý potenciál výnosu v podobě participace na výkonnosti podkladového indexu k datu jeho splatnosti. Výsledný výnos je vypočten jako procentuální úroveň závěrečné hodnoty indexu vůči počáteční hodnotě indexu minus 60 %.
 • Výnos ve výši 7 % (viz Pozn.) ročně je vyplacen v případě splnění podmínky automatického předčasného splacení.
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání, pokud se podkladový index nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení: 100 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladového indexu.
 • Atraktivní úroveň bariéry pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 ve výši 60 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladového indexu k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu.
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  https://www.goldmansachs.com, nebo na  www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.
------------------------------------------
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP WATER AUTOCALL 3 ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP WATER AUTOCALL 3 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  PDCP WATER AUTOCALL 3 v případě automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7 % (viz Pozn.). Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, výnos závisí na výkonnosti podkladového indexu.

  Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 se odvozuje od vývoje podkladového indexu Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index. Konstrukce PDCP WATER AUTOCALL 3 umožňuje jeho automatické předčasné splacení v případě stagnace ceny podkladového indexu. PDCP WATER AUTOCALL 3 může skončit již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu splatnosti.

  • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
  • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
  • Podkladový index: Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index
  • Upisovací období: 8. 9. 2021 (9.00)–7. 10. 2021 (16.00)

  Další informace naleznete v letáku

  Výpočet výnosu

  Jak Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 funguje?

  • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 závisí na vývoji podkladového indexu – Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index.
  • V období trvání PDCP WATER AUTOCALL 3 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než jeho počáteční hodnota.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP WATER AUTOCALL 3 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP WATER AUTOCALL 3 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu
   a výnos 7 % za každý rok, který uplynul od data emise.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru + výnos ve výši procentuální úrovně závěrečné hodnoty indexu vůči počáteční hodnotě indexu minus 60 %.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 snížena
   o ztrátu podkladového indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.

  Příklady naleznete v letáku

  Vypořádání

  • splatnost je 14.10.2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn.: PDCP WATER AUTOCALL 3 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

  Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 7. 10. 2021.

  Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

  Pozn. 4: 
  Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP WATER AUTOCALL 3.


  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění