Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Turbo long-short

Co jsou to Turbo long/short?

Turbo long/short vám umožní těžit z kolísání trhu v obou směrech. Turbo long těží z rostoucích cen, turbo short z cen klesajících. Díky pákovému efektu může každý přírůstkový pohyb ceny podkladového aktiva vést k nepoměrně vysokým výnosům. Zatímco však neomezený růstový potenciál je pozitivem tohoto specifického produktu, jeho negativem je riziko ztráty veškerého investovaného kapitálu. V případě turbo long je bariéra stanovena pod aktuální cenou podkladového aktiva. Turbo short budou mít bariéru stanovenu nad aktuální cenou podkladového aktiva. Turbo long/short existují se splatností i bez splatnosti.

Jak fungují Turbo long/short?

Turbo long/short v sobě obsahují pákový efekt.
 
Pro akciové, indexové, komoditní turbo open end certifikáty platí:
• Pokud cena podkladového aktiva stoupá, cena TURBO LONG/SHORT stoupá/klesá v závislosti na velikosti páky.
• Pokud je v době nákupu TURBO LONG certifikátu páka 10 a podkladové aktivum vzroste o 1%, cena certifikátu v měně podkladového aktiva vzroste přibližně o 10%.
• TURBO LONG/SHORT certifikáty mají stanovenu realizační cenu (tzv. hodnotu Strike) a knock-out bariéru (long/short). Hodnota Strike a knock-out bariéra se průběžně upravují o denní náklady financování. Cena certifikátu náklady financování neobsahuje.
• Skutečnou hodnotou certifikátu je rozdíl ceny podkladového aktiva a hodnoty Strike (TURBO LONG) nebo rozdíl hodnoty Strike a ceny podkladového aktiva (TURBO SHORT).
• Pro akciové turbo certifikáty platí, že výplata dividendy podkladové akcie nemá téměř žádný vliv na cenu certifikátu. V tzv. ex-dividend date klesne cena akcie (tzn. podkladového aktiva certifikátu) o výši dividendy a o výši dividendy klesne také hodnota Strike a knock-out bariéra.
• Jakmile cena podkladového aktiva dosáhne bariéry nastavené předem (bariéra long/bariéra short, neboli „knock-out bariéra“), TURBO LONG/SHORT certifikáty se stávají bezcennými, nebo lze držiteli vyplatit jen zbytkovou hodnotu.
 
Pro měnové turbo certifikáty s pevným datem splatnosti platí:
• Pokud cena podkladového aktiva stoupá, cena TURBO LONG/SHORT stoupá/klesá v závislosti na velikosti páky.
• Aktuální cena měnového certifikátu je ovlivněná vedle spotové ceny podkladového aktiva i změnou úrokových sazeb a volatilitou směnného kurzu.
• TURBO LONG/SHORT certifikáty mají stanovenu realizační cenu (tzv. hodnotu Strike) a knock-out bariéru (long/short), které jsou neměnné od data emise až do splatnosti produktu, případně do provedení knock-outu. Náklady financování jsou zahrnuty jednou částkou do ceny certifikátu.
• Skutečnou hodnotou certifikátu při splatnosti je rozdíl ceny podkladového aktiva a hodnoty Strike (TURBO LONG) nebo rozdíl hodnoty Strike a ceny podkladového aktiva (TURBO SHORT).
Jakmile cena podkladového aktiva dosáhne bariéry nastavené předem (bariéra long/bariéra short, neboli „knock-out bariéra“), TURBO LONG/SHORT certifikáty se stávají bezcennými, nebo lze držiteli vyplatit jen zbytkovou hodnotu.

Vaše benefity

Turbo long/short je ideálním nástrojem pro aktivní, tržně orientované investory, aby mohli díky pákovému efektu těžit z krátkodobých výkyvů trhu. K dispozici je široká škála produktů jak pro rostoucí ceny (turbo long), tak pro klesající ceny (turbo short). Turbo short je proto jedním z několika málo nástrojů na akciovém trhu, který vám umožňuje těžit z trhů vykazujících pokles.

Vaše výhody

  • Díky nízké kapitálové investici a pákovému efektu získáte nepoměrně vysoký potenciál výnosu.
  • S turbo long těžíte z rostoucích cen, zatímco s turbo short z cen klesajících.

Měli byste vědět

  • Pákový efekt může přivodit nepřiměřeně vysoké ztráty a můžete tak přijít o celou svou investici.
  • V případě, že nejde o quanto produkt nebo-li produkt není zajištěn vůči měnovému riziku, ovlivňuje výkonnost produktu pozitivně nebo negativně vývoj směnného kurzu mezi měnou produktu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum. Pokud CZK posiluje, klesá cena produktu, pokud CZK oslabuje, roste cena produktu.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny


Jak Turbo long/short reagují na…

… trhy vykazující vzestup?
Na trzích vykazujících vzestup cena Turbo long/shortů stoupá/klesá na nepoměrně vysoké úrovni v závislosti na zvolené páce.

… stabilní trhy?
Na stabilních trzích je cena Turbo long/shortů ovlivňována náklady na financování, které mohou snižovat nebo zvyšovat cenu cenného papíru.

… trhy vykazující pokles?
Na trzích vykazujících pokles cena Turbo long/shortů klesá/stoupá na nepoměrně vysoké úrovni v závislosti na zvolené páce.


Graf: zisk / ztráta
 
Vysvětlivky:

Modrá čára – turbo long
Červená čára – turbo short
Černá čára – podkladové aktivum
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění