Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL


ISIN:
DE000CS8C1P8
Datum: - -
Nákup Prodej
- -
Změna - (-)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCH
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu22.11.2021
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise20.11.2020
Splatnost22.11.2021
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Závěrečný reportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet
Výhody Měli byste vědět
Co PDCP NASDAQ AUTOCALL nabízí
 • Možnost získat atraktivní výnos
  až 13,2 % za 3 roky.
 • PDCP NASDAQ AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 4,4 % (viz pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících půlročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 2,2 % (viz pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši
  60 % počáteční hodnoty
  indexu NASDAQ-100® pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase:
  100 % (po roce),
  95 % (po roce a půl),
  90 % (po dvou letech),
  85 % (po dvou a půl letech).
 • PDCP NASDAQ AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/
  prospekty
  .
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/.
 • PDCP NASDAQ AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP NASDAQ AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP NASDAQ AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu NASDAQ-100® klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP NASDAQ AUTOCALL ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP NASDAQ AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P A+ / Moody's A1 / Fitch A)                
 • Podkladové aktivum: index NASDAQ-100® (ISIN: US6311011026)
 • Upisovací období: 22.10.2020 (9.00) - 12.11.2020 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty indexu: 12.11.2020
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty indexu: 13. 11. 2023
 • Data možného automatického předčasného splacení: 22.11.2021, 19.5.2022, 22.11.2022, 19.5.2023
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL k závěrečnému datu pozorování: 60 % počáteční hodnoty indexu NASDAQ-100®
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP NASDAQ AUTOCALL): 1,49 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu světové ekonomiky a především technologickému sektoru, ale přesto se obáváte jejího zvýšeného kolísání? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru NASDAQ AUTOCALL (PDCP NASDAQ AUTOCALL).
 
PDCP NASDAQ AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 4,4 % (viz pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout 13,2 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu NASDAQ-100®. Konstrukce PDCP NASDAQ AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu v případě mírného poklesu či růstu podkladového indexu. Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý půlrok po dobu jeho trvání až do data splatnosti. 

Výpočet výnosu

Jak PDCP NASDAQ AUTOCALL funguje

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL závisí na vývoji indexu NASDAQ-100®.
 • V období trvání PDCP NASDAQ AUTOCALL může dojít již po prvním roce, nebo při některém z následujících půlročních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota indexu NASDAQ-100® k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP NASDAQ AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP NASDAQ AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 2,2 % (viz pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL a celkový výnos 6x2,2%=13,2% (viz pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne hodnota sledovaného indexu pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP NASDAQ AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % investice a výnos nebude vyplacen. 
  Příklad naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 21.11.2023
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-----------------------------

Pozn.: PDCP NASDAQ AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2.: 
Na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7), za předpokladu, že si PDCP NASDAQ AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Podkladové aktivum

NASDAQ 100
US6311011026
NASDAQ-100® je jedním z nejvýznamnějších světových růstových indexů. Zahrnuje sto největších amerických i mezinárodních nefinančních společností (dle tržní kapitalizace). Společnosti zařazené do indexu se zaměřují na oblasti: informační technologie, telekomunikace, spotřební zboží a biotechnologie. Mezi akciové tituly s nejvyšším zastoupením v indexu patří Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Alphabet (Google), Tesla, nVidia, Adobe, Netflix, Intel nebo Paypal. Většina společností tvořící tento akciový index poskytuje své produkty a služby po celém světě. Tato rozmanitá kombinace sektorových expozic přináší širokou diverzifikaci.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění