Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL


ISIN:
XS2004274598

Datum: 20.10.2021 11:44:00
Nákup Prodej
95,74 -
Změna 0,33% (0,32)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon4,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu09.04.2022
Výplata kuponuroční
Výnos do splatnosti-
Datum emise09.04.2021
Splatnost09.04.2024
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos217,78
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den01.04.2024

PDF ke stažení

Sdělení klíčových informacíPDF Download
ReportPDF Download
LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 12 % za 3 roky.
 • Pevný výnos ve výši 4 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně bez ohledu na vývoj podkladových aktiv po dobu trvání  PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL, tedy do data předčasné splatnosti nebo data splatnosti (k 7. 4. 2022, 11. 4. 2023, 9. 4. 2024).
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo při některém z následujících ročních pozorování, pokud se podkladové indexy nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) obou podkladových indexů.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech) a 80 % (v posledním roce) efektivně funguje jako dodatečný ochranný prvek.
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce lucemburské burzy https://www.bourse.lu/programme/
  Programme-GolSachsIntl/14550
  , nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce http://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL k datu splatnosti je závislá na vývoji tržních kurzů podkladových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500®.
 • Pokud v průběhu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL klesne hodnota některého z podkladových indexů pod bariéru 49 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) a zároveň závěrečná hodnota obou podkladových indexů nebude rovna nebo vyšší než 80 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), investor ztratí více než 20 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel:  Goldman Sachs Group, Inc. (Moody's A2 / Standard & Poor's BBB+ / Fitch A)    
 • Podkladové indexy: EURO STOXX 50® a S&P 500®
 • Upisovací období: 1.3.2021 (9:00) - 31.3.2021 (16:00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty indexů: 31.3.2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty indexů: 2.4.2024
 • Data možného automatického předčasného splacení: 7.4.2022, 11.4.2023
 • Data pozorování a srovnávací hodnoty naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLATNIC AUTOCALL : 49 % zafixované počáteční hodnoty podkladových indexů, denní pozorování závěrečných hodnot
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL.) 1,04 % ročně

Popis

PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní pevný roční výnos ve výši 4 % (viz Pozn). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 12 %.

Výplata jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL je podmíněna vývojem cen dvou stěžejních akciových indexů: EURO STOXX 50® a S&P 500®, které zahrnují největší veřejně obchodované evropské a americké společnosti. Konstrukce PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladových indexů. PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL může skončit již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti.

 

Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL závisí na vývoji tržních kurzů akciových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500®.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) podkladových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® se stanoví dne 31. 3. 2021.
 • Pozorování vývoje indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® probíhá od 1. 4. 2021 do 2. 4. 2024 (rozhodující jsou denní závěrečné ceny indexů).
 • Výnos ve výši 4 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL je vyplácen ročně po dobu jeho trvání a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladových indexů.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladových indexů, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • V období trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota obou podkladových indexů k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 4 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a roční výnos ve výši 4 % z jeho jmenovité hodnoty.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota některého z podkladových indexů (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL a poslední pevný výnos ve výši 4 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty.

Více informací a příklady naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 9.4.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2.: Počáteční hodnota bude poskytovateli indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 31. 3. 2021.

Pozn. 3.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Podkladové aktivum

EURO STOXX 50
EU0009658145
EURO STOXX 50® je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými sektory. Mezi nejvýznamnější společnosti patří např. Total (ropa a zemní plyn), Linde (chemický průmysl), ASML, SAP (IT), LVMH, L’Oreal (spotřební zboží), Sanofi (zdravotnictví), Siemens (průmyslové zboží a služby).
S&P 500
US78378X1072

Akciový index S&P 500® zahrnuje 500 nejúspěšnějších amerických společností napříč všemi sektory. Zahrnuje například tyto klíčové společnosti: Microsoft, Apple, Intel, Cisco (IT), Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Moderna (zdravotnictví), Amazon, Walmart Procter & Gamble, Coca Cola, PepsiCo (spotřební zboží), Google, Facebook, Verizon, AT&T (tele-komunikace), Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup (finance) a další. Tato rozsáhlá globální diverzifikace napříč sektory může přinést zajímavý potenciál.


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění