Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Turbo long/short

Co jsou to Turbo long/short?

Turbo long/short vám umožní těžit z kolísání trhu v obou směrech. Turbo long těží z rostoucích cen, turbo short z cen klesajících. Díky pákovému efektu může každý přírůstkový pohyb ceny podkladového aktiva vést k nepoměrně vysokým výnosům. Zatímco však neomezený růstový potenciál je pozitivem tohoto specifického produktu, jeho negativem je riziko ztráty veškerého investovaného kapitálu. V případě turbo long je bariéra stanovena pod aktuální cenou podkladového aktiva. Turbo short budou mít bariéru stanovenu nad aktuální cenou podkladového aktiva. Turbo long/short existují se splatností i bez splatnosti.

Jak fungují Turbo long/short?

Turbo long/short v sobě obsahují pákový efekt.
 
Pro akciové, indexové, komoditní, měnové turbo open end certifikáty platí:

Cena turbo long certifikátu v měně podkladového aktiva = (cena podkladového aktiva – hodnota Strike) x poměr
Cena turbo short certifikátu v měně podkladového aktiva = (hodnota Strike - cena podkladového aktiva) x poměr

• Pokud cena podkladového aktiva stoupá, cena TURBO LONG/SHORT stoupá/klesá v závislosti na velikosti páky.
• Pokud klient nakoupí TURBO LONG certifikát v momentě, kdy páka má hodnotu 10 a cena podkladového aktiva následně vzroste o 1% (při nezměněné hodnotě Strike), cena certifikátu v měně podkladového aktiva vzroste přibližně o 10%. Pokud by po nákupu certifikátu cena podkladového aktiva následně klesla o 1% (při nezměněné hodnotě Strike), cena certifikátu v měně podkladového aktiva klesne přibližně o 10%.
• TURBO LONG/SHORT certifikáty mají stanovenu realizační cenu (tzv. hodnotu Strike) a knock-out bariéru (long/short). Hodnota Strike a knock-out bariéra se průběžně upravují o denní náklady financování. Cena certifikátu náklady financování neobsahuje.
• Skutečnou hodnotou certifikátu je rozdíl ceny podkladového aktiva a hodnoty Strike (TURBO LONG) nebo rozdíl hodnoty Strike a ceny podkladového aktiva (TURBO SHORT).
• Jakmile cena podkladového aktiva dosáhne bariéry nastavené předem (bariéra long/bariéra short, neboli „knock-out bariéra“), TURBO LONG/SHORT certifikáty se stávají bezcennými, nebo lze držiteli vyplatit jen zbytkovou hodnotu.

Pro akciové turbo certifikáty platí:
Výplata dividendy podkladové akcie nemá téměř žádný vliv na cenu certifikátu. V tzv. ex-dividend date klesne cena akcie (tzn. podkladového aktiva certifikátu) o výši dividendy a o výši dividendy klesne také hodnota Strike a knock-out bariéra.

Pro komoditní turbo certifikáty na zlato nebo stříbro platí:

Pokud je podkladovým aktivem spotová cena zlata/stříbra
• Neprovádí se tzv. roll-over neboli rolování kontraktů
• Referenční cenou pro sledování knock-out bariéry je kotace spotové ceny zlata/stříbra

Pokud je podkladovým aktivem gold/silver future kontrakt
certifikát sleduje vždy nejbližší gold/silver future kontrakt na burze COMEX - New York Commodities Exchange. Ovšem certifikát má neomezenou splatnost. Proto pravidelně krátce před expirováním nejbližšího future kontraktu musí být proveden tzv. roll-over neboli rolování kontraktů. Rolování znamená, že expirující future kontrakt je prodán a další nejbližší future kontrakt je koupen. Při rolování může dojít a obvykle dochází ke změně knock-out bariery a hodnoty STRIKE.
Zjednodušeně řečeno, hodnoty knock-out bariery a Strike jsou upraveny tak, aby vzdálenost mezi cenou nového future kontraktu a novou hodnotou Strike (resp. knock-out bariery) zůstala stejná jako vzdálenost mezi cenou starého future kontraktu a starou hodnotou Strike (resp. knock-out bariery). Přesný popis je uveden ve Final Terms jednotlivého certifikátu.
• Referenční cenou pro sledování knock-out bariéry je poslední cena zrealizovaného obchodu future kontraktu na burze.

Pro WTI / BRENT CRUDE / NATURAL GAS turbo certifikáty platí:
Certifikát sleduje vždy nejbližší WTI / BRENT CRUDE / NATURAL GAS future kontrakt na burze NYMEX/ICE / NYMEX. Ovšem certifikát má neomezenou splatnost. Proto pravidelně každý měsíc krátce před expirováním nejbližšího future kontraktu musí být proveden tzv. roll-over neboli rolování kontraktů. Roll-over probíhá obvykle tři až deset pracovních dnů před expirací, ale může být proveden i dříve v rámci parametrů stanovených ve Final Terms.
Rolování znamená, že expirující future kontrakt je prodán a další nejbližší future kontrakt je koupen. Při rolování může dojít a obvykle dochází ke změně knock-out bariery a hodnoty STRIKE.
Zjednodušeně řečeno, hodnoty knock-out bariery a Strike jsou upraveny tak, aby vzdálenost mezi cenou nového future kontraktu a novou hodnotou Strike (resp. knock-out bariery) zůstala stejná jako vzdálenost mezi cenou starého future kontraktu a starou hodnotou Strike (resp. knock-out bariery). Přesný popis je uveden ve Final Terms jednotlivého certifikátu.

Pro e-mini S&P500 / e-mini DJI turbo certifikáty platí:
Certifikát sleduje vždy nejbližší e-mini S&P500 / e-mini DJI future kontrakt na burze CME / CBT. Ovšem certifikát má neomezenou splatnost. Proto pravidelně každý měsíc krátce před expirováním nejbližšího future kontraktu musí být proveden tzv. roll-over neboli rolování kontraktů. Roll-over probíhá obvykle tři až deset pracovních dnů před expirací, ale může být proveden i dříve v rámci parametrů stanovených ve Final Terms.
Rolování znamená, že expirující future kontrakt je prodán a další nejbližší future kontrakt je koupen. Při rolování může dojít a obvykle dochází ke změně knock-out bariery a hodnoty STRIKE.
Zjednodušeně řečeno, hodnoty knock-out bariery a Strike jsou upraveny tak, aby vzdálenost mezi cenou nového future kontraktu a novou hodnotou Strike (resp. knock-out bariery) zůstala stejná jako vzdálenost mezi cenou starého future kontraktu a starou hodnotou Strike (resp. knock-out bariery). Přesný popis je uveden ve Final Terms jednotlivého certifikátu.

Vaše výhody

  • Díky nízké kapitálové investici a pákovému efektu získáte nepoměrně vysoký potenciál výnosu.
  • K dispozici je široká škála produktů jak pro rostoucí ceny (turbo long), tak pro klesající ceny (turbo short).
  • S turbo long těžíte z rostoucích cen, zatímco s turbo short z cen klesajících.
  • Turbo long/short je ideálním nástrojem pro aktivní, tržně orientované investory, aby mohli díky pákovému efektu těžit z krátkodobých výkyvů trhu.
  • Turbo short je proto jedním z několika málo nástrojů na akciovém trhu, který vám umožňuje těžit z trhů vykazujících pokles.

Měli byste vědět

  • Pákový efekt může přivodit nepřiměřeně vysoké ztráty a můžete tak přijít o celou svou investici.
  • V případě, že produkt není zajištěn vůči měnovému riziku, ovlivňuje jeho výkonnost pozitivně nebo negativně vývoj směnného kurzu mezi měnou produktu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje jeho podkladové aktivum. Pokud CZK posiluje, cena klesá, pokud CZK oslabuje, cena roste.
  • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh investičního nástroje a investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.
  • Investoři nesou riziko emitenta (Erste Group Bank AG)

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny


Jak Turbo long/short reagují na…

… trhy vykazující vzestup?
Na trzích vykazujících vzestup cena Turbo long/shortů stoupá/klesá na nepoměrně vysoké úrovni v závislosti na zvolené páce.

… stabilní trhy?
Na stabilních trzích je cena Turbo long/shortů ovlivňována náklady na financování, které mohou snižovat nebo zvyšovat cenu cenného papíru.

… trhy vykazující pokles?
Na trzích vykazujících pokles cena Turbo long/shortů klesá/stoupá na nepoměrně vysoké úrovni v závislosti na zvolené páce.


Graf: zisk / ztráta
 
Vysvětlivky:

Modrá čára – turbo long
Červená čára – turbo short
Černá čára – podkladové aktivum
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění