Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír PACIFIC AUTOCALL


ISIN:
DE000VD3E4D3

Datum: 14.06.2024 10:10:00
Nákup Prodej
96,52 -
Změna -0,31% (-0,30)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCZ
Aktuální kupon5,750%
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu14.05.2025
Výplata kuponuroční
Datum emise21.05.2024
Splatnost21.05.2029
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos43,13
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den14.05.2029

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co PDCP PACIFIC AUTOCALL nabízí

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 28,75 % za 5 let. 
 • Pevný výnos ve výši 5,75 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně bez ohledu na vývoj podkladového aktiva po dobu trvání PDCP PACIFIC AUTOCALL, tedy do data předčasné nebo konečné splatnosti. 
 • PDCP PACIFIC AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen po prvním roce svého trvání, nebo při některém z následujících ročních pozorování, pokud se podkladové indexy nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladových indexů. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech), 90 % (po třech letech), 85 % (po čtyřech letech). Bariéra pro splacení v posledním roce na úrovni 80 % efektivně funguje jako dodatečný ochranný prvek. 
 • PDCP PACIFIC AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/
  prospekty. Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://derinet.vontobel.ch/api/
  kid?isin=DE000VD3E4D3&langua
  ge=cs, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!

Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.

Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu.
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.

  Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:

 • nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
 • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)

 • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. 
  -------------------------------------
  • Držitel PDCP PACIFIC AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP PACIFIC AUTOCALL k datu splatnosti je závislá na vývoji tržních kurzů podkladových indexů S&P 500 a Nikkei 225.
  Více informací naleznete v letáku.

  Popis

  PDCP PACIFIC AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní pevný roční výnos ve výši 5,75 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout až 28,75 %.
   
  Výplata jmenovité hodnoty PDCP PACIFIC AUTOCALL je podmíněna vývojem cen dvou stěžejních světových akciových indexů: S&P 500 a Nikkei 225, které zahrnují největší veřejně obchodované americké a japonské společnosti. Konstrukce PDCP PACIFIC AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladových indexů. PDCP PACIFIC AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.
   
  • Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
  • Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody‘s A2)
  • Podkladový index: S&P 500 a Nikkei 225
  • Upisovací období: 16. 04. 2024 (9.00)–14. 05. 2024 (16.00)
   

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP PACIFIC AUTOCALL funguje
  • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP PACIFIC AUTOCALL závisí na vývoji tržních kurzů akciových indexů S&P 500 a Nikkei 225.
  • Počáteční hodnota (viz. Pozn.2) podkladových indexů S&P 500 a Nikkei 225 se stanoví dne 14. 5. 2024.
  • Pozorování vývoje indexů S&P 500 a Nikkei 225 probíhá od 15. 5. 2024 do 14. 5. 2029 (rozhodující jsou denní závěrečné ceny indexů).
  • Výnos ve výši 5,75 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP PACIFIC AUTOCALL je vyplácen ročně po dobu jeho trvání a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladových indexů. 
  • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz. Pozn.2) podkladových indexů, dotyk bariéry není považován za její prolomení. 
  • V období trvání PDCP PACIFIC AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota obou podkladových indexů k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování. 
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 5,75 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP PACIFIC AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
  • Je-li PDCP PACIFIC AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a roční výnos ve výši 5,75 % z jeho jmenovité hodnoty. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota ani jednoho z podkladových indexů (denní závěrečná cena) pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho počáteční hodnoty (viz. Pozn.2), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP PACIFIC AUTOCALL a poslední fixní výnos ve výši 5,75 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty.
  Více informací naleznete v letáku.

  Vypořádání

  • splatnost je 21.05.2029
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------

  Pozn.: PDCP PACIFIC AUTOCALL vyplácí úrokové výnosy vždy jednou ročně po dobu trvání PDCP PACIFIC AUTOCALL, tedy do data předčasné nebo konečné splatnosti.
  Pozn.2: Počáteční hodnota bude poskytovateli indexů S&P 500 a Nikkei 225 vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 14. 5. 2024.
  Poz. 3: Na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.
  Pozn. 4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP PACIFIC AUTOCALL.


  Podkladové aktivum

  S&P 500
  US78378X1072
  S&P 500 zahrnuje 500 největších burzovně obchodovaných amerických společností napříč všemi sektory. Portfolio indexu reprezentují například tyto klíčové společnosti: Apple, Microsoft, NVIDIA (technologie), Berkshire Hathaway, Bank of America, Citigroup (finance), Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson (zdravotnictví), Meta, Alphabet, Broadcom (komunikace), Amazon, Coca-Cola, Procter & Gamble (spotřební zboží).
  NIKKEI 225
  JP9010C00002
  Nikkei 225 je hlavním japonským akciovým indexem, který zahrnuje 225 nejvýznamnějších akciových titulů japonských společností obchodovaných na tokijské burze. Součástí indexu je mnoho celosvětově známých japonských společností jako např. Bridgestone, Canon, Honda, Mitsubishi, Nissan, Nintendo, Sony, Toyota nebo Honda. V portfoliu indexu mezi sektory dominují především technologie a spotřební zboží.

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění