Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Erste Group Turbo long DEUTSCHE BANK Otevřený


ISIN:
AT0000A2KPQ9
WKN:
EB02DM

24.05.2024 16:29:48
Nákup Prodej
25,99 26,10
Změna 0,19% (0,05)

Základní údaje

EmitentErste Group Bank AG
Typ produktuTurbo long/short
MěnaCZK
Long/ Shortlong
Burza cenných papírůPRS
Název podkladového aktivaDEUTSCHE BANK
ISIN podkladového aktivaDE0005140008
Burza podkladového aktivaGER
Měna podkladového aktivaEUR
Cena podkladového aktiva15,724 EUR
Datum24.05.2024 17:35:56
Strike (Realizační cena)5,1192 EUR
Vzdálenost strike ceny v %67,44%
Knock-out cena5,6192 EUR
Vzdálenost knock out ceny10,10 EUR
Vzdálenost knock out ceny v %64,26%
Proveden knock out?ne
Částka k výplatě po provedení knock outu-
Páka/Leverage1,48
Poměr0,1000000
Počáteční cena 7,62
Datum emise26.10.2020
V prodeji od26.10.2020
Poslední obchodní denOtevřený
SplatnostOtevřený
Quanto (měnové zajištění)ne

Výpočet klíčových hodnot je založen na poslední dostupné ceně podkladového aktiva (viz. datum a čas pod cenou podkladového aktiva).

PDF ke stažení

Konečné podmínkyPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
 • Díky nízké kapitálové investici a pákovému efektu získáte nepoměrně vysoký potenciál výnosu.
 • S Turbo long těžíte z rostoucích cen, zatímco s Turbo short z cen klesajících.
 • Časová hodnota a volatilita podkladového aktiva nemají téměř žádný vliv na cenu turbo certifikátu.
 • Turbo certifikáty mají transparentní ceny.
  Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!

  Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.

  Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a typu podkladového aktiva.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
 •  
  Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
 • nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a typu podkladového aktiva
 • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
 •  
  K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. 
  --------------------------------------
 • Pákový efekt může přivodit nepřiměřeně vysoké ztráty a můžete tak přijít o celou svou investici.
 • V případě, že produkt není zajištěn vůči měnovému riziku, ovlivňuje jeho výkonnost pozitivně nebo negativně vývoj směnného kurzu mezi měnou produktu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje jeho podkladové aktivum. Pokud CZK posiluje, cena klesá, pokud CZK oslabuje, cena roste. 
 • Investoři nesou kreditní riziko emitenta.
 • Investoři jsou vystaveni riziku, že Erste Group Bank AG nemusí být schopna dostát svým závazkům v případě platební neschopnosti.
 • Existuje možnost úplné ztráty investovaného kapitálu.
 • Tento cenný papír není kryt systémem pojištění vkladů.

 
Zdanění výnosů z investic


Podmínky nákupu/prodeje

V průběhu životnosti je možné produkt nakoupit nebo prodat na burze během obchodních hodin.

Vypořádání při splatnosti certifikátu proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů.
Vypořádání při knock-outu certifikátu proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů.


24.05.2024 16:29:48
Nákup Prodej
25,99 26,10
Změna 0,19% (0,05)

Základní údaje

EmitentErste Group Bank AG
Typ produktuTurbo long/short
MěnaCZK
Long/ Shortlong
Burza cenných papírůPRS
Název podkladového aktivaDEUTSCHE BANK
ISIN podkladového aktivaDE0005140008
Burza podkladového aktivaGER
Měna podkladového aktivaEUR
Cena podkladového aktiva15,724 EUR
Datum24.05.2024 17:35:56
Strike (Realizační cena)5,1192 EUR
Vzdálenost strike ceny v %67,44%
Knock-out cena5,6192 EUR
Vzdálenost knock out ceny10,10 EUR
Vzdálenost knock out ceny v %64,26%
Proveden knock out?ne
Částka k výplatě po provedení knock outu-
Páka/Leverage1,48
Poměr0,1000000
Počáteční cena 7,62
Datum emise26.10.2020
V prodeji od26.10.2020
Poslední obchodní denOtevřený
SplatnostOtevřený
Quanto (měnové zajištění)ne

Výpočet klíčových hodnot je založen na poslední dostupné ceně podkladového aktiva (viz. datum a čas pod cenou podkladového aktiva).

Turbo long/short | Popis

Díky pákovému efektu může každý přírůstkový pohyb ceny podkladového aktiva vést k nepoměrně vysokým výnosům. Negativem Turbo long/short je riziko ztráty veškerého investovaného kapitálu v případě, že aktuální cena podkladového aktiva klesne na, nebo pod „knock-out“ bariéru v případě Turbo long, nebo cena podkladového aktiva vzroste na, nebo nad „knock-out“ bariéru v případě Turbo short.
 
V případě turbo long je bariéra stanovena pod aktuální cenou podkladového aktiva. Turbo short budou mít bariéru stanovenu nad aktuální cenou podkladového aktiva
 
Investor nemá nárok na dividendy, které výplácí podkladové aktivum.

Informace o ceně

Dnešní otevírací cena25,21
Dnešní max 26,08
Dnešní min 25,16
Závěrečná cena (předchozí den)26,00
Spread v %0,42 %
Spread absolutní0,11
Spread harmonizovaný1,10
Max cena (52týdenní)29,01
Min cena (52týdenní)9,04

Výkonnost

Výkonnost YTD v %+49,13%
Výkonnost 1M v %+3,91%
Výkonnost 6M v %+80,74%
Výkonnost 1 rok v %+136,88%
Výkonnost 3 roky v %+47,48%
Výkonnost 5 let v %-
Výkonnost od založení v %+241,80%


24.05.2024 16:29:48
Nákup Prodej
25,99 26,10
Změna 0,19% (0,05)

Datum: 24.05.2024 17:35:56
Kotace podkladového aktiva
15,724 EUR
Změna +1,14% (0,18)

Základní údaje podkladového aktiva

Název DEUTSCHE BANK
ISIN-
Burza (podkladové aktivum)GER
Měna (podkladového aktiva)EUR
Počáteční hodnota podkladového aktiva7,7860
Cena15,724
Čas24.05.24 - 17:35:56
Změna v %1,14%
Dnešní max 15,744
Dnešní min 15,272
Max cena (52týdenní)17,014
Min cena (52týdenní)8,903


Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu.
Zdroj: FactSet

Oznámení týkající se grafu future kontraktu jako podkladového aktiva

Graf zobrazuje výkonnost future kontraktu, který je aktuálně podkladovým aktivem certifikátu. Podkladové aktivum se mění měsíčně nebo čtvrtletně, když je krátce před expirováním future kontraktu provedeno rolování (roll-over) na následující nejbližší future kontrakt.
Z tohoto důvodu historie ceny v grafu reprezentuje výhradně aktuální future kontrakt jako podkladové aktivum.


Know - How

V rámci našeho know -how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění