Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Podřízený dluhopis ČS / 2034 II


ISIN:
CZ0003708687

Datum: 19.04.2024 11:10:00
Nákup Prodej
99,15 101,63
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuPodřízené dluhopisy
Styl dluhopisupodřízený
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCZ
Aktuální kupon5,550%
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu01.03.2025
Výplata kuponuroční
Datum emise01.03.2024
Splatnost01.03.2034
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota2.000.000
Alikvotní úrokový výnos16.033,30
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den22.02.2029

PDF ke stažení

Dodatečné informacePDF Download
LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Proč si Podřízený dluhopis ČS / 2034 II koupit?
 
 • Odráží kvalitu České spořitelny, a. s., jako jedné  z nejsilnějších českých bank, která je součástí významné středoevropské finanční skupiny Erste Group, a přitom nabízí vyšší výnos v porovnání s klasickými dluhopisovými investičními nástroji.
 • Atraktivní fixní roční výnos 5,55 % p. a. v prvních pěti letech trvání desetiletého Podřízeného dluhopisu ČS / 2034 II s možností jeho předčasného splacení po pěti letech trvání.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.csas.cz/cs/dokumenty-kestazeni
  /1437 nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
Tento investiční nástroj je určen pro investory (pozitivní cílový trh): 
 • se znalostmi dluhopisů
 • akceptující míru rizika v souladu s rizikovou vahou 5
 • jejichž cílem je zhodnocení investovaných prostředků
 • kteří jsou schopni snést možnou ztrátu uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
 • mající zájem držet produkt do splatnosti
Tento investiční nástroj není určen pro investory (negativní cílový trh produktu):
 • bez znalostí dluhopisů
 • kteří nejsou schopni snést možnou ztrátu uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
-------------------------------------
 • Držitel Podřízeného dluhopisu ČS / 2034 II nese kreditní riziko emitenta.
  Specifická rizika spojená s podřízeným dluhopisem
 • Pokud se emitent ocitne v situaci vyžadující navýšení regulatorního kapitálu, je v souladu s platnou evropskou
  legislativou třeba nejprve vyčerpat všechna opatření na vnitřní tvorbu kapitálu. Regulatorní orgán může nařídit
  přeměnu podřízených dluhopisů na vlastní kapitál (akcie), snížení jejich jistiny, nebo jejich úplné odepsání.
  V tomto případě může investor ztratit celou investovanou částku. Pokud by došlo k likvidaci nebo insolvenci
  emitenta, budou nároky držitelů podřízených dluhopisů uspokojeny pouze v případě, budou-li uspokojeny nároky všech držitelů dluhopisů České spořitelny, a. s., s vyšší senioritou a také ostatní podřízené dluhové závazky emitenta (v souladu s právními předpisy) a až teprve poté, v případě dostatku zbývajících peněžních aktiv emitenta, získají své prostředky případně držitelé podřízeného dluhopisu.<b
 • Popis

  • Atraktivní fixní roční úrokový výnos 5,55 % p. a. v prvních pěti letech vyplácený ročně.
  • Atraktivní variabilní roční úrokový výnos stanovený každého půl roku, jehož výše je stanovena jako šestiměsíční referenční úroková sazba PRIBOR 6M + 1,85 % p. a., vyplácený pololetně v 6. až 10. roce trvání
  • Podřízený dluhopis ČS / 2034 II. může být předčasně splacen emitentem po pěti letech svého trvání. 
  • PRIBOR (PRague InterBank Offered Rate) je odhad úrokové sazby, za kterou by byla referenční banka ochotna poskytnout depozitum jiné bance na mezibankovním trhu. Administrátorem referenční sazby PRIBOR je společnost Czech Financial Benchmark Facility s.r.o., která každý pracovní den počítá (fixuje) PRIBOR jako průměr z indikativních kotací referenčních bank. Sazba PRIBOR je využívána jako cenový zdroj pro stanovení úrokových sazeb a výnosů nejrůznějších finančních produktů (finančních derivátů, dluhopisů včetně státních dluhopisů, korporátních nebo hypotečních úvěrů apod.).
  • Emitent: Česká spořitelna, a. s.
  • Upisovací období: 7. 2. až 28. 2. 2024
  • Česká spořitelna, a. s., je emitent a zároveň distributor Podřízeného dluhopisu ČS / 2034 II. K řízení tohoto střetu zájmů Česká spořitelna, a. s., přijala následující opatření: Transparentní informování potenciálních investorů o struktuře poplatků a nákladů spojených s investicí do tohoto produktu a zavedení informačních bariér mezi jednotlivými odděleními České spořitelny, a. s., participujícími na emisi nebo prodeji tohoto produktu. Pokud Česká spořitelna, a. s., poskytuje k tomuto produktu investiční poradenství, postupuje podle zavedených pravidel a žádným způsobem produkt oproti jiným obdobným produktům nezvýhodňuje.
   
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Tento desetiletý podřízený dluhopis s možností předčasného splacení po pěti letech, nabízí klientům roční fixní úrokový výnos ve výši 5,55 % p. a. v průběhu prvních pěti let svého trvání. V šestém až desátém roce trvání pak nabídne klientům variabilní úrokový výnos
  s pololetní výplatou, jehož výše je stanovena jako šestiměsíční referenční úroková sazba PRIBOR 6M + 1,85 % p. a. Dluhopis může být emitentem předčasně splacen po prvních pěti letech.
   

  Vypořádání

  • splatnost je 1. 3. 2034, s možností předčasného splacení po pěti letech trvání 
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s., likvidita dluhopisu může být v průběhu jeho trvání omezena, dluhopisy nemusí být možné prodat před splatností
  -----------------------------------------
  Pozn.: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Podřízeného dluhopisu ČS / 2034 II.
   
  Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
   

  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění