Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL 3


ISIN:
DE000VM4Z0Q8

Datum: 23.02.2024 10:10:00
Nákup Prodej
99,99 -
Změna 0,15% (0,15)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon7,000%
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu18.12.2024
Výplata kuponuroční
Datum emise18.12.2023
Splatnost18.12.2026
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos134,17
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den11.12.2026

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 21 % za 3 roky. 
 • Pevný výnos ve výši 7 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně bez ohledu na vývoj podkladového aktiva po dobu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3, tedy do data předčasné nebo konečné splatnosti. 
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 může být automaticky předčasně splacen po prvním nebo druhém roce svého trvání, pokud se podkladové indexy nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladových indexů. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech). Bariéra pro splacení v posledním roce na úrovni 90 % efektivně funguje jako dodatečný ochranný prvek. 
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com/, nebo na http://www.investicnicentrum.cz/prospekty. Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VM2L7A5&language=cs, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.

  Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.
 • -------------------------------------------------------
  • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Pokud v průběhu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 klesne hodnota některého z podkladových indexů pod bariéru 49 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) a zároveň závěrečná hodnota některého z podkladových indexů nebude rovna nebo vyšší než 90 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), pak výsledná částka k výplatě závisí na výkonnosti horšího z obou sledovaných indexů. 
  • Držitel PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  Více informací naleznete v letáku.

  Popis

  PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní pevný roční výnos ve výši 7 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 21 %.

  Výplata jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 je podmíněna vývojem cen dvou stěžejních akciových indexů: EURO STOXX 50® a S&P 500®, které zahrnují největší veřejně obchodované evropské a americké společnosti. Konstrukce PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladových indexů. PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.

  Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
  Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody's A2)
  Podkladové indexy: EURO STOXX 50® a S&P 500®
  Upisovací období: 29. 11. 2023 (9.00)–11. 12. 2023 (16.00)


  Více informací naleznete v letáku

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 funguje?

  • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 závisí na vývoji tržních kurzů akciových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500®.
  • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) podkladových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® se stanoví dne 11. 12. 2023.
  • Pozorování vývoje indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® probíhá od 12. 12. 2023 do 11. 12. 2026 (rozhodující jsou denní závěrečné ceny indexů).
  • Výnos ve výši 7 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 je vyplácen ročně po dobu jeho trvání a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladových indexů. 
  • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty(viz Pozn.2) podkladových indexů, dotyk bariéry není považován za její prolomení. 
  • V období trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota obou podkladových indexů k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování. 
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 7 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
  • Je-li PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 automaticky předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a roční výnos ve výši 7 % z jeho jmenovité hodnoty. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota některého z podkladových indexů (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn.2), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 a poslední fixní výnos ve výši 7 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování poklesne hodnota některého z podkladových indexů (denní z&am

  Vypořádání

  • splatnost je 18. 12. 2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn.: PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 vyplácí úrokové výnosy vždy jednou ročně po dobu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3, tedy do data předčasné nebo konečné splatnosti.

  Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovateli indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 11. 12. 2023.

  Pozn. 3: Na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

  Pozn. 4: 
  Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3. 


  Podkladové aktivum

  EURO STOXX 50
  EU0009658145
  EURO STOXX 50® je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými sektory. Mezi nejvýznamnější společnosti patří např. TotalEnergies (ropa a zemní plyn), Linde (chemický průmysl), ASML, SAP (IT), LVMH, L’Oreal (spotřební zboží), Sanofi (zdravotnictví) nebo Siemens (průmyslové zboží a služby). Akciový index S&P 500® zahrnuje 500 největších burzovně obchodovaných amerických společností napříč všemi sektory. Portfolio indexu reprezentují například tyto klíčové společnosti: Microsoft, Apple, Intel, Cisco (IT), AbbVie, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, UnitedHealth Group(zdravotnictví), Amazon, Walmart, Home Depot, Procter & Gamble, Coca Cola, PepsiCo (spotřební zboží), Alphabet, Meta, Walt Disney, Verizon, AT&T (komunikace), Berkshire Hathaway, J. P. Morgan Chase, VISA, MasterCard, Bank of America (finance) a další. Tato rozsáhlá globální diverzifikace napříč sektory může přinést zajímavý potenciál.

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění