Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 16


ISIN:
AT0000A2VJH8

Datum: 31.03.2023 11:05:00
Nákup Prodej
90,70 -
Změna 0,02% (0,02)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníAT
Aktuální kupon-
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu13.04.2026
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise23.02.2022
Splatnost13.04.2026
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu1 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den06.04.2026

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 16 koupit?

 • Pevný výnos 8 % + výnos závislý na výkonnosti podkladového indexu se zajímavým potenciálem růstu.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace z průměru ročně pozorovaných změn ceny podkladového aktiva, avšak jeho celková výše je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16 + pevný výnos 8 % za jeho dobu trvání.
 • Pevný výnos 8 % za dobu trvání prémiového dluhopisu je vyplacen nezávisle na vývoji podkladového indexu.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 16 + pevný výnos 8 %.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 16 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) a výnosu 8 % se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 16 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • PD RESPONSIBLE 16 je strukturovaný dluhopis s návratností minimálně 108 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Držitel PD RESPONSIBLE 16 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 108 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 16 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 16 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Riziková váha PD RESPONSIBLE 16 je 2 (viz Pozn. 2) za předpokladu, že si PD RESPONSIBLE 16 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
 • Udržitelnost a zodpovědné investování v ČS: Tento produkt byl zařazen mezi Udržitelné ESG produkty. Více informací naleznete v dokumentu Informace České spořitelny k udržitelnosti a zodpovědnému investování zveřejněném na www.csas.cz.
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A) 
 • Podkladové aktivum: Solactive ERSTE Fair Invest Index VC 
 • Participace: 100 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva
 • Garance:pevný výnos 8 % + 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Maximální výplata: 148 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16
 • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 108 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16
 • + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 108 % (viz Pozn.), maximálně 148 %
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva: 28. 3. 2022
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.

Popis

Návratnost min. 108 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 16 k datu jeho splatnosti – kombinace pevného výnosu 8 % a výnosu závislého na výkonnosti podkladového indexu se zajímavým potenciálem růstu.
 
ESG je také klíčové „investiční téma“ pro PD RESPON- SIBLE 16. Jeho výnos závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC, který zahrnuje akcie 50 vysoce kvalitních společností. Tyto vybrané společnosti aktivně zohledňují politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a zásady udržitelného řízení. Portfolio indexu obsahuje společnosti například z oblasti spotřebního zboží a zdraví a péče o tělo atd. Index reviduje volatilitu portfolia, čímž stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích. Nastavený algoritmus cílí na volatilitu 10 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici vůči dynamickým aktivům a uvolněné prostředky přesouvá na peněžní trh.
 
Více informací naleznete v letáku.

Výpočet výnosu

Jak PD RESPONSIBLE 16 funguje?
 • Výsledný výnos čtyřletého PD RESPONSIBLE 16 závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC v kombinaci s pevným výnosem 8 % za dobu trvání PD RESPONSIBLE 16.
 • Dne 28. 3. 2022 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 4 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16 + pevný výnos 8 %
 • + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 108 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 16.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 16 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 48 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva a pevném úroku, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 16. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů naleznete v letáku.

Vypořádání

 • splatnost Prémiového dluhopisu je 13.4.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty a výnosu 8 % je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 16 v případě insolvence nebo  z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 16 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD RESPONSIBLE 16 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.

Pozn. 2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.


Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění