Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL


ISIN:
DE000VU6LRM1

Datum: 25.09.2023 10:35:00
Nákup Prodej
98,29 -
Změna 0,49% (0,48)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon5,900%
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu27.05.2024
Výplata kuponuroční
Datum emise31.05.2023
Splatnost02.06.2027
Návratnost0,00
MěnaEUR
Nominální hodnota1.000
Alikvotní úrokový výnos18,85
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den26.05.2027

PDF ke stažení

ReportPDF Download
LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL nabízí

 • Možnost získat atraktivní výnos až 23,6 % za 4 roky.
 • Pevný výnos ve výši 5,90 % p. a. (viz Pozn.) je vyplácen ročně a nezávisle na vývoji podkladového indexu – EURO STOXX 50 až do data splatnosti nebo do data předčasné splatnosti.
 • Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání, pokud se index EURO STOXX 50 nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Zajímavou úroveň bariéry ve výši 65 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) akciového indexu EURO STOXX 50 pro výplatu jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení: 100 %, pozorovaná 1x ročně.
 • Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL je denominován v EUR.
 • EURO STOXX 50 je diverzifikovaný index reprezentující největší evropské společnosti.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VU6LRM1&language=cs, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!

Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.

Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
  -------------------------------------
  • Držitel Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu EURO STOXX 50 poklesne jeho hodnota pod bariéru 65 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn.2), držiteli Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL budou ke dni splatnosti na jeho majetkový účet převedeny ETF navázané na podkladový index EURO STOXX 50, iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISIN DE0005933956) v počtu odpovídajícímu jmenovité hodnotě Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL v počáteční hodnotě ETF. Počet vyplacených ETF na jeden kus cenného papíru = (jmenovitá hodnota 1 000 EUR / počáteční hodnota podkladového indexu) × (závěrečná hodnota podkladového indexu / závěrečná cena ETF k datu finálního pozorování). Zbytek, který je menší než hodnota 1 ks ETF, bude vyplacen v penězích.
  Příklady a více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní pevný výnos ve výši 5,90 % (viz Pozn.) ročně. Celkový výnos za jeho čtyřleté trvání pak může dosáhnout až 23,6 %.
   
  Výplata jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX 50 zahrnujícího renomované evropské společnosti. Pevný roční výnos 5,90 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladového indexu. Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i stagnaci podkladového indexu již po prvním roce svého trvání.
   
  Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
  Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody‘s A2)
  Podkladový index: EURO STOXX 50
  Upisovací období: 4. 5. 2023 (9.00)–26. 5. 2023 (16.00)
   
  Příklady a více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak funguje Vontobel 5,9% EURO STOXX 50 AUTOCALL
   
  • Návratnost jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX 50.
  • Pevný výnos ve výši 5,90 % p. a. jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového indexu – EURO STOXX 50 až do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti.
  • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX 50 se stanoví dne 26. 5. 2023.
  • Bariéra je stanovena na úrovni 65 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX 50, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
  • V období trvání dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, dluhový cenný papír Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li dluhový cenný papír Vontobel 5,9% EURO STOXX 50 AUTOCALL automaticky předčasně splacen, investor obdrží jeho jmenovitou hodnotu + pevný výnos 5,90 %.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 65 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL, přičemž pevný výnos ve výši 5,90 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně.
  Příklady a více informací naleznete v letáku.

  Vypořádání

  • splatnost je 02.06.2027
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • Cena v úpisu: 100 % + poplatek 1,5 %
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------

  Pozn.: Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL vyplácí pevný výnos ve výši 5,90 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladového aktiva.

  Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečné ceny podkladového aktiva dne 26. 5. 2023.

  Poz. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL.

  Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Podkladové aktivum

  EURO STOXX 50
  EU0009658145
  EURO STOXX 50® je hlavním evropským akciovým
  indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších
  společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými
  sektory. Mezi nejvýznamnější společnosti patří např.
  Allianz, ASML, L’Oréal, Linde, LVMH, SAP, Sanofi,
  Siemens, TotalEnergies nebo Schneider Electric.

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění