Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Inflation Linked Bond / 2028


ISIN:
XS2558157413

Datum: 22.02.2024 00:00:00
Nákup Prodej
95,29 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu22.02.2028
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise22.02.2023
Splatnost22.02.2028
Návratnost0,00
MěnaEUR
Nominální hodnota1.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den15.02.2028

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Proč si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 koupit?
 • Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 je emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb. 
 • Jednorázový výnos se odvozuje od výše součtu pěti zaznamenaných meziročních změn spotřebitelských cen eurozóny bez tabákových výrobků – měřeno indexem Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA. Tento index měří vývoj cen zboží a služeb v eurozóně a umožňuje vypočítat míru inflace podle pravidel platných v celé Evropské unii. Pozorované úrovně jsou zaznamenávány na roční bázi v měsíci listopadu, přičemž publikace těchto dat probíhá koncem prosince. 
 • Minimální výše jednorázového výnosu je stanovena na 5 % za pět let. (V případě změny podkladového indexu o méně než +1 %, je stanoven minimální roční výnos na úrovni 1 %.)
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti   dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností za tržní cenu. V takovém případě se však aktuální cena může pohybovat pod cenou, za kterou investor realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.

--------------------------------------------

Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta http://prospectus.socgen.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 

Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/
/priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.
------------------------------------------
 • Držitel dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 nese kreditní riziko emitenta, ručitele a měnové riziko. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.   
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 

  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 umožňuje získat jednorázový výnos ve výši součtu pěti meziročních změn harmonizovaného indexu spotřebitelských cen eurozóny (Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA), avšak minimálně 5 % za pět let. 
   
  Skupina Société Générale je jedním z předních evropských finančních uskupení. Poskytuje poradenství a služby individuálním, firemním a institucionálním klientům v retailovém, podnikovém, investičním a privátním bankovnictví již více než 150 let. Působí v 66 zemích světa, zaměstnává cca 117 tisíc lidí a obsluhuje přibližně 25 milionů klientů. Součástí této významné skupiny je např. Komerční banka a také emitent tohoto dluhopisu – SG Issuer SA. 

  • Emitent: SG Issuer
  • Ručitel: Société Générale (Standard & Poor's A / Moody's A1 / Fitch A)
  • Počáteční hodnota podkladového indexu: 120,70 % (listopad 2022)
  • Upisovací období: od 23. 1. 2023 (9.00) do 15. 2. 2023 (23.59)
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  • Jednorázový výnos: výše součtu pěti zaznamenaných meziročních změn spotřebitelských cen eurozóny bez tabákových výrobků – měřeno indexem Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA (meziroční změna  = úroveň daného roku / úroveň předchozího roku - 1)
  • Minimální výnos: 5 % za pět let 

  Vypořádání

  • splatnost dluhopisu je 22.02.2028
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.

  Podmínky nákupu/prodeje

  • Miminimální nakupované množství: 1 kus
  • Nákupní cena: 100 % jmenovité hodnoty,následně dle kurzovního lístku České spořitelny
  • Jmenovitá hodnota: 1 000 EUR
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise max 0,5 % z objemu obchodu)
  -------------------------
  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. 
   
  Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 
   
  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028

  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění