Zajímá mne:

Naše nabídka pro

GS Zerobond / 2028


ISIN:
XS2691771369

Datum: 12.04.2024 10:10:00
Nákup Prodej
85,50 -
Změna 0,01% (0,01)

Základní údaje

Typ dluhopisuSeniorní dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon-
Styl kuponubez kuponu
Datum výplaty kuponu-
Výplata kuponu-
Datum emise07.02.2024
Splatnost07.02.2028
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti3,45%
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den31.01.2028

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Proč si diskontovaný dluhopis GS Zerobond / 2028 koupit?
 • Investiční produkt emitovaný jedním z významných globálních poskytovatelů finančních služeb. 
 • Předem známý pevný výnos konzervativního diskontovaného dluhopisu.
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti diskontovaného dluhopisu.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Diskontovaný dluhopis GS Zerobond / 2028 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za aktuální tržní cenu. Aktuální cena se však může pohybovat pod cenou, za kterou klient realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • Dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://www.gspip.info/issuer-details/base-prospectus, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH jako emitent a tvůrce tohoto investičního nástroje zpracoval dokument Final Terms a Shrnutí, které jsou k dispozici na internetových stránkách https://www.goldmansachs.com/, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz/prospekty .
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou částečnou ztrátu investovaných prostředků.
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
GS Zerobond / 2028 není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. 
------------------------------------------
 • Držitel diskontovaného dluhopisu GS Zerobond / 2028 nese kreditní riziko emitenta, ručitele a úrokové riziko.
 • Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu GS Zerobond / 2028 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si GS Zerobond / 2028 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat GS Zerobond / 2028 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.   
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 

  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  Transparentní investiční produkt – jednoduchá cesta k zajímavému zhodnocení.
   
  Společnost The Goldman Sachs Group působí na trhu více než 150 let a patří mezi přední světové finanční instituce. Aktuálně poskytuje širokou škálu finančních služeb v oblasti investičního bankovnictví (obchodování s cennými papíry, správa aktiv, financování a zajištění tržních rizik). Dále nabízí vysoce kvalitní poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Je silným a spolehlivým partnerem pro nadnárodní korporace, finanční instituce, vlády i jednotlivce. Rozsáhlou klientskou základnu obsluhuje po celém světě více než 45 tisíc zaměstnanců.

  Goldman Sachs – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného emitenta investičních produktů.

  • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
  • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody’s A2 / Fitch A)
  • Lhůta úpisu: do 29. 1. 2024

  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Diskontovaný dluhopis GS Zerobond / 2028 je dluhopis, u kterého investujete částku nižší, než je jeho jmenovitá hodnota. Ta je pak vyplacena k datu splatnosti dluhopisu.

  Vypořádání

  • splatnost dluhopisu je 07.02.2028
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 2 pracovní dny.
  • Hodnota při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.)

  Podmínky nákupu/prodeje

  • Minimální nakupované množství: 3 kusy
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise 1 % z objemu obchodu)

  -----------------------

  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu GS Zerobond / 2028 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. 

  Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu, příp. Pokynu k nákupu cenného papíru GS Zerobond / 2028.


  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění