Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhopis EURCZK 7


ISIN:
XS2781124032

Datum: 28.05.2024 10:25:00
Nákup Prodej
97,29 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu22.04.2027
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise22.04.2024
Splatnost22.04.2027
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den22.04.2027

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Prémiový dluhopis EURCZK 7 koupit

 • Vychází z očekávaného posilování české koruny vůči euru.  
 • Nabízí získat zajímavý celkový výnos až ve výši 18 % za 3 roky, pokud se sledovaný kurz české koruny vůči euru nachází k datu finálního pozorování na nebo pod 96 % své počáteční hodnoty, tj. česká koruna posílí minimálně o 4 % od zafixování své počáteční hodnoty.  
 • Prémiový dluhopis EURCZK 7 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6 % (viz Pozn.2) již po prvním roce svého trvání, nebo při některém z následujících půlročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 3 % (viz Pozn.2) za každý půlrok, který uplynul od data emise. 
 • Pokud bude sledovaný kurz české koruny vůči euru k finálnímu datu pozorování nad 96 % své počáteční hodnoty, tj. česká koruna posílí o méně než 4 % nebo oslabí či zůstane na stejné úrovni, investorovi bude vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 7, výnos je nulový.  
 • Ke dni splatnosti je návratnost Prémiového dluhopisu EURCZK 7 minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty(viz Pozn.). 
 • Prémiový dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Prémiový dluhopis můžete kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za tržní cenu, nicméně v takovém případě není garantována návratnost 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) a investor může realizovat ztrátu. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta http://prospectus.socgen.com/,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 

 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/
  /priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz. 
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. 
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. 
------------------------------------------
 • Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 7 nese kreditní riziko emitenta a ručitele. 
 • Prémiový dluhopis EURCZK 7 poskytuje plnou kapitálovou ochranu pouze k datu splatnosti.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 

  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  Prémiový dluhopis EURCZK 7 umožňuje profitovat na posilování české koruny vůči euru při návratnosti min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 18 %. 

  • Ručitel: Société Générale (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
  • Podkladové aktivum: kurz EUR/CZK dle fixingu na Bloombergu v 15:00 hodin londýnského času (tj. v 16:00 SEČ)
  • Upisovací období: 25. 3. 2024 (9:00) - 15. 4. 2024 (23:59)

  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak Prémiový dluhopis EURCZK 7 funguje

  • Výnos tříletého Prémiového dluhopisu EURCZK 7 závisí na vývoji kurzu EUR/CZK. 
  • Počáteční hodnota kurzu EUR/CZK se stanoví 15. 4. 2024 jako fixing na Bloombergu v 15:00 hodin západoevropského času (tj. v 16:00 SEČ). 
  • Finální hodnota kurzu EUR/CZK se stanoví 15. 4. 2027 jako fixing na Bloombergu v 15:00 hodin západoevropského času (tj. v 16:00 SEČ). 
  • V období trvání Prémiového dluhopisu EURCZK 7 může dojít ve dnech pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota sledovaného kurzu české koruny vůči euru k datu pozorování rovna nebo pod 96 % své počáteční hodnoty. 
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, Prémiový dluhopis EURCZK 7 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.  
  • Je-li Prémiový dluhopis EURCZK 7 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 3 % za každý půlrok, který uplynul od data emise. 
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a k datu finálního pozorování česká koruna vůči euru posílí minimálně o 4 % své počáteční hodnoty, pak bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 7 + výnos 18 %. 
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a k datu finálního pozorování česká koruna vůči euru posílí o méně než 4 % nebo oslabí či zůstane na stejné úrovni, pak bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 7, výnos nebude vyplacen.

  Vypořádání

  • splatnost je 22.04.2027

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

  --------------------------------------------------
  Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 7 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  Pozn.2: Prémiový dluhopis EURCZK 7 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
  Pozn.3: Na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
  Pozn.4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Prémiového dluhopisu EURCZK 7. 


  Podkladové aktivum

  EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK)
  EU0006169831
  -

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění